Thông cáo báo chí số 226 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 09/12/2021)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 09/12/2021 .Lượt xem: 231 lượt.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 09/12/2021, như sau:

    Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam _ 09.12.2021.doc

I.     TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.  Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

118 (1)

3.612(2)

3.640

3.766

2

Số mẫu xét nghiệm

4.088 (3)

479.695

537.209

646.143

3

Cách ly y tế tập trung

6.610 (4)

380

46.553

61.175

75.730

4

Cách ly tại cơ sở y tế

1.060 (5)

118

4.304

4.424

5.359

5

Cách ly tại nhà

11.022 (6)

1.294

63.246

109.054

176.031

(1) Từ 16h00 ngày 08/12 đến 16h00 ngày 09/12, Quảng Nam ghi nhận 118 ca mắc mới, trong đó: 83 ca cộng đồng (Điện Bàn 39 ca, Duy Xuyên 16 ca, Núi Thành 13 ca, Hội An 06 ca, Tam Kỳ 05 ca, Thăng Bình 02 ca, Đại Lộc 01 ca, Quế Sơn 01 ca) và 35 ca đã được giám sát, cách ly từ trước, cụ thể là:

TT

Huyện

Ca bệnh cộng đồng
(*)

Ca bệnh đã được giám sát, cách ly
(**)

Tổng số
ca bệnh

Ghi chú

1

Điện Bàn

39

8

47

(*) Đện An 04 ca, Điện Dương 03 ca, Điện Hòa 02 ca, Điện Nam Bắc 03 ca, Điện Nam Đông 03 ca, Điện Nam Trung 02 ca, Điện Ngọc 05 ca, Điện Phong 02 ca, Điện Phước 03 ca, Điện Phương 07 ca, Điện Quang 01 ca, Điện Thắng Bắc 02 ca, Điện Thắng Trung 01 ca, Điện Thọ 01 ca.

(**) Điện An 01 ca, Điện Minh 01 ca, Điện Phước 01 ca, Điện Tiến 04 ca, Vĩnh Điện 01 ca.

Trong đó có 29 ca bệnh cộng đồng tại Xưởng F, Công ty Rieker, KCN Điện Nam - Điện Ngọc.

2

Núi Thành

13

16

29

(*) Tam Xuân I 02 ca, TT Núi Thành 11 ca.

(**) Tam Tiến 03 ca, TT Núi Thành 13 ca.

3

Duy Xuyên

16

0

16

(*) Duy Nghĩa 03 ca, Duy Phú 01 ca, Duy Vinh 11 ca, Nam Phước 01 ca.

4

Hội An

6

5

11

(*) Cẩm Hà 06 ca.

(**) Cẩm Hà 05 ca.

5

Tam Kỳ

5

0

5

(*)An Xuân 04 ca , Phước Hòa 01 ca.

6

Thăng Bình

2

2

4

(*) TT Hà Lam 02 ca.

(**) Bình Lãnh, TT Hà Lam.

7

Đại Lộc

1

1

2

(*) Đại Hồng.

(**) Đại Hưng.

8

Quế Sơn

1

1

2

(*) Quế Xuân.

(**)  Quế Châu.

9

Tiên Phước

0

2

2

(**) Tiên Cẩm, Tiên Thọ.

Tổng

83

35

118

 (2) 3.612 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 1.143 ca bệnh cộng đồng, 1.993 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 352 ca xâm nhập từ các tỉnh và 124 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 4.088 mẫu xét nghiệm; kết quả: 118 mẫu dương tính, 3.549 mẫu âm tính, 421 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 4.242 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 2.368 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 1.000 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 60 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 3.384 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 7.638 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

 

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

 

01

BN1360334 – N.T.N.P (1973)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đông Khương 1, Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

02

BN1360335 – N.V.N (1999)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đông Khương 1, Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 03 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

03

Điện Bàn công bố 08 ca bệnh đã được cách ly từ trước, bao gồm các bệnh nhân: BN1360336, BN1360337, BN1360353, BN1360439, BN1360440, BN1360441, BN1360444, BN1360448

 

04

BN1360338 – N.V.T (1997)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đông Khương 1, Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 03 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

05

BN1360339 – N.T.L (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Xóm Bùng, Điện Hòa, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

06

BN1360340 – P.T.X.S (1980), là F1 của BN1333953 (công bố ngày 07/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

TT Núi Thành

Bán cafe tại nhà BN

Hàng ngày

 

07

BN1360341 – V.T.K (1944), là F1 của BN1333953 (công bố ngày 07/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

 

08

BN1360342 – Đ.N.Y.N (2009)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

TT Núi Thành

Lớp 7/7 trường THCS Kim Đồng

Ngày 03/12/2021

 

09

BN1360343 – H.C.T (1995), dịch tễ trở về từ Bình Dương

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 06/12/2021

 

10

BN1360344 – L.T.M.P (2001), là F1 của BN1348517 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

 

11

BN1360345 – N.T.C (1969), là cha của BN1348516 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

 

12

BN1360346 – N.T.K.Tuyến (1963), là F1 của BN1348517 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

TT Núi Thành

Quán café Cát Phượng gần nhà

Hàng ngày

 

13

BN1360347 – L.H.B (1962), là F1 của BN1348517 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

 

14

BN1360348 – N.T.Y (1959), là F1 của BN1348517 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

 

15

BN1360349 – H.M.T (1957), là F1 của BN1333953 (công bố ngày 07/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trung An, Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Anh Nam

Giao hàng cho khách ở Tam Anh Nam

Từ ngày 04/12/2021 đến 05/12/2021

 

16

BN1360350 – N.T.A.D (2011), là F1 của BN1348516 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

TT Núi Thành

Lớp 5/6 trường TH Trần Quốc Toản, Cơ sở 2

Hàng ngày

 

17

BN1360351 – N.T.H.N (2020), là con của BN1348516 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

 

18

BN1360352 – N.T.T (1976),  là mẹ của BN1348516 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

 

19

BN1360355 – L.T.M.L (1984)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối phố 4, An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Xuân

Quán cafe Đợi

8h đến 9h30 hàng ngày

 

Tân Thạnh

Ngân hàng Viettin Bank đường Phan Bội Châu

14h ngày 06/12/2021

 

20

BN1360356 – N.L.K.N (2010)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Xuân

Lớp 6/6 trường THCS Lý Tự Trọng

Hàng ngày

 

Lớp học thêm toán cô Vy

Sáng ngày 06/12/2021 và 08/12/2021

 

21

BN1360357 – N.L.A.T (2005)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Xuân

Lớp 11/5 trường THPT Lê Quý Đôn

Hàng ngày

 

22

BN1360358 – N.T.T (2014)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Sơn

Lớp 1/6 trường tiểu học Trần Quốc Toản

Hàng ngày

 

23

BN1360359 – N.T.L (1977), dịch tễ liên quan chợ Hòa Khánh, Đà Nẵng

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Dưỡng Mông, Quế Xuân 1, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

24

BN1360360 – V.T.H (1966), là F1 của BN1348506 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Xuân Thượng, Quế Châu, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế Châu

Đám giỗ nhà N.T.T

Ngày 02/12/2021

 

25

BN1360361 – T.T.T (1958), là F1 của BN1348496 và BN1348530 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối phố 3, Phước Hòa, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Phước Hòa

Bán thịt tại chợ phụ sau siêu thị Coopmart

0h đến 5h hàng ngày

 

Chợ Tam Kỳ

Hàng ngày

 

26

BN1360362 – T.T.P (1957)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Thọ, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly từ ngày 02/12/2021, lấy mẫu lần 2

 

27

BN1360363 – N.T.K.T (1998)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Phước, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

28

BN1360365 – D.T.B.L (1969)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện Phong, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

29

BN1360366 – V.Đ.T (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

30

BN1360367 – P.T.T (1994)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khương Mỹ, Tam Xuân 1, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Trường Xuân

Công ty Y.V KCN Trường Xuân

Từ ngày  06/12/2021 đến 08/12/2021

 

31

BN1360368 – H.X.Đ (1990), là chồng  BN1360367

- Giới tính: nam

- Địa chỉ:  Khương Mỹ, Tam Xuân 1, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Quán café SV, đường Ông Ích Khiêm giao nhau với đường Hùng Vương

Sáng 08/12/2021

 

32

BN1360369 – N.T.T.V (1990)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hội Sơn, Duy Nghĩa, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Nghĩa

Tiệm trà chanh tại nhà BN

Hàng ngày

 

Điểm tiêm vắc xin tại UBND xã Duy Nghĩa

Ngày 02/12/2021

 

Quán Su Su gần nhà

14h ngày 05/12/2021, ngày 07/12/2021

 

Gội đầu quán Sa, gần nhà

Ngày 07/12/2021

 

Duy Hải

Quán café Newday, thôn 1

Ngày 06/12/2021

 

33

Liên quan công ty giày Rieker thuộc KCN Điện Nam Điện Ngọc có 32 ca bệnh, là các trường hợp: BN1360333, BN1360354, BN1360364, từ BN1360370 đến BN1360395, BN1360437, BN1360442, BN1360443. Các ca bệnh có địa chỉ:

- Điện Bàn: Điện An (03), Điện Dương (03), Điện Hòa (01), Điện Nam Bắc (03), Điện Nam Đông (03), Điện Nam Trung (02), Điện Ngọc (05), Điện Phong (01), Điện Phước (02), Điện Phương (04), Điện Quang (01), Điện Thắng Bắc (01),  Điện Thắng Trung (01), Điện Thọ (01).

- Duy Xuyên: Nam Phước (01)

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Ngọc

VOR222, VORR24, VORR26, ZU12, xưởng F, công ty giày Rieker

Hàng ngày

 

34

BN1360396 – N.T.T.L (1985), là F1 của BN1333902 (công bố ngày 07/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khu phố 7, Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

35

BN1360397 – D.D (1972)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Trong khu phong tỏa

 

36

BN1360398 – N.Q (1975)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bàu Ốc, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Thanh Hà

Quán Ngọc Anh

Buổi sáng hàng ngày

 

Sơn Phong

Bưu điện Hội An

7h đến 8h ngày 06/12/2021

 

37

BN1360399 – Đ.T.Q (1976)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trà Quế, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Hà

Quán tạp hóa Nam Quyên,  Trà Quế

6h đến 22h hang ngày

 

Cẩm An

Chợ An Bàng: mua thịt heo (chú Sáu), thịt gà (cô Vân), nấm (bé Lệ)

Sáng 06/12/2021

 

38

BN1360400 – T.Q.H (1984)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bến Trễ, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 02/12/2021, lấy mẫu lần 4

 

39

BN1360401 – N.T.H (1984)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Trong khu phong tỏa

 

40

BN1360402 – N.B.B (1977)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Trong khu phong tỏa

 

41

BN1360403 – L.T.T (1976)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Hội An

Tân An

Chợ Tân An: hàng rau

Sáng 05/12/2021

 

42

BN1360404 – H.T.H.T (1970)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Trong khu phong tỏa

 

43

BN1360405 – N.T.T.N (1981)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Tân An

Chợ Tân An: hàng rau của quả, nấm phía ngoài chợ

Sáng 04/12/2021

 

44

BN1360406 – Đ.T.H.C (1994)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khu phố 4, Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

45

BN1360407 – V.T.N.K (2003)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khu phố 4, Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

 

46

BN1360408 – P.T.K.Đ (1983)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đồng Nà, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

 

47

BN1360409 – L.T.X (1953)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Trong khu phong tỏa

 

48

BN1360410 – P.T.A.T (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Đại Mỹ, Đại Hưng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 04/12/2021

 

49

BN1360411 – T.T.D (1994), dịch tễ liên quan chợ Hòa Khánh, Đà Nẵng

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Đồng

Quán bún gần quán cafe Bình An, Vĩnh Phước

7h30 ngày 05/12/2021

 

Chợ Hà Nha mua bún đầu chợ, mua quầy rau (cô Xinh), quầy cá, rau giá

8h đến 9h các ngày 05/12/2021, 06/12/2021, 07/12/2021

 

Quán Bê thui Trinh gần Cầu Hà Nha

6h30 ngày 06/12/2021

 

Quán xôi cô Thắm, gần trường Hồ Phước Hậu

8h ngày 08/12/2021

 

Tạp hóa đối diện Spa Quỳnh, tổ 1 Hà Nha

Trưa 08/12/2021

 

Quỳnh Spa

11h30 ngày 08/12/2021

 

50

BN1360412 – N.L (1961)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành

Đang điều tra dịch tễ

 

51

BN1360413 – V.C.T (1987)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành

Đang điều tra dịch tễ

 

52

BN1360414 – T.N.A (1970), là F1 của BN1360343

- Giới tính:

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

53

BN1360415 – Đ.T.B (1962)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Hiệp

Quán phở, hủ tiếu, thôn Phái Nhơn

Hằng ngày

 

54

BN1360416 – N.T.R (1968)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

TT Núi Thành

Quán café Cát Phượng

Hằng ngày

 

55

BN1360417 – L.T.T.K (2002), là con gái của  BN1360416

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

 

56

BN1360418 – L.N.A.M (2017), là cháu nội của  BN1360416

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

TT Núi Thành

Trường mầm non Sơn Ca, Khối 4

Trước ngày 06/12/2021

 

57

BN1360419 – V.D.T.M.H (1976)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Công ty thuộc KCN Bắc Chu Lai

Trước ngày 07/12/2021

 

58

BN1360420 – T.V.M.T (2015), là con của  BN1360419

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

 

59

BN1360421 – N.T.S (1975)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

 

60

BN1360422 – Đ.T.S (1970), là F1 của BN1348517 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Nghĩa

Chợ Chu Lai

Thường xuyên

 

TT Núi Thành

Điểm tiêm vắc xin TTYT huyện Núi Thành

14h đến 16h ngày 08/12/2021

 

61

BN1360423 – N.T.Đ.T (2005), là F1 của BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

 

62

BN1360424 – T.V (1993), là F1 của BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Quán café Ròm

Thường xuyên, 21h 07/12/2021

 

63

BN1360425 – N.Đ.T (2007), là F1 của BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

 

64

BN1360426 – N.P (2010), là F1 của BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

 

65

BN1360427 – N.H (2020), là F1 của BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

 

66

BN1360428 – N.T.T (1972), là F1 của BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Hà

Chợ cá Cẩm Hà

4h30 đến 6h các ngày 30/11/2021 và 01/12/2021, 07/12/2021

 

Duy Xuyên

Duy Vinh

Bán cá quanh xóm

6h đến 9h từ ngày 30/11/2021 đến 03/12/2021, 7h đến 9h ngày 07/12/2021

 

Duy Thành

Bán cá thôn Vân Quật

7h đến 9h ngày 07/12/2021

 

67

BN1360429 – V.P.T.T (1999)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Làm môi giới bất động sản, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, không nhớ rõ

 

68

BN1360430 – T.M.T (1991)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Làm môi giới bất động sản cùng BN1360429, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, không nhớ rõ

 

69

BN1360431 – T.V.L (1999)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Làm môi giới bất động sản BN1360429 và  BN1360430, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, không nhớ rõ cùng

 

70

BN1360432 – Đ.D.L (1998)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

 

71

BN1360433 – T.T.C (1991)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Mỹ Sơn, Duy Phú, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Hòa

Quán café Cây Xanh

7h đến 9h, 13h đến 15h các ngày 04/12/2021 và 05/12/2021, 13h đến 15h ngày 07/12/2021

 

72

BN1360434 – V.Đ.B.N (2017)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Duy Nghĩa, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

 

73

BN1360435 – V.Đ.T (1997)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Duy Nghĩa, Duy Xuyên

Đang điều tra dịch tễ

 

74

BN1360436 – N.V.B (1995), dịch tễ về từ Kiên Giang

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hiền Lộc, Bình Lãnh, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã giám sát y tế khi về địa phương

 

75

BN1360438 – N.A.N (1993)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thanh Quýt 2, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đang điều tra dịch tễ

 

76

BN1360445 – L.T.T.N (1984)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Tiến

Chợ Diêm Điền: tạp hóa chị Hà, bún chị Hồng Minh

Sáng 03/12/2021

 

Chợ ngã 4 Hà Lộc: mua đồ chị Dương Điệp và chị Bảy Toàn

Chiều 03/12/2021

 

77

BN1360446 – B.K.Đ (2007)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Tiến

Mua đồ nhà cô Dương Điệp, thôn Hà Lộc

Ngày 02/12/2021

 

Chợ ngã 4 Hà Lộc gặp mợ Bảy

Ngày 02/12/2021

 

78

BN1360447 – N.T.N.H.G (2008)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Tiến

Tạp hóa cô Dương Điệp

Ngày 01/12/2021

 

79

BN1360449 – N.C.H (2015), là cháu ngoại của BN1260492 (công bố ngày 02/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tiên Cẩm, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà từ ngày 02/12/2021, lấy mẫu lần 2

 

80

BN1360450 – T.Đ (1981)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Vinh

Bán café tại nhà BN

Hàng ngày

 

Nam Phước

Điểm tiêm vắc xin tại Bệnh viện Bình An

Ngày 06/12/2021

 

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1. Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Quảng Nam có 1.133.995 người trên 18 tuổi có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19; Tính đến hết ngày 09/12/2021:

- Vắc xin nhận được/vắc xin phân bổ theo Quyết định: 2.014.650 liều/2.155.650 liều QĐ, đạt tỷ lệ 93,5%;

- Số mũi tiêm trong ngày: mũi 1: 0; mũi 2: 20.013;

- Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.652.282 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 82,0% so với vắc xin đã nhận.

Kết quả đạt được, như sau:

- Số người được tiêm ít nhất 1 mũi: 1.036.368 người tiêm, đạt tỷ lệ 91,4% số người cần tiêm.

- Số người đã tiêm đủ 2 mũi: 662.560 người tiêm, đạt tỷ lệ: 58,4% số người cần tiêm. Trong đó: 639.237 người được tiêm tại tỉnh Quảng Nam và 23.323 người được tiêm ở các tỉnh khác.

* Người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm bất kỳ mũi vắc xin phòng
Covid-19 nào
có thể đăng ký tiêm chủng bằng cách truy cập vào đường dẫn: https://bit.ly/dangkytiemcovidQNam hoặc quét mã QR code dưới đây:

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Kết quả thực hiện tính đến ngày 09/12/2021, cụ thể như sau:

TT

NỘI DUNG

Tình hình triển khai hỗ trợ

Đã ban hành
Quyết định
phê duyệt

Đã chi hỗ trợ

Số đối tượng

Số tiền
(nghìn đồng)

Số đối tượng

Số tiền
(nghìn đồng)

TỔNG

1. DN/Hộ KD hỗ trợ

4.481

115.819.026,16

4.082

93.736.556,16

 

2. Số người được hỗ trợ

179.856

162.954

 

3. Số người được hỗ trợ thêm

2.098

2.098.000,00

1.030

1.030.000,00

 

I

Hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN

DN

3.012

41.929.717,76

3.012

41.929.717,76

 

người

127.517

127.517

 

II

Hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Số DN

2

214.658,40

2

214.658,40

 

người

31

31

 

III

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bỗi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (Doanh nghiệp, cơ sở SXKD)

Số DN

0

0

0

0

 

người

0

0

 

IV

Người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương

Người nghỉ việc < 30 ngày

người

707

1.311.485

698

1.294.790

 

Người nghỉ việc >=30 ngày

người

758

2.777.935

494

1.768.540

 

Hỗ trợ thêm đối với lao động nữ đang mang thai

người

70

70.000

60

60.000

 

Hỗ trợ thêm đối với lao động đang nuôi con, chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 06 tuổi

người
 (trẻ em)

723

723.000

582

582.000

 

V

Người lao động ngừng việc

Hỗ trợ ngừng việc

DN

24

2.011.000

16

96.000

 

người

2.011

96

 

Hỗ trợ thêm đối với lao động nữ đang mang thai

người

35

35.000

5

5.000

 

Hỗ trợ thêm đối với lao động đang nuôi con, chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 06 tuổi

người
 (trẻ em)

860

860.000

28

28.000

 

VI

Người lao động bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Số người được hỗ trợ

người

33

122.430

33

122.430

 

Hỗ trợ thêm đối với lao động nữ đang mang thai

người

0

0,00

0

0,00

 

Hỗ trợ thêm đối với lao động đang nuôi con, chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 06 tuổi

người
(trẻ em)

14

14.000

14

14.000

 

VII

Hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế

Người điều trị Covid-19 (F0)

người

728

789.620

514

614.180

 

Người cách ly y tế (F1)

người

3.987

4.286.920

2.134

2.140.000

 

Hỗ trợ thêm đối với trẻ em dưới 16 tuổi điều trị Covid-19, cách ly y tế

người
 (trẻ em)

396

396.000

341

341.000

 

VIII

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch

Viên chức hoạt động nghệ thuật

người

0

0,00

0

0,00

 

Hướng dẫn viên du lịch

người

188

697.480

188

697.480

 

IX

Hộ kinh doanh

Hộ KD

1.434

4.302.000

1.043

3.129.000

 

X

Hỗ trợ DN vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

Vay vốn trả lương ngừng việc

DN

5

678.200

5

678.200

 

người

201

201

 

Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất

DN

3

341.040

3

341.040

 

người

87

87

 

Vay vốn trả lương phục hồi sản xuất cho người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

DN

1

395.920

1

395.920

 

người

101

101

 

XI
(theo NQ 45 của HĐND tỉnh)

Hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

người

31.237

46.228.550

22.568

33.165.600

 

Người cách ly tập trung

Người cách ly tập trung không thuộc đối tượng quy định tại Điều 25 QĐ 23 và đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định tại mục b, khoản 5, Điều 1, NQ 16

người

12.270

9.732.070

8.292

7.149.000

 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 09/12/2021:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

- Số lược cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 397.348

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 58,54%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 56,45%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 54,74%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 26,45%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 33,82%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 35,03%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/Huyện

Số Smart Phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng số lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

TỈNH QUẢNG NAM

810.260

397.348

49.04 %

28.681

311

684.151

11.595

8.544

1

Thị xã Điện Bàn

123.379

67.532

54.74 %

5.219

10

150.117

1.418

1.198

2

Thành phố Tam Kỳ

95.341

53.820

56.45 %

3.360

24

132.742

2.944

2.313

3

Huyện Thăng Bình

87.702

40.391

46.05 %

3.260

1

24.749

599

433

4

Huyện Núi Thành

83.052

40.103

48.29 %

2.679

51

84.475

1.289

847

5

Huyện Đại Lộc

67.563

36.763

54.41 %

3.282

7

143.153

1.050

792

6

Huyện Duy Xuyên

68.796

34.993

50.86 %

2.029

5

26.971

1.310

1.115

7

Thành phố Hội An

57.712

33.786

58.54 %

2.190

16

45.109

370

291

8

Huyện Quế Sơn

39.082

18.026

46.12 %

1.782

4

3.035

78

66

9

Huyện Phú Ninh

38.910

15.987

41.09 %

690

10

3.316

121

91

10

Huyện Tiên Phước

35.915

13.062

36.37 %

820

9

29.325

252

125

11

Huyện Hiệp Đức

19.321

8.288

42.90 %

513

32

3.920

727

415

12

Huyện Bắc Trà My

16.079

6.042

37.58 %

402

26

2.014

69

37

13

Huyện Nông Sơn

12.435

5.647

45.41 %

287

83

5.450

387

190

14

Huyện Phước Sơn

15.918

5.576

35.03 %

404

4

3.096

162

85

15

Huyện Nam Giang

14.851

5.478

36.89 %

339

9

3.911

59

51

16

Huyện Đông Giang

12.560

5.402

43.01 %

799

15

9.339

455

299

17

Huyện Tây Giang

9.870

3.338

33.82 %

328

2

2.971

250

160

18

Huyện Nam Trà My

11.774

3.114

26.45 %

298

3

10.458

55

36

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.