Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí số 217 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 30/11/2021)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 30/11/2021 .Lượt xem: 92 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 30/11/2021, như sau:

   Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam _ 30.11.2021.doc

I.     TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.  Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

47(1)

2.999 (2)

3.027

3.153

2

Số mẫu xét nghiệm

3.712 (3)

446.653

504.167

613.101

3

Cách ly y tế tập trung

7.998 (4)

61

45.075

59.697

74.216

4

Cách ly tại cơ sở y tế

1.236 (5)

67

3.579

3.699

4.634

5

Cách ly tại nhà

12.628 (6)

402

59.067

104.938

171.852

(1)   Từ 16h00 ngày 29/11 đến 16h00 ngày 30/11, Quảng Nam ghi nhận 47 ca mắc mới, trong đó: 24 ca cộng đồng (Tam Kỳ 13 ca, Núi Thành 07 ca, Quế Sơn 02 ca, Điện Bàn 01 ca, Hội An 01 ca) và 23 ca đã được giám sát, cách ly từ trước, cụ thể là:

TT

Huyện

Ca bệnh cộng đồng
(*)

Ca bệnh đã được giám sát, cách ly
(**)

Tổng số
ca bệnh

Ghi chú

1

Tam Kỳ

13

3

16

(*) An Mỹ 06 ca, Tam Phú 05 ca, Tam Thanh 01 ca, Tân Thạnh 01 ca.

(**) An Phú 03 ca.

2

Núi Thành

7

3

10

(*) Tam Anh Nam 05 ca, Tam Hòa 01 ca, Tam Xuân II 01 ca.

(**) Tam Anh Nam 01 ca, Tam Hiệp 01 ca, Tam Hòa 01 ca.

3

Tiên Phước

0

8

8

(**) Tiên Cẩm 04 ca, Tiên Châu 01 ca, Tiên Hà 01 ca, Tiên Kỳ 01 ca,
Tiên Phong 01 ca.

4

Đại Lộc

0

3

3

 (**) Đại Hưng 01 ca, Đại Quang 02 ca.

5

Điện Bàn

1

1

2

(*) Điện Nam Trung.

(**) Điện Minh.

6

Hiệp Đức

0

2

2

(**) Tân Bình  02 ca.

7

Quế Sơn

2

0

2

(*) Quế Xuân II  02 ca.

8

Bắc Trà My

0

1

1

(**) Trà Giang.

9

Hội An

1

0

1

(*) Cẩm Phô.

10

Nông Sơn

0

1

1

(**) Sơn Viên.

11

Thăng Bình

0

1

1

(**) Bình An.

Tổng

24

23

47

 (2) 2.999 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 868 ca bệnh cộng đồng, 1.692 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 320 ca xâm nhập từ các tỉnh và 119 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 3.712 mẫu xét nghiệm; kết quả: 47 mẫu dương tính, 2.895 mẫu âm tính, 770 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 4.558 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 3.440 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 1.160 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 76 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 4.748 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 7.880 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

01

Tiên Phước công bố 08 ca bệnh từ BN1232275 đến BN1232278, từ BN1232312 đến BN1232315;

tất cả đều đã được cách ly từ trước

02

BN1232279 – P.N.H.V (1986), dịch tễ trở về từ TP.HCM

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Sơn Viên, Nông Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 21/11/2021

03

BN1232280 – H.V.T (1989)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Hiệp

Công ty thuộc KCN Tam Hiệp

Từ ngày 20/11/2021 đến 28/11/2021

04

BN1232281 – T.V.H (2001)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

05

BN1232282 – H.V.P (2002)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

06

BN1232283 – N.T.T.A (1979), dịch tễ trở về từ TP.HCM

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên

- Tạm trú: Thôn 2, Trà Giang, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Giám sát cách ly tại nhà ngày khi về địa phương

07

BN1232284 – U.L.N.P.L (1978)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Tam Kỳ

Tam Thăng

Phòng Mẫu công ty may thuộc KCN Tam Thăng

Từ ngày 25/11/2021 đến 26/11/2021, và 29/11/2021

Tân Thạnh

Khách sạn đường Trần Phú

Từ ngày 24/11/2021 đến 29/11/2021

08

Núi Thành công bố 02 ca bệnh: BN1232285 và BN1232286, đều đã được cách ly

09

BN1232287 – Đ.T.H (1992)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

10

BN1232288 – N.H.B.L (1999)

- Giới tính:

- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

11

BN1232289 – L.N.B.N (2012)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 1tiêm

Đang điều tra dịch tễ

12

BN1232290 – N.T.T.V (1982)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Tam Phú, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

13

BN1232291 – N.H.T (2009), là F1 của BN1219571 (công bố ngày 29/11/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Quảng Hậu, Điện Nam Trung, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

14

BN1232292 – N.H.N (2002), liên quan quán karaoke Paradise

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

15

BN1232293 – B.S.N (1996), liên quan quán karaoke Paradise

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

16

BN1232294 – Đ.V.T.V (2000), liên quan quán karaoke Paradise

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

17

BN1232295 – N.T.H (1995), liên quan công ty Y.V Cụm Trường Xuân

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Ngọc Mỹ, Tam Phú Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

18

BN1232296 – L.V.C (1999), liên quan quán karaoke Paradise

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đang điều tra dịch tễ

19

BN1232297 – B.T.X.T (1988), là F1 của BN1110374 (công bố ngày 23/11/2021)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Thành 3, Bình An, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly từ ngày 23/11/2021

20

BN1232298 – B.V.H (1997), dịch tễ đến từ Bình Dương

- Giới tính: nam

- Địa chỉ thường trú: An Bình, Dĩ An, Bình Dương

- Tạm trú:  Ngọc Thành, Cẩm Phô, Hội An

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Hội An

Cẩm Phô

Quán mì quảng đường Trần Hưng Đạo

Ngày 26/11/2021

Quán cháo lòng đường 18/8, khối Ngọc Thành

Sáng 27/11/2021

Minh An

Quán café đầu tiên trước chùa Cầu

Sáng 27/11/2021

21

BN1232299 – N.T.C (2008)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Anh Nam

Trường THCS Nguyễn Khuyến

Hàng ngày

22

BN1232300 – T.V.T (2008)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Anh Nam

Trường THCS Nguyễn Khuyến

Hàng ngày

23

BN1232301 – N.T.T (2010)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Anh Nam

Trường THCS Nguyễn Khuyến

Hàng ngày

24

BN1232302 – N.T.T.T (2008)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Anh Nam

Trường THCS Nguyễn Khuyến

Hàng ngày

25

BN1232303 – N.H.N (2007)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Anh Nam

Trường THCS Nguyễn Khuyến

Hàng ngày

Tam Hiệp

Thi học sinh giỏi tại trường Trần Cao Vân

Ngày 26/11/2021

Lớp học thêm nhà cô Th.

Ngày 28/11/2021

26

BN1232304 – T.V.V (1990)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Hòa

Quán Nhân Duyên

Chiều 24/11/2021

Tam Anh Nam

Quán Bò giò hầm ngay cầu ông Bộ

Sáng 25/11/2021

27

BN1232305 – T.V.T (1990)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Khê, Tam Xuân 2, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Xuân 2

Đám giỗ tại nhà BN

Ngày 26/11/2021

28

BN1232306 – N.N.X (1970)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly y tế từ ngày 20/11/2021

29

BN1232307 – L.T.M.H (1950)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế Xuân 1

Nhà thờ giáo xứ Xuân Thạnh

7h đến 9h ngày 21/11/2021

30

BN1232308 – Đ.T.S (1973), là F1 của  BN1205596 (công bố ngày 28/11/2021)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Phú Vĩnh, Quế Xuân 2, Quế Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế Xuân 2

Đám cưới nhà Đ.T.V

10h ngày 27/11/2021

31

Đại Lộc công bố 03 ca bệnh, từ BN1232309 đến BN1232311, tất cả đều được cách ly y tế từ trước

32

BN1232316 – H.N.R (2000)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Tam Thanh, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

33

BN1232317 – N.L.B.K (2013)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Tây, Tân Bình, Hiệp Đức

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà từ ngày 22/11/2021, lấy mẫu lần 2

34

BN1232318 – L.T.Đ (1988), là mẹ BN1232317

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Tây, Tân Bình, Hiệp Đức

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 22/11/2021, lấy mẫu lần 2

35

BN1232319 – N.T.H (1981)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ

Đang điều tra dịch tễ

36

BN1232320 – N.T.K (2016)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

37

BN1232321 – N.M.H (2020)

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1. Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Quảng Nam có 1.250.469 người trên 18 tuổi có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19; Tính đến hết ngày 30/11/2021:

- Vắc xin nhận được/ vắc xin phân bổ theo Quyết định: 1.540.650 liều/2.155.650 liều QĐ, đạt 71,5%;

- Số mũi tiêm trong ngày: M1: 597; M2: 8.113;

- Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.352.023 mũi tiêm (87,7% so với vắc xin đã nhận);

- Số người được tiêm: 1.004.958 người tiêm (83,4% số người cần tiêm); trong đó:

+ Đã tiêm 1 mũi: 657.963 người tiêm;

+ Đã tiêm 2 mũi: 347.165 người tiêm (27,8% số người cần tiêm).

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 30/11/2021:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

- Số lược cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 382.667

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 57,33%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 55,04%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 52,10%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 25,87%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 30,46%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 34,25%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/Huyện

Số Smart Phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng số lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

 TỈNH QUẢNG NAM

810.260

382.667

47.23 %

18.435

1.338

567.498

1.799

3.300

1

Thị xã Điện Bàn

123.379

64.286

52.10 %

4.089

129

136.731

586

748

2

Thành phố Tam Kỳ

95.341

52.474

55.04 %

2.679

78

132.588

353

626

3

Huyện Thăng Bình

87.702

39.280

44.79 %

1.781

71

11.625

71

146

4

Huyện Núi Thành

83.052

37.409

45.04 %

1.190

399

115.975

156

143

5

Huyện Đại Lộc

67.563

35.159

52.04 %

1.353

285

58.739

102

337

6

Huyện Duy Xuyên

68.796

34.061

49.51 %

1.479

62

5.577

241

917

7

Thành phố Hội An

57.712

33.084

57.33 %

1.879

34

44.209

44

58

8

Huyện Quế Sơn

39.082

17.574

44.97 %

976

37

1.026

10

33

9

Huyện Phú Ninh

38.910

15.660

40.25 %

462

24

1.751

13

17

10

Huyện Tiên Phước

35.915

12.699

35.36 %

456

3

29.492

22

18

11

Huyện Hiệp Đức

19.321

7.769

40.21 %

300

22

3.011

10

27

12

Huyện Bắc Trà My

16.079

5.929

36.87 %

292

9

2.167

-

5

13

Huyện Phước Sơn

15.918

5.452

34.25 %

298

20

2.481

4

10

14

Huyện Nông Sơn

12.435

5.446

43.80 %

232

4

5.188

1

1

15

Huyện Nam Giang

14.851

5.305

35.72 %

249

15

4.984

1

4

16

Huyện Đông Giang

12.560

5.028

40.03 %

365

103

2.147

153

143

17

Huyện Nam Trà My

11.774

3.046

25.87 %

211

10

9.261

8

12

18

Huyện Tây Giang

9.870

3.006

30.46 %

144

33

546

24

55

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 270 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/01/2022)
Thông cáo báo chí số 269 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 21/01/2022)
Thông cáo báo chí số 268 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/01/2022)
Thông cáo báo chí số 267 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/01/2022)
Thông cáo báo chí số 266 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/01/2022)
Thông cáo báo chí số 265 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/01/2022)
Thông báo kết luận của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã - Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo thị xã - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã tại cuộc họp giao ban công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã.
Thông cáo báo chí số 264 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/01/2022)
Thông cáo báo chí số 263 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 15/01/2022)
Thông cáo báo chí số 262 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/01/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí số 216 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 29/11/2021)
Thông cáo báo chí số 215 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 28/11/2021)
Thông cáo báo chí số 214 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 27/11/2021)
Thông cáo báo chí số 213 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 26/11/2021)
Công văn về việc tạm dừng một số hoạt động để tập trung công tác phòng, chống, dịch bệnh Covid-19.
Công văn về việc áp dụng cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1)
Thông cáo báo chí số 212 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/11/2021)
Thông cáo báo chí số 211 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/11/2021)
Thông cáo báo chí số 210 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/11/2021)
Thông cáo báo chí số 209 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/11/2021)
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm