Nội dung chi tiết

Thông báo tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cơ quan và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 01/12/2021 .Lượt xem: 1449 lượt. [In bài]
Thông báo số 522/TB-UBND ngày 30/11/2021 của UBND thị xã Điện Bàn V/v tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cơ quan và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tải về:
- Thông báo lấy ý kiến đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: 522-2021-TB-UBND.signed.pdf
- Đ
ồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: 6.TM tóm tắt QHPKXD DienDuong-12.08.2021-đã chuyển đổi.pdf
+ A3 QH06 BAN DO QUY HOACH GIAO THONG VA CHI GIOI DUONG DO 1-12-2021-Model.pdf
+ BD DINH HUONG KHONG GIAN NAM PHUONG 1-12-2021-Model.pdf
  + CBKT 2 CH-Model.pdf
- Mẫu phiếu lấy ý kiến: Phieu-xin-y-kien-QHPK-NAM PHUONG.pdf

I. MỤC ĐÍCH:

- Đảm bảo tính dân chủ, công khai trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

- Đảm bảo theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Hoàn thiện đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn và Đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoàn chỉnh đồ án quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung, đồng thời vẫn phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đô thị.

II. VỊ TRÍ, QUY MÔ VÀ TÍNH CHẤT KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH:

1. Tên gọi: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) Khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”

2. Vị trí, quy mô:

- Vị trí: Khu đất nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2.000) khu đô thị Nam Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thuộc địa giới hành chính phường Điện Nam Đông, xã Điện Minh và xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Vị trí tứ cận:

+ Phía Bắc giáp: đường ĐH9, ĐT 607.

+ Phía Nam giáp: sông Thu Bồn, huyện Duy Xuyên.

+ Phía Đông giáp: Thành phố Hội An.

+ Phía Tây giáp: Đường tránh QL1A.

- Quy mô: Khoảng 1.404 ha.

3. Tính chất:

- Là khu đô thị sinh thái, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN:

1. Hình thức:

- Phát phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai tại UBND Phường Điện Nam Đông, xã Điện Minh, xã Điện Phương và tại Nhà văn hóa các khối phố, thôn nằm trong ranh giới quy hoạch để lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

- Tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện nhân dân tại địa phương (01 buổi)

- Lấy ý kiến thông qua cổng thông tin điện tử thị xã Điện Bàn

2. Thời gian lấy ý kiến:

Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện từ ngày 02/12/2021 đến 31/12/2021 (30 ngày). Sau thời hạn nêu trên, UBND thị xã Điện Bàn sẽ kết thúc việc xin ý kiến cộng đồng và tổng hợp để hoàn thiện Đồ án quy hoạch và thực hiên các thủ tục tiếp theo.

3. Giao trách nhiệm Phòng Quản lý đô thị:

- Lập “Phiếu xin ý kiến” và phương án, thuyết minh tóm tắt của đồ án quy hoạch để phục vụ công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn và địa phương triển khai trưng bày phương án tại UBND phường Điện Nam Đông, xã Điện Minh, xã Điện Phương và Nhà văn hóa các khối phố liên quan.

-  Tổng hợp các phiếu ý kiến, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Đồ án quy hoạch và tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo theo quy định hiện hành.

4. Giao trách nhiệm Văn phòng HĐND&UBND thị xã đăng tải phương án quy hoạch tóm tắt của đồ án và phiếu ý kiến trên trang  http://dienban.gov.vn/

5. Giao trách nhiệm UBND các xã, phường liên quan thường xuyên thông báo nội dung này trên các phương tiện truyền thanh tại địa phương để người dân nắm bắt thông tin và tham gia ý kiến tại các điểm Nhà văn hóa các khối phố, thôn liên quan.

Tổ chức, cá nhân có thể gửi phiếu tham gia ý kiến trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn - Địa chỉ: 185 Trần Cao Vân, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hoặc qua địa chỉ email: quanlydothidienban@gmail.com.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
V/v tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ để tách thửa
Quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm công bố lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Trung tâm hành chính Điện Phương, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn
Về việc tiếp nhận viên chức về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp Trường học thuộc UBND thị xã Điện Bàn
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Về việc hủy kết quả trúng tuyển và công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
Công văn về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.
31/TB-BQL Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 130 lô đất ở thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Thông báo số 224/TB-UBND ngày 20/5/2022 về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Điện Bàn
Thông báo số 15/TB-VP ngày 19/5/2022 của Văn phòng HĐND&UBND thị xã Điện Bàn về mời chào giá cung cấp hoa tươi phục vụ hoạt động Văn phòng HĐND thị xã
Thông báo số 14/TB-VP ngày 19/5/2022 của Văn phòng HĐND&UBND thị xã Điện Bàn về mời chào giá cung cấp Văn phòng phẩm hoạt động Văn phòng HĐND&UBND thị xã
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
520/TB-UBND Về việc Tiếp nhận công chức về làm việc tại UBND thị xã
3173/QĐ-UBND chấm dứt các hoạt động đầu tưu và tu hồi, hủy bỏ các Quyết định giao chủ đầu tư Dự án Khu Đô thị Bách Đạt 3, Khu Đô thị Bách Đạt 4, Khu Đô thị Bách Đạt 5, Khu Đô thị Bách Đạt 6,
3269/QD-UBND Về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyến sử dụng đất ở đối với 13 lô đất tờ bản đồ số 06 tại Khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 04 lô đất tại khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn
432/TB-HĐTDVC Kết quả điểm thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 10 lô đất ở tại thôn Hà Đông và thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
421/TB-UBND Về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến
39/KH-HĐND Tổ chức tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến của Thường trực HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
405 /TB-UBND Về Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm