Điện Thắng Trung tổ chức tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021, triển khai sản xuất nông nghiệp năm 2022
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 29/11/2021 .Lượt xem: 1147 lượt.
Ủy ban nhân dân xã Điện Thắng Trung vừa tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022.

Năm 2021, tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 236ha, nhờ thời tiết thuận lợi nên hầu hết các loại cây trồng đều cho năng suất cao; tổng sản lượng cây có hạt hơn 13.000 tấn, đạt 131 % kế hoạch đề ra, trong đó năng suất lúa cả năm đạt 64 tạ/ha, tăng 4 tạ so với năm 2020… Trong lĩnh vực chăn nuôi, số lượng đàn trâu, bò, lợn giảm so với năm 2020 do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi và các loại dịch bệnh khác; đàn gia cầm tăng 15% so với năm 2020 nhưng giá cả không ổn định nên người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Tính đến thời điểm này, tỉ lệ tiêm phòng cho gia súc gia cầm đạt trên 90% theo kế hoạch; UBND xã và các ngành, hội đoàn thể liên quan đã mở hơn 60 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp cho người nông dân trên địa bàn…


   Hội nghị đã thảo luận, đề ra nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2022, trong đó tập trung cho vụ Đông Xuân trước mắt một số vấn đề trọng tâm như: tuyên truyền người dân không bỏ hoang ruộng đất; làm việc với các nhà đầu tư dự án trên địa bàn để tránh tình trạng các mương phục vụ tưới tiêu trên địa bàn không bị vùi lấp đã đến thiếu nước tưới; hỗ trợ nông dân vùng dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi phù hợp…

Dịp này, UBND xã đã khen thưởng cho 2 tập thể là Ban Nhân dân thôn Thanh Quýt 4, Thanh Quýt 5 và 2 cá nhân là ông Trương Công Phát (Thanh Quýt 4) và ông Nguyễn Văn Bích (Thanh Quýt 3) vì có nhiều thành tích trong sản xuất nông nghiệp năm 2021.