Áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với người vào Quảng Nam trong giai đoạn mới
Tác giả: UBMTTQVN thị xã .Ngày đăng: 07/12/2021 .Lượt xem: 1299 lượt.
Ngày 03/12/2021, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 3631/SYT-NVY về việc hướng dẫn quản lý, giám sát, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người vào Quảng Nam trong giai đoạn mới.
1.1. Đối với người về từ các vùng Xanh/Vàng (không tính đến tình trạng tiêm vắc xin) hoặc vùng Cam mà đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 liều cuối cùng tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19):
a. Thời gian cách ly:
Tự theo dõi sức khoẻ 14 ngày, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K.
b. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2:
Chỉ lấy mẫu khi có triệu chứng nghi nhiễm SARS-CoV-2: như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác…
1.2. Đối với người về từ vùng Cam và tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19, người về từ vùng đỏ đã được tiêm đủ liều vắc xin
a, Thời gian cách ly: thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày, tự theo dõi sức khoẻ 07 ngày tiếp theo kể từ ngày về địa phương và thực hiện nghiêm Thông điệp 5K.
b, Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: Lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 1 ngày đầu tiên, lần thứ 2 vào ngày thứ 07 hoặc khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 trong khoảng thời gian này. Lấy mẫu bằng phương pháp RTPCR. Tự chi trả phí xét nghiệm.
1.3. Đối với người về từ vùng Cam chưa được tiêm vắc xin, người về từ vùng đỏ được tiêm vắc xin nhưng chưa đủ liều hoặc chưa được tiêm vắc xin
a, Thời gian cách ly: thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về địa phương và thực hiện nghiêm Thông điệp 5K.
b, Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: lấy mẫu ít nhất 2 lần (lần 1 vào ngày cách ly, lần 2 vào ngày thứ 14. Lấy mẫu bằng phương pháp RT-PCR và tự chi trả phí xét nghiệm.
Xem đầy đủ nội dung Công văn tại đây: CV3631.signed.pdf