Thông báo tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cơ quan và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 01/12/2021 .Lượt xem: 1804 lượt.
Thông báo số 522/TB-UBND ngày 30/11/2021 của UBND thị xã Điện Bàn V/v tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cơ quan và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tải về:
- Thông báo lấy ý kiến đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: 522-2021-TB-UBND.signed.pdf
- Đ
ồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: 6.TM tóm tắt QHPKXD DienDuong-12.08.2021-đã chuyển đổi.pdf
+ A3 QH06 BAN DO QUY HOACH GIAO THONG VA CHI GIOI DUONG DO 1-12-2021-Model.pdf
+ BD DINH HUONG KHONG GIAN NAM PHUONG 1-12-2021-Model.pdf
  + CBKT 2 CH-Model.pdf
- Mẫu phiếu lấy ý kiến: Phieu-xin-y-kien-QHPK-NAM PHUONG.pdf

I. MỤC ĐÍCH:

- Đảm bảo tính dân chủ, công khai trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

- Đảm bảo theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Hoàn thiện đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn và Đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoàn chỉnh đồ án quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung, đồng thời vẫn phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đô thị.

II. VỊ TRÍ, QUY MÔ VÀ TÍNH CHẤT KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH:

1. Tên gọi: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”

2. Vị trí, quy mô:

- Vị trí: Khu đất nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thuộc địa giới hành chính phường Điện Nam Đông, xã Điện Minh và xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Vị trí tứ cận:

+ Phía Bắc giáp: đường ĐH9, ĐT 607.

+ Phía Nam giáp: sông Thu Bồn, huyện Duy Xuyên.

+ Phía Đông giáp: Thành phố Hội An.

+ Phía Tây giáp: Đường tránh QL1A.

- Quy mô: Khoảng 1.404 ha.

3. Tính chất:

- Là khu đô thị sinh thái, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN:

1. Hình thức:

- Phát phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai tại UBND Phường Điện Nam Đông, xã Điện Minh, xã Điện Phương và tại Nhà văn hóa các khối phố, thôn nằm trong ranh giới quy hoạch để lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

- Tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện nhân dân tại địa phương (01 buổi)

- Lấy ý kiến thông qua cổng thông tin điện tử thị xã Điện Bàn

2. Thời gian lấy ý kiến:

Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện từ ngày 02/12/2021 đến 31/12/2021 (30 ngày). Sau thời hạn nêu trên, UBND thị xã Điện Bàn sẽ kết thúc việc xin ý kiến cộng đồng và tổng hợp để hoàn thiện Đồ án quy hoạch và thực hiên các thủ tục tiếp theo.

3. Giao trách nhiệm Phòng Quản lý đô thị:

- Lập “Phiếu xin ý kiến” và phương án, thuyết minh tóm tắt của đồ án quy hoạch để phục vụ công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn và địa phương triển khai trưng bày phương án tại UBND phường Điện Nam Đông, xã Điện Minh, xã Điện Phương và Nhà văn hóa các khối phố liên quan.

-  Tổng hợp các phiếu ý kiến, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Đồ án quy hoạch và tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo theo quy định hiện hành.

4. Giao trách nhiệm Văn phòng HĐND&UBND thị xã đăng tải phương án quy hoạch tóm tắt của đồ án và phiếu ý kiến trên trang  http://dienban.gov.vn/

5. Giao trách nhiệm UBND các xã, phường liên quan thường xuyên thông báo nội dung này trên các phương tiện truyền thanh tại địa phương để người dân nắm bắt thông tin và tham gia ý kiến tại các điểm Nhà văn hóa các khối phố, thôn liên quan.

Tổ chức, cá nhân có thể gửi phiếu tham gia ý kiến trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn - Địa chỉ: 185 Trần Cao Vân, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hoặc qua địa chỉ email: quanlydothidienban@gmail.com.