Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí số 230 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 13/12/2021)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 13/12/2021 .Lượt xem: 191 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 13/12/2021, như sau:

   Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam _ 13.12.2021.doc

I.       TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.  Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

103 (1)

4.051(2)

4.079

4.205

2

Số mẫu xét nghiệm

3.981 (3)

493.556

551.070

660.004

3

Cách ly y tế tập trung

6.392 (4)

716

47.321

61.943

76.498

4

Cách ly tại cơ sở y tế

1.213 (5)

219

4.762

4.882

5.817

5

Cách ly tại nhà

13.080 (6)

1.713

67.642

113.450

180.427

(1) Từ 16h00 ngày 12/12 đến 16h00 ngày 13/12, Quảng Nam ghi nhận 103 ca mắc mới, trong đó: 42 ca cộng đồng (Đại Lộc 25 ca, Quế Sơn 08 ca, Thăng Bình 06 ca, Duy Xuyên 2 ca, Phước Sơn 01 ca) và 61 ca đã được giám sát, cách ly từ trước, cụ thể là:

TT

Huyện

Ca bệnh cộng đồng
(*)

Ca bệnh đã được giám sát, cách ly
(**)

Tổng số
ca bệnh

Ghi chú

1

Đại Lộc

25

38

63

(*) Đại Đồng 07 ca, Đại Minh 01 ca, Đại Nghĩa 01 ca, Đại Quang 15 ca, TT Ái Nghĩa 01 ca.

(**) TT Ái Nghĩa 01 ca, Đại Chánh 01 ca, Đại Đông 25 ca, Đại Hưng 03 ca, Đại Nghãi 01 ca, Đại Quang 06 ca, Đại Tân 01 ca.

Trong đó có 20 ca bệnh tại Công ty may Châu Hòa - Đại Quang (8 ca cộng đồng và 12 ca đã được giám sát, cách ly).

2

Núi Thành

0

13

13

 (**) Tam Anh Nam 04 ca, Tam Hòa 01 ca, Tam Tiến 02 ca, Tam Xuân II 02 ca, TT Núi Thành 04 ca.

3

Thăng Bình

6

3

9

 (*) Bình Nguyên 01 ca, Bình Phục 04 ca, TT Hà Lam 01 ca.

(**) Bình Phục, Bình Quý, TT Hà Lam.

4

Quế Sơn

8

0

8

(*) Hương An 08 ca.

5

Điện Bàn

0

4

4

(**) Điện An 01 ca, Điện Ngọc 01 ca, Điện Thắng Bắc 02 ca.

6

Bắc Trà My

0

3

3

(**) TT Trà My 03 ca.

7

Duy Xuyên

2

0

2

(*) Duy Vinh, Duy Sơn.

8

Phước Sơn

1

0

1

(*) TT Khâm Đức.

Tổng

42

61

103

 

 (2) 4.051 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 1.411 ca bệnh cộng đồng, 2.152 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 363 ca xâm nhập từ các tỉnh và 125 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 3.981 mẫu xét nghiệm; kết quả: 103 mẫu dương tính, 3.360 mẫu âm tính, 518 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 4.810 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 1.582 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 1.161 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 52 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 3.324 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 9.756 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


 

TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

01

BN1423609 – N.V.C.P (2008)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Đồng

Lớp 6/2 trường THCS Kim Đồng

Trước ngày 09/12/2021

02

BN1423610 – N.H.P.U (2017), là F1 của BN13800917 (công bố ngày 10/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly từ ngày 09/12/2021

03

BN1423611 – T.V.M (2011), là con BN1382918 (công bố ngày 11/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phương Trung, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Quang

Lớp 5B trường TH Đại Quang

Hằng ngày

04

BN1423612 – T.T.H (1978), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đông Lâm, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Đang điều tra dịch tễ

05

BN1423613 – N.T.T.T (1978), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đông Lâm, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

06

BN1423614 – N.T.N (1980), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Hòa, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

07

BN1423615 – T.T.D.T (1997), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Thạch, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

08

BN1423616 – N.T.T.N (1976), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Hương, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

09

BN1423617 – N.T.B.C (2011)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Vĩnh Phước, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly

10

BN1423618 – H.T.M (1962), là F1 của BN1392816 (công bố ngày 11/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

11

BN1423619 – H.L.B.N (2016), là cháu nội BN minh

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

12

BN1423620 – L.P.T (2014), là F1 của BN1380930 (công bố ngày 10/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly từ ngày 09/12/2021

13

BN1423621 – T.T.T.N (1980), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước Định, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

14

BN1423622 – N.T.M.H (1980), là mẹ của BN1392768 (công bố ngày 11/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bàn Tân, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

15

BN1423623 – H.T.L (1986), là vợ BN1380928 (công bố ngày 10/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly từ ngày 09/12/2021

16

BN1423624 – N.T.T.P (2005), là con  BN1423623

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Đồng

Lớp 11C7 trường THPT Chu Văn An

Trước ngày 09/12/2021

17

BN1423625 – N.V.C.P (2008), là con  BN1423623

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Đồng

Lớp 8/3 trường THCS Kim Đồng

Trước ngày 09/12/2021

18

BN1423626 – V.T.K.O (1991), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước Định, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

19

BN1423627 – P.D (1955), là F1 của BN1380924 (công bố ngày 10/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly từ ngày 09/12/2021

20

BN1423628 – N.T.T (1979), là F1 của BN1380931 (công bố ngày 10/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly từ ngày 09/12/2021

21

BN1423629 – B.T.T.V (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc

Đã cách ly

22

BN1423630 – N.T.H (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bàn Tân, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

23

BN1423631 – T.T.T.T (1993), là F1 của BN1380929 (công bố ngày 10/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly từ ngày 09/12/2021

24

BN1423632 – N.H.N (1977), là F1 của BN1380931 và BN1380932 (công bố ngày 10/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly từ ngày 09/12/2021

25

BN1423633 – N.T.M (1987), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phước Định, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Đã cách ly

26

BN1423634 – L.T.T (1985)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phước Định, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly từ ngày 09/12/2021

27

BN1423635 – N.T.H (1987), liên quan công ty may Châu Hòa

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lâm Tây, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

28

BN1423636 – T.Q.L (2016)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Đồng

Lớp lớn 3 trường mầm non Đại Đồng

Hằng ngày

29

BN1423637 – H.T.H (1986), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Thanh, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

30

BN1423638 – T.T.T.L (2001), dịch tễ trở về từ TP.HCM

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thạnh Phú, Đại Chánh, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 09/12/2021

31

BN1423639 – P.T.T.B (1979), dịch tễ liên quan chợ Hòa Khánh – Đà Nẵng

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Gia Huệ, Đại Minh, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Minh

Chợ Đại Minh: lấy hang laghim

Hằng ngày

Chợ Gia Cốc: chị Thu bán cam

Ngày 09/12/2021

32

BN1423640 – N.T.T.T (1994), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lâm Tây, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

33

BN1423641 – N.T.T.D (1990), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Lâm Tây, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Đã cách ly

34

BN1423642 – V.T.H (1988), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưnng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 10/12/2021

35

BN1423643 – N.T (1950), là cha của BN1392857 (công bố ngày 11/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

36

BN1423644 – N.T.T (1986), liên quan công ty may Châu Hòa- Đại Quang

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly từ ngày 10/12/2021

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Hưng

Chợ Trúc Hà: mua thịt chị Thùy, cá chị Bê, cá chị Hiền, nấm chị Hiền, cá chị Xuân

5h30 đến 7h từ ngày 05/12/2021 đến 10/12/2021

37

BN1423645 – N.T.T (1944), là F1 của BN1232283 (công bố ngày 30/11/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đàng Bộ, TT Trà My, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021

38

BN1423646 – N.T.H.H (2012), là F1 của BN1232283 (công bố ngày 30/11/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021

39

BN1423647 – N.T.H.P (2004), là F1 của BN1232283 (công bố ngày 30/11/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021

40

BN1423648 – V.N.H (1973)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tam Hòa, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Hiệp

Công ty xử lý rác thải Đại Hiệp

6h30 đến 17h hằng ngày, trước ngày 08/12/2021

Đại Quang

Quán café Bình Yên

8h ngày 08/12/2021

41

BN1423649 – T.T.H (1977), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đông Lâm, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly

42

BN1423650 – N.T.L (2011), là con của BN13192856 (công bố ngày 11/12/2021)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Thạch, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Quang

Lớp 5D trường tiểu học Đại Quang

Hằng ngày

Lớp học thêm cô Hương dạy Anh Văn và cô Hà dạy Toán – Tiếng Việt

43

BN1423651 – N.T.T (1980), liên quan công ty may Châu Hòa – Đại Lộc

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phương Trung, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Quang

Tổ 2 công ty may Châu Hòa

Hằng ngày

44

BN1423652 – L.M.H (2016)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly

45

BN1423653 – N.T.H.T (2011), là con của BN1392899 (công bố ngày 11/12/2021)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Quý Thạnh, Bình Quý, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Thăng Bình

Bình Quý

Lớp 5C trường TH Nguyễn Thành

Hằng ngày

Trung tâm tiếng Anh ABC

7h30 đến 8h45 ngày 11/12/2021

46

BN1423654 – T.T.H (1991)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Sàng lọc dương tính ở CSYT

47

BN1423655 – N.T.M.T (1986), là F1 của BN1392891 (công bố ngày 11/12/2021)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tứ Ngân, Điện Ngọc, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly từ ngày 10/12/2021

48

BN1423656 – N.T.K.N (1994), là F1 của BN1380896 (công bố ngày 10/12/2021)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Câu Nhi, Điện An, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly từ ngày 10/12/2021

49

BN1423657 – L.T.N.H (2001)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Chiêm Sơn, Duy Sơn, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Sơn

Chợ Trà Kiệu: mua cua cô Hà

10h ngày 07/12/2021

Quán chị Thủy cắt tóc gần chợ Chiêm Sơn

14h ngày 08/12/2021

Tạp hóa Cô Tâm gần nhà

11h30 ngày 09/12/2021

Thăng Bình

Hà Lam

Quán trà sữa Tokyo, ngã 4 Hà Lam

Chiều 07/12/2021

50

BN1423658 – H.H (1991)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khâm Đức, Phước Sơn

Đang điều tra dịch tễ

51

BN1423659 – N.T.H (2002)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Ngọc Sơn Tây, Bình Phục, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

52

BN1423660 – T.T.T.M (2003)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ:  Ngọc Sơn Tây, Bình Phục, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

53

BN1423661 – N.T.Y.N (2002)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ:  Ngọc Sơn Tây, Bình Phục, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

54

BN1423662 – N.V.Q (1993)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ:  Ngọc Sơn Tây, Bình Phục, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Thăng Bình

Hà Lam

Chợ Hà Lam

Thỉnh thoảng

Bình Phục

Điểm làm căn cước công dân CA xã Bình Phục

Chiều 11/12/2021

55

BN1423663 – N.T.Ý (1958)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tất Viên, Bình Phục, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Thăng Bình

 

Xưởng cưa Phú Cường

Hẳng ngày

56

BN1423664 – N.C.T (1998), là F1 của BN1392785 (công bố ngày 11/12/2021)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khu phố 6, Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Thăng Bình

Hà Lam

Quán bánh bèo cô Châu, gần nhà

Sáng 10/12/2021

57

BN1423665 – L.H.Q (2010)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 5, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà từ ngày 05/12/2021, lấy mẫu lần 2

58

BN1423666 – B.T.L (1992)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Xuân Tân, Tam Hòa, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 10/12/2021

59

BN1423667 – T.V.T (2011)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 3

60

BN1423668 – T.T.K.T (2009)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 3

61

BN1423669 – N.T.A.L (1991)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 3

62

BN1423670 – N.V.N (2007)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Khê, Tam Xuân 2, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà từ ngày 06/12/2021, lấy mẫu lần 2

63

BN1423671 – T.N.T (2007)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Vĩnh An Nam, Tam Xuân 2, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà từ ngày 05/12/2021, lấy mẫu lần 2

64

BN1423672 – L.T.H.A (1933)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

65

BN1423673 – N.N (1959), là cha chồng của BN1392850 (công bố ngày 11/12/2021)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phước Định, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  chưa tiêm

Chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

66

BN1423674 – N.X.L (1969), liên quan BN1408297 (công bố ngày 12/12/2021)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Hương, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Đồng

Quán bé Oanh, Lam Phụng

Sáng hằng ngày

Đại Quang

Tạp hóa Kim gần chợ Phú Hương

Thường xuyên

67

BN1423675 – N.N.T.A (1991)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Hương, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Đồng

Quán café Nét Xưa

20h đến 21h ngày 07/12/2021

Đại Quang

Chợ Phú Hương

Ngày 10/12/2021

68

BN1423676 – T.N.A.N (2018)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Hương, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Đồng

Quán café Nét Xưa

20h đến 21h ngày 07/12/2021

Đại Phong

Đám giỗ nhà ông T.M.H., Mỹ Tân

Ngày 08/12/2021

69

BN1423677 – N.T.L (1993)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Hương, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Đồng

Quán café Nét Xưa

20h đến 21h ngày 07/12/2021

Đại Phong

Đám giỗ nhà chú T.M.H., Mỹ Tân

Ngày 08/12/2021

Đại Quang

Chợ Phú Hương: mua rau bé Tường, mua thịt

Sáng 11/12/2021

70

BN1423678 – T.N.N (2015)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Hương, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Quang

Học sinh lớp 1A trường TH Đại Quang

Hằng ngày

Đại Đồng

Quán café Nét Xưa

20h đến 21h ngày 07/12/2021

Đại Phong

Đám giỗ nhà ông T.M.H., Mỹ Tân

Ngày 08/12/2021

71

BN1423679 – N.G.H (2013)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Hương, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Quang

Học sinh lớp 3A trường TH Đại Quang

Hằng ngày

72

BN1423680 – N.V.T (1990), dịch tễ trở về từ Khánh Hòa

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Xuân Tây, Đại Tân, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 09/12/2021

73

BN1423681 – T.T.T (1930)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Hòa, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

74

BN1423682 – V.N.T.T (2016), là cháu nội BN tỵ

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tam Hòa, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Quang

Lớp mẫu giáo lớn 1, trường mầm non Đại Quang

Hằng ngày

75

BN1423683 – N.Đ.T (1988)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Mỹ An, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

76

BN1423684 – N.T.T.V (2012), dịch tễ trở về từ Đắk Nông

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phước Định, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

77

BN1423685 – C.T.H (1934)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 08/12/2021, lấy mẫu lần 2

78

BN1423686 – L.T.N (1932)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

79

BN1423687 – Y.L (2006)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn Kondrei, xã Đakbla, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Tạm trú: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

80

BN1423688 – Y.L (2006)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn Konhring, xã Đawha, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Tạm trú: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

81

BN1423689 – Y.T (2004)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn Kongur, xã Đakbla, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Tạm trú: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

82

BN1423690 – Y.T (2005)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn Konhơng Kowtu, xã Vĩnh Qua, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Tạm trú: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

83

BN1423691 – N.V.Đ (1993)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Hương An

Chợ Hương An

9h các ngày 11/12/2021 và 12/12/2021

Quán tạp hóa Trang

9h các ngày 11/12/2021 và 12/12/2021

Quán nhậu Nhựt, Yên Lư

20h30 ngày 11/12/2021

84

BN1423692 – N.T.Y.N (2021), con  BN1423691

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

85

BN1423693 – T.T.T.D (2004)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đại Hồng, Đại Lộc

- Tạm trú: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

86

BN1423694 – Y.S (2001), là vợ  BN1423691

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Yên Lư, Hương An, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

87

Bệnh viện Y học cổ truyền công bố 03 ca bệnh: BN1423695, BN1423696 và  BN1423709, là các trường hợp chăm sóc BN tại Bệnh viện

88

BN1423697 – N.T.H.Y (1977)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Hương, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Quang

Tổ 1, Công ty may Châu Hòa

Hằng ngày

89

BN1423698 – P.T.C.N (1972), liên quan công may Châu Hòa – Đại Lộc

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Mỹ An, Đại Quang, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Quang

Chợ Cầu Chìm: mua cá bà Yến, bà Hải Giải, mua thịt bà Minh, tạp hóa Hoa Đắc

Hằng ngày

90

BN1423699 – H.T.L.T (1991)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Đang điều tra dịch tễ

91

BN1423700 – T.C.T (2006)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

92

BN1423701 – N.L.Q.M (2011)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

93

BN1423702 – N.Q.P (2019)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

94

BN1423703 – N.T (1943), là cha BN1408295 (công bố ngày 12/12/2021)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Nghĩa Đông, Ái Nghĩa, Đại Lộc

Quảng Nam

Đại Lộc

Ái Nghĩa

Phòng khám BS Thung

8h30 đến 9h ngày 10/12/2021

95

BN1423704 – N.T.M.D (1982), liên quan công ry may Châu Hòa -  Đại Lộc

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: thôn 8, Đăk Cẩm, Tp Kon Tum, Kon Tum

- Tạm trú: Nghĩa Hiệp, Ái Nghĩa, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Ái Nghĩa

Quán bún riêu Sài Gòn, khu Phước Mỹ

Sáng 07/12/2021

Quán bún đầu dốc ngã 4

Ngày 08/12/2021

Quán mì gà bà Tám, bên công an huyện

7h ngày 10/12/2021

Đại Nghĩa

Chợ Hòa Mỹ: mua trái cây ngoài đường

Ngày 10/12/2021

Đại Quang

Tổ 1 công ty may Châu Hòa

Hằng ngày

96

BN1423705 – N.H.T (2013)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Lợi Tây, Đại Nghĩa, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

97

BN1423706 – N.T.H (2002), liên quan BN tại Đà Nẵng

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Nghĩa Tây, Đại Nghĩa, Đại Lộc

- Tạm trú: Hòa Khánh Nam, Liên Chiều, Đà Nẵng

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 10/12/2021

98

BN1423707 – H.V.T (1993)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Mỹ Châu, Phù Mỹ, Bình Định

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Lái xe đường dài, sàng lọc dương tính tại CSYT

99

BN1423708 – D.V.Đ (1954)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Nam Phước

Điểm tiêm vắc xin Bệnh viện Bình An

Ngày 012/12/2021

Phòng khám ThS. Hùng

14h đến 16h ngày 07/12/2021

Duy Vinh

Chợ Bàn Thạch: mua thịt con bà Út

7h ngày 08/12/2021

Quán Nga Ảnh

Thường xuyên

Quán mì quảng chị Lan, gần UBND xã Duy Vinh

8h ngày 12/12/2021

100

BN1423710 – B.V.T (2007)

 - Giới tính: nam

- Địa chỉ: Liễu Trì, Bình Nguyên, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa tiêm

Quảng Nam

Thăng Bình

Hà Lam

Quán karaoke Bin

Trước ngày 07/12/2021

101

BN1423711 – L.T.D.T (1997)

 - Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khu phố 7, Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Đang điều tra dịch tễ

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1. Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

* Kết quả tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

Quảng Nam có 1.121.465 người trên 18 tuổi có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19; Tính đến hết ngày 13/12/2021:

- Vắc xin nhận được/vắc xin phân bổ theo Quyết định: 2.055.600 liều/2.525.700 liều QĐ, đạt 81,4%;

- Số mũi tiêm trong ngày: mũi 1: 12.556; mũi 2: 30.083;

- Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.767.718 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 86,0% so với vắc xin đã nhận.

Kết quả đạt được, như sau:

- Số người được tiêm ít nhất 1 mũi: 1.061.393 người tiêm, đạt tỷ lệ 94,6% số người cần tiêm.

- Số người đã tiêm đủ 2 mũi: 769.694 người tiêm, đạt tỷ lệ: 68,6% số người cần tiêm (Trong đó: 746.371 người được tiêm tại tỉnh Quảng Nam và 23.323 người được tiêm ở địa phương khác.

- Mũi 3 vắc xin Abdala: 5.111 mũi.

* Kết quả tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi:

Quảng Nam có 140.387 trẻ có độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19; Bắt đầu triển khai tiêm từ ngày 11/12/2021, Tính đến hết ngày 13/12/2021 kết quả tiêm như sau:

- Mũi 1: 15.984 mũi.

- Trong đó có Điện Bàn, Phú Ninh, Quế Sơn, Hiệp Đức đã triển khai xong đợt 1, các huyện Tam Kỳ, Hội An, Duy Xuyên, Núi Thành, Tiên Phước, Nam Giang, Phước Sơn chưa triển khai tiêm.

* Người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm bất kỳ mũi vắc xin phòng
Covid-19 nào
có thể đăng ký tiêm chủng bằng cách truy cập vào đường dẫn: https://bit.ly/dangkytiemcovidQNam hoặc quét mã QR code dưới đây:

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 13/12/2021:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

- Số lược cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 401.050

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 58,94%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 56,82%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 55,19%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 26,52%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 34,16%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 35,41%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/Huyện

Số Smart Phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng số lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

TỈNH QUẢNG NAM

810.260

401.050

49.50 %

29.699

182

742.968

3.134

3.218

1

Thị xã Điện Bàn

123.379

68.093

55.19 %

5.315

1

156.799

175

169

2

Thành phố Tam Kỳ

95.341

54.168

56.82 %

3.407

4

147.565

533

499

3

Huyện Thăng Bình

87.702

40.871

46.60 %

3.292

8

27.567

413

279

4

Huyện Núi Thành

83.052

40.503

48.77 %

2.796

135

96.282

1.190

1.453

5

Huyện Đại Lộc

67.563

37.074

54.87 %

3.321

8

147.382

125

133

6

Huyện Duy Xuyên

68.796

35.309

51.32 %

2.081

2

34.094

183

144

7

Thành phố Hội An

57.712

34.015

58.94 %

2.238

2

46.854

181

208

8

Huyện Quế Sơn

39.082

18.202

46.57 %

1.810

-

3.446

8

13

9

Huyện Phú Ninh

38.910

16.173

41.57 %

730

-

4.174

23

14

10

Huyện Tiên Phước

35.915

13.191

36.73 %

852

3

30.129

16

17

11

Huyện Hiệp Đức

19.321

8.380

43.37 %

560

1

5.799

133

137

12

Huyện Bắc Trà My

16.079

6.105

37.97 %

449

12

2.405

16

12

13

Huyện Nông Sơn

12.435

5.858

47.11 %

603

1

7.037

46

32

14

Huyện Phước Sơn

15.918

5.636

35.41 %

408

-

3.649

4

7

15

Huyện Nam Giang

14.851

5.512

37.12 %

352

-

4.413

10

16

16

Huyện Đông Giang

12.560

5.465

43.51 %

849

5

11.096

66

73

17

Huyện Tây Giang

9.870

3.372

34.16 %

335

-

3.607

10

11

18

Huyện Nam Trà My

11774

3123

26.52 %

301

-

10.670

2

1

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 364 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)
Thông cáo báo chí số 363 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022)
Thông cáo báo chí số 362 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022)
Thông cáo báo chí số 361 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022)
Thông cáo báo chí số 359 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022)
Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022)
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022)
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022)
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022)
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí số 229 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 12/12/2021)
Thông cáo báo chí số 228 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 11/12/2021)
Thông cáo báo chí số 227 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 10/12/2021)
Thông cáo báo chí số 226 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 09/12/2021)
Thông cáo báo chí số 225 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 08/12/2021)
Thông cáo báo chí số 224 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 07/12/2021)
Thông cáo báo chí số 223 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 06/12/2021)
Thông cáo báo chí số 222 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 05/12/2021)
Thông cáo báo chí số 221 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 04/12/2021)
Thông cáo báo chí số 220 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 03/12/2021)
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm