Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí số 220 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 03/12/2021)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 03/12/2021 .Lượt xem: 226 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 03/12/2021, như sau:

   Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam _ 03.12.2021.doc

I.     TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.  Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

67 (1)

3.191 (2)

3.219

3.345

2

Số mẫu xét nghiệm

4.497 (3)

459.410

516.924

625.858

3

Cách ly y tế tập trung

7.543 (4)

89

45.996

60.618

75.173

4

Cách ly tại cơ sở y tế

1.216 (5)

51

3.785

3.905

4.840

5

Cách ly tại nhà

12.198 (6)

372

60.393

106.201

173.178

(1) Từ 16h00 ngày 02/12 đến 16h00 ngày 03/12, Quảng Nam ghi nhận 67 ca mắc mới, trong đó: 23 ca cộng đồng (Núi Thành 09 ca, Điện Bàn 04 ca, Đại Lộc 03 ca, Tam Kỳ 03 ca, Thăng Bình 03 ca, Duy Xuyên 01 ca) và 44 ca đã được giám sát, cách ly từ trước, cụ thể là:

TT

Huyện

Ca bệnh cộng đồng
(*)

Ca bệnh đã được giám sát, cách ly
(**)

Tổng số
ca bệnh

Ghi chú

1

Hiệp Đức

0

15

15

(**) Phước Gia 03 ca, Phước Trà 07 ca,
Sông Trà 05 ca.

2

Núi Thành

9

4

13

(*) Tam Anh Nam 02 ca, Tam Tiến 07 ca.

(**) Tam Anh Nam 01 ca, Tam Mỹ Đông 01 ca, TT Núi Thành 02 ca.

3

Điện Bàn

4

6

10

(*) Điện Phương 04 ca.

(**) Điện An 01 ca, Điện Quang 02 ca, Điện Thắng Bắc 01ca, Vĩnh Trung 02 ca.

4

Đại Lộc

3

4

7

 (*) Đại Hưng, Đại Cường, Đại Đồng.

(**) Đại Hưng 03 ca, Đại Lãnh 01 ca..

5

Tiên Phước

0

5

5

(**) Tiên Cẩm 03 ca, Tiên Hà 01 ca, Tiên Kỳ 01 ca.

6

Tam Kỳ

3

1

4

(*) An Sơn 02 ca, Tân Thạnh 01 ca.

(**) Tân Thạnh.

7

Quế Sơn

0

4

4

 (**) Quế Xuân II 04 ca.

8

Thăng Bình

3

1

4

(*) Bình Quế 02 ca, Hà Lam 01 ca.

(**) Bình Quý.

9

Phước Sơn

0

2

2

(**) Phước Chánh 02 ca.

10

Nông Sơn

0

2

2

(**) Quế Lộc, Sơn Viên.

11

Duy Xuyên

1

0

1

(*) Nam Phước.

Tổng

23

44

67

 (2) 3.191 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 941 ca bệnh cộng đồng, 1.795 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 333 ca xâm nhập từ các tỉnh và 122 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 4.497 mẫu xét nghiệm; kết quả: 67 mẫu dương tính, 4.053 mẫu âm tính, 377 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 4.400 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 3.143 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 1.156 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 60 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 4.702 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 7.496 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

01

BN1275601 – T.T.Q (1972)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Đại Mỹ, Đại Hưng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Hưng

Quán tạp hóa Kiều Diễm, thôn Mậu Lâm

8h đến 9h ngày 02/12/2021

Điểm tiêm vắc xin TYT xã Đại Hưng

Chiều 02/12/2021

02

BN1275602 – P.T.K (1965)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trúc Hà, Đại Hưng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 25/11/2021

03

BN1275603 – P.T.T (1999), là con của BN1232311 (công bố ngày 30/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trúc Hà, Đại Hưng, Đại Lộc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chuyển từ cách ly tại nhà sang cách ly tập trung từ ngày 01/12/2021

04

BN1275604 – N.T.T.L (1998)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Anh Nam

Đám giỗ nhà T.H

Ngày 28/11/2021

05

BN1275605 – P.Đ.K (1970), là F1 của BN1247867 (công bố ngày 01/12/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Anh Nam

Đám giỗ nhà T.H

Ngày 28/11/2021

Mua rượu nhà bà Lãnh

Thường xuyên

06

BN1275606 – V.T.N (1991), dịch tễ trở về từ TP.HCM

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ:  Xuân Ngọc, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã giám sát y tế ngày khi về địa phương từ ngày 30/11/2021

07

BN1275607 – N.A.T (2009), dịch tễ trở về từ Đồng Nai

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Phú Quý 2, Tam Mỹ Đông, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã giám sát y tế ngày khi về địa phương từ ngày 30/11/2021

08

BN1275608 – N.T.A (1962)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Tân Lộc Ngọc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 muix

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Tiến

Quán bán đồ ăn sáng chị Ngọt và chị Hạnh, chợ Kỳ Trung

6h sáng hàng ngày

Đám giỗ nhà chị N.T.S

Ngày 28/11/2021

09

BN1275609 – N.Đ.T (1982), dịch tễ về từ TP.HCM

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ

- Khối phố 2, An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tiệm áo cưới Happy Wedding: chụp ở Hồ Phú Ninh, biển Tam Thanh, Khổng Miếu

Ngày 01/12/2021

10

BN1275610 – L.T.T.M (1992), là vợ  BN1275609

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ

- Khối phố 2, An Sơn, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tiệm áo cưới Happy Wedding: chụp ở Hồ Phú Ninh, biển Tam Thanh, Khổng Miếu

Ngày 01/12/2021

11

BN1275611 – N.N.L (2014), dịch tễ trở về từ Đồng Nai

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Ninh Khánh, Ninh Phước, Nông Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Được giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 29/11/2021

12

BN1275612 – Đ.T.X.L (1935), là mẹ vợ của BN1205606 (công bố ngày 28/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trung Yên, Sơn Viên, Nông Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 28/11/2021

13

BN1275613 – L.V.T.P (2017), dịch tễ trở về từ Long An

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: KP 3, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà từ ngày 28/11/2021

14

BN1275614 – N.T.B.V (1993), là mẹ BN1275613

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: KP 3, TT Núi Thành, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 28/11/2021

15

BN1275615 – Đ.P.T (2010)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Tiến

Lớp 6/3 trường Phan Bá Phiến

Hàng ngày

Quán cô Hoa Viện, Hà Lộc

Ngày 29/11/2021

16

BN1275616 – T.L.T (2010)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Tân Lộc Ngọc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Tiến

Lớp 6/3 trường Phan Bá Phiến

Hàng ngày

17

BN1275617 – T.N.P.V (2010)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Tiến

Lớp 6/3 trường Phan Bá Phiến

Hàng ngày

Quầy thuốc cô Vân

Ngày 01/12/2021

18

BN1275618 – N.M.T (1984)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Tiến

Tạp hóa Sỹ Bé, Hà Lộc

Không nhớ rõ thời gian

Quán café Út Nhựt

Buổi sáng hàng ngày

19

BN1275619 – N.T.P.G (1983)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Quảng Nam

Núi Thành

Chợ Tân Bình Trung: quán cháo lòng cô Thoa, hàng thức ăn

Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021

Tam Tiến

Điểm tiêm vắc xin TYT xã Tam Tiến

Ngày 27/11/2021

20

BN1275620 – N.T.N (2016)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Tiến

Lớp mẫu giáo lớn trường mẫu giáo Trùng Dương

Hàng ngày

21

BN1275621 – H.C.L (1982)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Khu phố 7, Hà Lam, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Thăng Bình

Hà Lam

Điểm tiêm vắc xin TTYT huyện Thăng Bình

10h30 đến 11h ngày 02/12/2021

Bình Quý

Quán Võng, bên dưới đường cao tốc

Trưa ngày 02/12/2021

22

BN1275622 – Đ.T.D.U (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

23

BN1275623 – P.V.L (2001)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly, xét nghiệm lần 2

24

BN1275624 – P.H.Q (1966)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thanh Chiêm 2, Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Phương

Quán bún chị Phượng, gần nhà BN

Buối sáng không nhớ rõ ngày

25

BN1275625 – V.T.B (1945), dịch tễ trở về từ TP.HCM

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Phú Văn, Điện Quang, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 232/11/2021

26

BN1275626 – Đ.T.H (1978)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thanh Chiêm 2, Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Bán rau ở chợ Vĩnh Điện

Buổi sáng đến 9h ngày 25/11/2021

27

BN1275627 – L.V.T (1985), là F1 của BN1247825 (công bố ngày 01/12/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Thắng Bắc

Công ty giống cây trồng

7h đến 18h hàng ngày

28

BN1275628 – V.T.H.L (1992)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Phú Vinh, Tiên Hà, Tiên Phước

Chăm sóc F0 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

29

BN1275629 – H.T.L (1990)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bình An, Tiên Kỳ, Tiên Phước

Chăm sóc F0 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

30

BN1275630 – H.V.L (1998)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 4, Phước Chánh, Phước Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tại nhà sau khi chăm sóc F0 tại Bệnh viện

31

BN1275631 – H.T.L (1995)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thôn 4, Phước Chánh, Phước Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 3

32

Điện Bàn công bố 04 ca bệnh, bao gồm các bệnh nhân: BN1275632, từ BN1275635 đến BN1275637

33

BN1275633 – D.N.H (2005)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Đông Khương, Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Trường nghề Bắc Quảng Nam

Ngày 25/11/2021, 26/11/2021

Hội An

Quán café vỉa hè gần chùa Cầu

Ngày 30/11/2021

34

BN1275634 – N.T.L (2005)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thanh Chiêm 2, Điện Phương, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Trường nghề Bắc Quảng Nam

Ngày 25/11/2021, 26/11/2021

Hội An

Quán café vỉa hè gần chùa Cầu

Ngày 30/11/2021

35

BN1275638 – L.Đ (1965)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Tiên Cẩm, Tiên Phước

Cách ly tại nhà từ ngày 23/11/2021, xét nghiệm lần 2

36

BN1275639 – L.V.S (1990)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Tiên Cẩm, Tiên Phước

Cách ly tại nhà từ ngày 23/11/2021, xét nghiệm lần 2

37

Hiệp Đức công bố 15 ca bệnh, từ BN1275640 đến BN1275654, tất cả đều đã được cách ly từ trước

38

BN1275655 – T.V.D.P (2007), là con của BN1260484 (công bố ngày 02/12/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Bình Quang, Bình Quế, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Thăng Bình

Bình Quế

Lớp 9/2 trường THCS Nguyễn Tri Phương

Từ ngày 29/11/2021 đến 01/12/2021

Quán bún cô Nga

Sáng 29/11/2021

Tạp hóa Hiếu Trung

Chiều 29/11/2021, chiều 30/11/2021

Quán mỳ cô Tường

Sáng 30/11/2021

Quầy thuốc Thu Thủy

Tối 30/11/2021

Quán cô Thương

Sáng 01/12/2021

39

BN1275656 – T.V.D.P (2019)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Bình Quang, Bình Quế, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

40

BN1275657 – T.V.C (1956), là cha của BN1247825 (công bố ngày 01/12/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Bình An, Nam Phước, Duy Xuyên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

41

BN1275658 – V.T.L (1939)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế Xuân 1

Đám cưới nhà L.T.Đ.L, thôn Dưỡng Xuân

Ngày 28/11/2021

Quế Xuân 2

Đám cưới nhà Đ.T.V

Ngày 27/11/2021

42

BN1275659 – Đ.T.Y (1992)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế Xuân 1

Chợ Bà Rén

Sáng ngày 26/11/2021

Quế Xuân 2

Đám cưới nhà Đ.T.V

Ngày 27/11/2021

43

BN1275660 – Đ.T.V (1965)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế Xuân 1

Đám cưới nhà L.T.Đ.L, thôn Dưỡng Xuân

Ngày 28/11/2021

44

BN1275661 – Đ.T.T (2000)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế Xuân 1

Nhà thờ giáo xứ Xuân Thạnh

17h30 đến 19h30 ngày 26/11/2021

Tiệm may Yến, đối diện THCS Quế Xuân

16h ngày 27/11/2021

Tiệm áo cưới TV Wedding, gần tiệm phân bón Đông Lành

19h30 ngày 26/11/2021

Quế Xuân 2

Đám cưới nhà Đ.T.V

Ngày 27/11/2021

45

BN1275662 – L.Đ.G.H (2014)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Tiên Cẩm, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà từ ngày 23/11/2021, xét nghiệm lần 2

46

BN1275663 – N.T.L (1975)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hà Dục Đông, Đại Lãnh, Đại Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 11/11/2021, lấy mẫu lần 5

47

BN1275664 – N.T.T.T (1985)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Đại Mỹ, Đại Hưng, Đại Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 25/11/2021

48

BN1275665 – N.N.N (2003), là F1 của BN1247855 (công bố ngày 01/12/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Hà Nha, Đại Đồng, Đại Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Thắng

Quán karaoke Hoa Sen

23h ngày 29/11/2021 đến 04h ngày 30/11/2021

Đại Đồng

Chợ Hà Nha: quán mì cô Hà

10h ngày 30/11/2021

Ái Nghĩa

Spa Thu Huyền

14h ngày 30/11/2021

49

BN1275668 – N.T.L (1993)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Ô Gia, Đại Cường, Đại Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Ái Nghĩa

Café Hương Quê-Ngã 4-Ái Nghĩa

9h30 ngày 19/11/2021

Chợ Ái Nghĩa: Quầy Giày dép, quầy bé Mỹ bán Mỹ phẩm, quầy quần áo trẻ em

13h ngày 21/11/2021

Quán nhậu 1989 – Bờ kè Ái Nghĩa

19h ngày 28/11/2021

Đại Cường

Chợ Đại Cường: ghé quầy rau, quầy thịt bò (cô Hiền), quầy cá (cô Mười)

16h ngày 22/11/2021

Chợ Đại Cường: Bún Dì Sáu, tạp hóa Hương

7h30-8h ngày 25/11/2021

Chợ Đại Cường: Quán bún dì Sáu

Buổi sáng các ngày từ 25/11/2021 đến 02/12/2021

50

BN1275670 – T.C.V (1994), dịch tễ trở về từ TP.HCM

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Quý Xuân 2, Bình Quý, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đá giám sát ngay khi về địa phương

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1. Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Quảng Nam có 1.154.892 người trên 18 tuổi có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19; Tính đến hết ngày 03/12/2021:

- Vắc xin nhận được/ vắc xin phân bổ theo Quyết định: 2.014.650 liều/2.155.650 liều QĐ, đạt 93,5%;

- Số mũi tiêm trong ngày: M1: 667; M2: 29.790;

- Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.460.691 mũi tiêm (72,5% so với vắc xin đã nhận);

- Tổng số người được tiêm: 1.015.133 người tiêm (87,9% số người cần tiêm); trong đó:

+ Số người trong tỉnh tiêm: 1.007.696 người (Số người đã tiêm 1 mũi: 554.701 người tiêm; Số người đã tiêm 2 mũi: 452.995 người tiêm, đạt tỷ lệ: 39,2% số người cần tiêm).

+ Số người tiêm nơi khác: 7.437 người.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Kết quả thực hiện tính đến ngày 03/12/2021, cụ thể như sau:

TT

NỘI DUNG

Tình hình triển khai hỗ trợ

Đã ban hành
Quyết định
phê duyệt

Đã chi hỗ trợ

Số đối tượng

Số tiền
(nghìn đồng)

Số đối tượng

Số tiền
(nghìn đồng)

 

TỔNG

1. DN/Hộ KD hỗ trợ

4.478

112.493.446,16

4.044

92.560.346,16

2. Số người được hỗ trợ

176.474

161.770

3. Số người được hỗ trợ thêm

1.940

1.940.000,00

872

872.000,00

I

Hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN

DN

3.012

41.929.717,76

3.012

41.929.717,76

 

người

127.517

127.517

 

II

Hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Số DN

2

214.658,40

2

214.658,40

 

người

31

31

 

III

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bỗi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (Doanh nghiệp, cơ sở SXKD)

Số DN

0

0

0

0

 

người

0

0

 

IV

Người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương

Người nghỉ việc < 30 ngày

người

707

1.311.485

698

1.294.790

 

Người nghỉ việc >= 30 ngày

người

758

2.777.935

494

1.768.540

 

Hỗ trợ thêm đối với lao động nữ đang mang thai

người

70

70.000

60

60.000

 

Hỗ trợ thêm đối với lao động đang nuôi con, chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 06 tuổi

người
 (trẻ em)

723

723.000

582

582.000

 

V

Người lao động ngừng việc

Hỗ trợ ngừng việc

DN

23

2.010.000

16

85.000

 

người

2.010

85

 

Hỗ trợ thêm đối với lao động nữ đang mang thai

người

35

35.000

5

5.000

 

Hỗ trợ thêm đối với lao động đang nuôi con, chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 06 tuổi

người
 (trẻ em)

860

860.000

28

28.000

 

VI

Người lao động bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Số người được hỗ trợ

người

33

122.430

33

122.430

 

Hỗ trợ thêm đối với lao động nữ đang mang thai

người

0

0,00

0

0,00

 

Hỗ trợ thêm đối với lao động đang nuôi con, chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 06 tuổi

người
(trẻ em)

14

14.000

14

14.000

 

VII

Hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế

Người điều trị Covid-19 (F0)

người

640

738.180

514

614.180

 

Người cách ly y tế (F1)

người

2.627

2.748.920

1.907

1.975.680

 

Hỗ trợ thêm đối với trẻ em dưới 16 tuổi điều trị Covid-19, cách ly y tế

người
 (trẻ em)

238

238.000

183

183.000

 

VIII

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch

Viên chức hoạt động nghệ thuật

người

0

0,00

0

0,00

 

Hướng dẫn viên du lịch

người

169

626.990

169

626.990

 

IX

Hộ kinh doanh

Hộ KD

1.432

4.296.000

1.005

3.015.000

 

X

Hỗ trợ DN vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

Vay vốn trả lương ngừng việc

DN

5

678.200

5

678.200

 

người

201

201

 

Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất

DN

3

341.040

3

341.040

 

người

87

87

 

Vay vốn trả lương phục hồi sản xuất cho người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

DN

1

395.920

1

395.920

 

người

101

101

 

XI
(theo NQ 45 của HĐND tỉnh)

Hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

người

31.156

46.213.850

21.641

32.349.200

 

Người cách ly tập trung

Người cách ly tập trung không thuộc đối tượng quy định tại Điều 25 QĐ 23 và đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định tại mục b, khoản 5, Điều 1, NQ 16

người

10.437

8.088.120

8.292

7.149.000

 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 03/12/2021:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

- Số lược cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 387.782

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 57,81%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 55,63%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 53,20%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 26,04%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 32,43%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 34,52%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/Huyện

Số Smart Phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng số lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

TỈNH QUẢNG NAM

810.260

387.782

47.86 %

26.494

710

530.830

-

5.527

1

Thị xã Điện Bàn

123.379

65.634

53.20 %

5.020

59

132.970

-

966

2

Thành phố Tam Kỳ

95.341

53.037

55.63 %

3.246

49

125.296

-

1.279

3

Huyện Thăng Bình

87.702

39.682

45.25 %

3.207

12

10.714

-

264

4

Huyện Núi Thành

83.052

37.864

45.59 %

2.336

75

105.339

-

521

5

Huyện Đại Lộc

67.563

35.811

53.00 %

2.825

237

48.714

-

527

6

Huyện Duy Xuyên

68.796

34.395

50.00 %

1.936

32

5.198

-

1.051

7

Thành phố Hội An

57.712

33.364

57.81 %

2.133

16

43.298

-

127

8

Huyện Quế Sơn

39.082

17.729

45.36 %

1.716

32

943

-

54

9

Huyện Phú Ninh

38.910

15.775

40.54 %

626

20

1.438

-

58

10

Huyện Tiên Phước

35.915

12.795

35.63 %

516

60

29.269

-

44

11

Huyện Hiệp Đức

19.321

7.890

40.84 %

420

12

2.971

-

81

12

Huyện Bắc Trà My

16.079

5.962

37.08 %

349

7

2.042

-

15

13

Huyện Phước Sơn

15.918

5.495

34.52 %

391

3

2.180

-

37

14

Huyện Nông Sơn

12.435

5.496

44.20 %

256

5

5.088

-

7

15

Huyện Nam Giang

14.851

5.352

36.04 %

287

9

4.829

-

24

16

Huyện Đông Giang

12.560

5.234

41.67 %

661

62

1.053

-

284

17

Huyện Tây Giang

9.870

3.201

32.43 %

285

16

495

-

148

18

Huyện Nam Trà My

11.774

3.066

26.04 %

284

4

8.993

-

40

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 364 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)
Thông cáo báo chí số 363 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022)
Thông cáo báo chí số 362 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022)
Thông cáo báo chí số 361 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022)
Thông cáo báo chí số 359 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022)
Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022)
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022)
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022)
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022)
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Công văn V/v quản lý, giám sát, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người vào Quảng Nam trong giai đoạn mới
Thông cáo báo chí số 219 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 02/12/2021)
Thông cáo báo chí số 218 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 01/12/2021)
Thông cáo báo chí số 217 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 30/11/2021)
Thông cáo báo chí số 216 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 29/11/2021)
Thông cáo báo chí số 215 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 28/11/2021)
Thông cáo báo chí số 214 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 27/11/2021)
Thông cáo báo chí số 213 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 26/11/2021)
Công văn về việc tạm dừng một số hoạt động để tập trung công tác phòng, chống, dịch bệnh Covid-19.
Công văn về việc áp dụng cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1)
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm