Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí số 224 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 07/12/2021)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 08/12/2021 .Lượt xem: 223 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 07/12/2021, như sau:

    Tài về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam _ 07.12.2021.doc

I.       TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.  Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

53 (1)

3.427 (2)

3.455

3.581

2

Số mẫu xét nghiệm

3.547 (3)

473.009

530.523

639.457

3

Cách ly y tế tập trung

7.173 (4)

27

46.136

60.758

75.313

4

Cách ly tại cơ sở y tế

1.121 (5)

44

4.064

4.184

5.119

5

Cách ly tại nhà

11.876 (6)

178

61.829

107.637

174.614

(1) Từ 16h00 ngày 06/12 đến 16h00 ngày 07/12, Quảng Nam ghi nhận 53 ca mắc mới, trong đó: 15 ca cộng đồng (Núi Thành 08 ca, Điện Bàn 02 ca, Thăng Bình 02 ca, Phú Ninh 01 ca, Hội An 01 ca, Đại Lộc 01 ca) và 38 ca đã được giám sát, cách ly từ trước, cụ thể là:

TT

Huyện

Ca bệnh cộng đồng
(*)

Ca bệnh đã được giám sát, cách ly
(**)

Tổng số
ca bệnh

Ghi chú

1

Núi Thành

8

9

17

(*) Tam Xuân II 07 ca, TT Núi Thành 01 ca.

(**) Tam Anh Nam 01 ca, Tam Tiến 04 ca, Tam Xuân I 03 ca, Tam Xuân II 01 ca.

2

Hiệp Đức

0

10

10

(**) Bình Lâm 01 ca, Phước Gia 08 ca, Phước Trà 01 ca.

3

Bắc Trà My

0

6

6

(**) TT Trà My 01 ca, Trà Giang 05 ca.

4

Đại Lộc

1

4

5

(*) Đại Hưng.

(**) Đại Hưng 02 ca, Đại Nghĩa 02 ca.

5

Tam Kỳ

0

5

5

(**) An Mỹ 01 ca, Tam Phú 01 ca, Trường Xuân 03 ca.

6

Điện Bàn

2

0

2

(*) Điện Tiến và Điện Hòa.

7

Hội An

1

1

2

(*) Cẩm Hà.

(**) Cẩm Hà.

8

Nông Sơn

0

2

2

(**) Ninh Phước, Quế Trung.

9

Thăng Bình

2

0

2

(*) Bình Quý, TT Hà Lam.

10

Phú Ninh

1

0

1

(*) Tam Dân.

11

Quế Sơn

0

1

1

(**)  Quế Phong.

Tổng

15

38

53

 

 (2) 3.427 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 1.031 ca bệnh cộng đồng, 1.926 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 347 ca xâm nhập từ các tỉnh và 123 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 3.547 mẫu xét nghiệm; kết quả: 53 mẫu dương tính, 2.902 mẫu âm tính, 592 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 4.400 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 2.773 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 1.061 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 60 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 4.509 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 7.367 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


 

TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

01

BN1333902 – N.T.L (1984)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: KP 7, Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Thăng Bình

Bình Dương

Bán bánh quế chợ  Lạc Câu

Sáng 04/12/2021

02

BN1333903 – C.T.N.G (1996), là F1 của Bn1232283 (công bố ngày 30/111/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2

03

BN1333904 – N.T.T.H (1969), là F1 của Bn1232283 (công bố ngày 30/111/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2

04

BN1333905 – L.T.L (1970), là F1 của Bn1232283 (công bố ngày 30/111/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2

05

BN1333906 – N.T.D (1973), là F1 của Bn1232283 (công bố ngày 30/111/2021

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2

06

BN1333907 – D.T.H (1998), là F1 của BN1232283 (công bố ngày 30/111/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2

07

BN1333908 – T.Q.V (1988)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đàng Bộ, TT Trà My, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 01/12/2021, lấy mẫu lần 2

08

Tam Kỳ công bố 04 ca bệnh, từ BN1333909 đến BN1333912, tất cả đều được cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2

09

BN1333913 – N.C.Đ (1937), là F1 của BN1163429 (công bố ngày 25/11/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Hưng, Tam Xuân 1, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 25/11/2021 đến nay, lấy mẫu lần 2

10

BN1333914 – N.V.T (1989), là F1 của BN1163429 (công bố ngày 25/11/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bích Trung, Tam Xuân 1, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 25/11/2021 đến nay, lấy mẫu lần 2

11

BN1333915 – T.N.G.H (2015), là F1 của BN1232304 (công bố ngày 30/11/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà từ ngày 29/11/2021 đến nay, lấy mẫu lần 2

12

BN1333916 – N.T.N (1978), là F1 của BN1319150 (công bố ngày 06/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Xuân 2

Chợ Bà Bầu

Sáng 02/12/2021

Quán trái cây chị Oanh, chợ Bà Bầu

Chiều 05/12/2021

 

Tạp hóa Thúy Hoàng

7h ngày 03/12/2021

13

BN1333917 – N.T.C (1937), là mẹ BN1319157 (công bố ngày 06/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Khánh Tân, Tam Dân, Phú Ninh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

14

BN1333918 – N.T.D.H (1964), là vợ của BN1092194 (công bố ngày 21/11/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 29/11/2021, lấy mẫu lần 3

15

BN1333919 – N.Đ.B (1986), là con của BN1290290 (công bố ngày 04/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Thọ

Công trình xây dựng

Từ ngày 30/11/2021 đến 05/12/2021

16

BN1333920 – N.V.T (1977)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Tiến

Điểm tiêm vắc xin  TYT Tam Tiến

Ngày 27/11/2021

17

BN1333921 – N.T.C.S (2013), là F1 của BN1303938 và BN1303939 (công bố ngày 05/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Hiệp

Lớp 3A trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh

Hàng ngày

18

BN1333922 – L.T.N.M (1985), là F1 của BN1319154 (công bố ngày 06/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Long Thạnh, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Tiến

Đám giỗ nhà nội, thôn Diêm Điền

Ngày 28/11/2021

19

BN1333923 – V.T.T (1945), là F1 của BN1303911 (công bố ngày 05/12/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

20

BN1333924 – L.T.Á (1978), dịch tễ trở về từ Bình Dương

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thuận Long, Quế Phong, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã giám sát y tế ngay khi về đại phương từ ngày 03/12/2021

21

BN1333925 – M.T.H (1980)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thái Sơn, Điện Tiến, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Hòa

Quán nhậu Gia Huy, gần Cây xăng Ninh Hòa

5h đến 7h và 18h đến 19h hàng ngày

22

BN1333926 – N.V.M (1957)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trúc Hà, Đại Hưng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Hưng

Hàng tạp hóa trước nhà BN

Hàng ngày

23

BN1333927 – N.V.T.A (2009)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Xuân 2

Lớp 7/3 trường THCS Chu Văn An

Buổi sáng từ ngày 02/12/2021 đến 04/12/2021

Đám giỗ nhà ông N.V.T

Ngày 05/12/2021

24

BN1333928 – N.T.L (2009)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thạch Kiều, Tam Xuân 2, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Xuân 2

Lớp 7/3 trường THCS Chu Văn An

Buổi sáng từ ngày 29/11/2021 đến 04/12/2021

Lớp học thêm thầy P.B.Q, Thạch Kiều

Chiều các ngày 30/11/2021, 03/12/2021, 04/12/2021

25

BN1333929 – T.T.T (1973)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Xuân 2

Chợ Bà Bầu

Các buổi sáng từ ngày 30/11/2021 đến 06/12/2021

Đám giỗ nhà ông N.V.V, thôn Bà Bầu

Ngày 05/12/2021

Tam Kỳ

 

Tiệm sắt Công

Ngày 04/12/2021

26

BN1333930 – N.T.L.N (1997)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Xuân 2

Chợ Bà Bầu

Từ ngày 01/12/2021 đến 03/12/2021, ngày 05/12/2021

Tam Anh Bắc

và nhóm trẻ Đ.R.M, thôn Lý Trà

Từ ngày 01/12/2021 đến 03/12/2021

Tam Kỳ

An Mỹ

Shop T.M đường Hùng Vương

15h đến 15h30 ngày 04/12/2021

27

BN1333931 – N.V.V (1992), là chồng của  BN1333930

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Hiệp

Quán Xôi trong cầu Ông Bộ

Buổi sáng từ ngày 30/11/2021 đến 02/12/2021, sáng 05/12/2021 và sáng 06/12/2021

Quán cafe trong cầu Ông Bộ

Ngày 03/12/2021

Quán cafe gần chợ dốc Tam Hiệp

Sáng 06/12/2021

 

Quán cafe Thịnh, gần cầu Tam Hòa

Tối ngày 04/12/2021

28

BN1333932 – N.H.T.M (2018), là con của  BN1333930 và  BN1333931

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Anh Bắc

Nhóm trẻ Đ.R.M thôn Lý Trà

Từ ngày 01/12/2021 đến 04/12/2021

Tam Kỳ

An Mỹ

Shop T.M đường Hùng Vương

15h đến 15h30 ngày 04/12/2021

29

Hiệp Đức công bố 10 ca bệnh, bao gồm các bệnh nhân: từ BN1333933 đến BN1333937 và từu BN1333941 đến BN1333945, tất cả đều trong khu cách ly

30

BN1333938 – N.L.H (1989)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Trung Phước 1, Quế Trung, Nông Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

31

BN1333939 – L.B.H (2018), là con BN1319125 (công bố ngày 06/12/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Khánh Bình, Ninh Phước, Nông Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Nông Sơn

Ninh Phước

Trường mẫu giáo Hoa Mai, phân hiệu Khánh Bình

Trước ngày 04/12/2021

32

BN1333940 – H.T.T.L (1979), là F1 của BN1163429 (công bố ngày 25/11/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Hưng, Tam Xuân 1, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 25/11/2021 đến nay, lấy mẫu lần 2

33

BN1333946 – H.P.H.L (2014)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 4

34

BN1333947 – P.T.T (1985)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  01 mũi

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 4

35

BN1333948 – L.H.T.U (1993)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Liên Thuận, Đại Nghĩa, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 30/11/2021

36

BN1333949 – L.T.T.T (2001)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ:  Nghĩa Tây, Đại Nghĩa, Đại Lộc

- Tạm trú: Phường Nại Hiên Đông, TP.Đà Nẵng

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021

37

BN1333950 – T.V.Đ (1988)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Quý Xuân, Bình Quý, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

38

BN1333951 – T.H.Q (1987)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bích Bắc, Điện Hòa, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Hòa

Quán nhậu Gia Huy

Hàng ngày

39

BN1333953 – V.V.T (1951)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: KP 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

TT Núi Thành

Họp tại nhà văn hóa khối 4

Ngày 28/11/2021

Họp hội người cao tuổi tại ủy ban thị trấn

Ngày 03/12/2021

Đám ma nhà bà T.T.Â, khối 5

6h30 đến 7h30 ngày 06/12/2021

40

BN1333954 – P.T.M (1993)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 06/12/2021, lấy mẫu lần 4

41

BN1333955 – N.V.Q (1969)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Xuân 2

Đám giỗ nhà ông N.V.V, thôn Bà Bầu

Ngày 05/12/2021

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1. Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Quảng Nam có 1.154.892 người trên 18 tuổi có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19; Tính đến hết ngày 07/12/2021:

- Vắc xin nhận được/ vắc xin phân bổ theo Quyết định: 2.014.650 liều/2.155.650 liều QĐ, đạt 93,5%;

- Số mũi tiêm trong ngày: M1: 78; M2: 43.338;

- Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.590.808 mũi tiêm (78,9% so với vắc xin đã nhận);

- Tổng số người được tiêm: 1.017.442 người tiêm (88,1% số người cần tiêm); trong đó:

+ Số người trong tỉnh tiêm: 1.010.005 người (Số người đã tiêm 1 mũi: 429.202 người tiêm; Số người đã tiêm 2 mũi: 580.803 người tiêm, đạt tỷ lệ: 50,3% số người cần tiêm).

+ Số người tiêm nơi khác: 7.437 người

* Người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm bất kỳ mũi vắc xin phòng
Covid-19 nào
có thể đăng ký tiêm chủng bằng cách truy cập vào đường dẫn: https://bit.ly/dangkytiemcovidQNam hoặc quét mã QR code dưới đây:

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 07/12/2021:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

- Số lược cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 395.007

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 58,27%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 56,19%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 54,44%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 26,37%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 33,48%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 34,87%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/Huyện

Số Smart Phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng số lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

TỈNH QUẢNG NAM

810.260

395.007

48.75 %

27.973

411

642.832

13.590

9.786

1

Thị xã Điện Bàn

123.379

67.172

54.44 %

5.164

31

145.257

1.647

1.376

2

Thành phố Tam Kỳ

95.341

53.573

56.19 %

3.331

12

124.503

2.407

2.128

3

Huyện Thăng Bình

87.702

40.120

45.75 %

3.242

8

22.493

653

513

4

Huyện Núi Thành

83.052

39.784

47.90 %

2.510

49

77.855

3.800

2.045

5

Huyện Đại Lộc

67.563

36.579

54.14 %

3.141

123

133.190

1.289

954

6

Huyện Duy Xuyên

68.796

34.840

50.64 %

2.007

20

23.820

1.509

1.257

7

Thành phố Hội An

57.712

33.629

58.27 %

2.172

13

43.963

301

254

8

Huyện Quế Sơn

39.082

17.921

45.85 %

1.773

3

2.829

89

63

9

Huyện Phú Ninh

38.910

15.926

40.93 %

660

20

2.843

185

128

10

Huyện Tiên Phước

35.915

12.963

36.09 %

712

68

28.954

101

61

11

Huyện Hiệp Đức

19.321

8.172

42.30 %

488

15

3.510

191

96

12

Huyện Bắc Trà My

16.079

6.012

37.39 %

386

11

1.881

72

34

13

Huyện Phước Sơn

15.918

5.551

34.87 %

398

2

2.691

115

77

14

Huyện Nông Sơn

12.435

5.549

44.62 %

263

17

5.223

67

36

15

Huyện Nam Giang

14.851

5.444

36.66 %

332

4

3.691

94

70

16

Huyện Đông Giang

12.560

5.363

42.70 %

782

8

7.618

660

427

17

Huyện Tây Giang

9.870

3.304

33.48 %

315

6

2.334

323

204

18

Huyện Nam Trà My

11.774

3.105

26.37 %

297

1

10.177

87

63

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 364 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)
Thông cáo báo chí số 363 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022)
Thông cáo báo chí số 362 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022)
Thông cáo báo chí số 361 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022)
Thông cáo báo chí số 359 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022)
Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022)
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022)
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022)
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022)
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí số 223 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 06/12/2021)
Thông cáo báo chí số 222 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 05/12/2021)
Thông cáo báo chí số 221 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 04/12/2021)
Thông cáo báo chí số 220 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 03/12/2021)
Công văn V/v quản lý, giám sát, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người vào Quảng Nam trong giai đoạn mới
Thông cáo báo chí số 219 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 02/12/2021)
Thông cáo báo chí số 218 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 01/12/2021)
Thông cáo báo chí số 217 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 30/11/2021)
Thông cáo báo chí số 216 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 29/11/2021)
Thông cáo báo chí số 215 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 28/11/2021)
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm