Nội dung chi tiết

Công văn về việc tạm dừng một số hoạt động để tập trung công tác phòng, chống, dịch bệnh Covid-19.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 26/11/2021 .Lượt xem: 182 lượt. [In bài]
Căn cứ Công văn số 1675/SVHTTDL-QLDL ngày 25/11/2021 của Sở Văn hoá, thể thao và du lịch về việc tạm dừng một số hoạt động để tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã. Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

         Tải về: 2634-2021-UBND.signed.pdf

1. Tạm dừng các hoạt động: karaoke, massage, bida, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thời gian thực hiện: kể từ 12 giờ 00 phút, ngày 26/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Chủ tịch UBND 20 xã, phường:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm văn bản này tại địa phương; triển khai đến tất cả các cơ sở kinh doanh liên quan trên địa bàn và chỉ đạo Đài Truyền thanh xã, phường thông tin, tuyên truyền kịp thời nội dung này đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn để biết thực hiện.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện việc tạm dừng một số hoạt động trên theo đúng quy định hiện hành.

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thị xã thông tin, tuyên truyền kịp thời nội dung Công văn này trên Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã và Đài Truyền thanh cơ sở để người dân biết, triển khai thực hiện.

Yêu  cầu  Trung  tâm  VHTT-TTTH  thị  xã  và  UBND  các  xã,  phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 364 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)
Thông cáo báo chí số 363 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022)
Thông cáo báo chí số 362 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022)
Thông cáo báo chí số 361 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022)
Thông cáo báo chí số 359 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022)
Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022)
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022)
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022)
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022)
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Công văn về việc áp dụng cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1)
Thông cáo báo chí số 212 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/11/2021)
Thông cáo báo chí số 211 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/11/2021)
Thông cáo báo chí số 210 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/11/2021)
Thông cáo báo chí số 209 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/11/2021)
Thông cáo báo chí số 208 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 21/11/2021)
Thông cáo báo chí số 207 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/11/2021)
Thông cáo báo chí số 206 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/11/2021)
Thông cáo báo chí số 205 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/11/2021)
Công văn V/v thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã trong tình hình hiện nay.
    
1   2   3   4   5  
    

















Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm