Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí số 207 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/11/2021)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 21/11/2021 .Lượt xem: 195 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 20/11/2021, như sau:

   Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam 20.11.2021.doc

I.     TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.  Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

40 (1)

2.125(2)

2.153

2.279

2

Số mẫu xét nghiệm

6.554 (3)

404.706

462.220

571.154

3

Cách ly y tế tập trung

6.860(4)

1.493

41.694

56.316

70.835

4

Cách ly tại cơ sở y tế

619 (5)

81

2.532

2.652

3.587

5

Cách ly tại nhà

11.906(6)

251

50.588

96.459

163.373

           (1) 40 ca bệnh công bố trong ngày, trong đó: 17 ca cộng đồng (Bắc Trà My 01 ca, Điện Bàn 07 ca, Hiệp Đức 02 ca, Hội An 01 ca, Núi Thành 02 ca, Quế Sơn 01 ca, Thăng Bình 01 ca, Tiên Phước 02 ca), và 23 ca đã được giám sát, cách ly từ trước (đều là F1), cụ thể là:

02 ca bệnh tại Bắc Trà My, trong đó:

+ 01 ca bệnh cộng đồng tại Trà Đốc: đang điều tra nguồn lây.

+ 01 ca bệnh đã được giám sát, cách ly tại Trà Đông: bệnh nhân ra viện về từ bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

03 ca bệnh đã được giám sát, cách ly từ trước tại Đại Hưng, Đại Lộc.

14 ca bệnh tại Điện Bàn, trong đó:

+ 07 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát, cách ly: Điện An 01 ca, Điện Minh 01 ca, Điện Nam Bắc 02 ca, Vĩnh Điện 03 ca.

+ 07 ca bệnh đã được giám sát, cách ly từ trước: Điện An 01 ca, Điện Minh 02 ca, Điện Nam Trung 01 ca, Điện Phương 01 ca, Điện Thắng Trung 01 ca và Vĩnh Điện 01 ca.

02 ca bệnh ca bệnh cộng đồng tại Quế Thọ, Hiệp Đức: đang điều tra nguồn lây.

01 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát, cách ly tại Cẩm Hà, TP Hội An.

01 ca bệnh đã được giám sát, cách ly từ trước tại Thạnh Mỹ, Nam Giang.

09 ca bệnh tại Núi Thành, trong đó:

+ 02 ca bệnh cộng đồng (Tam Hiệp, Tam Quang): đang điều tra nguồn lây.

+ 07 ca bệnh là F1 (Tam Anh Nam 01 ca, Tam Mỹ Đông 01 ca, Tam Mỹ Tây 03 ca, Tam Xuân II 02 ca): đã được giám sát, cách ly từ trước.

01 ca bệnh cộng đồng chưa được giám sát, cách ly tại Quế Xuân II, Quế Sơn.

-     05 ca bệnh tại Thăng Bình, trong đó:

+ 01 ca bệnh cộng đồng chưa đươc giám sát, cách ly tại Bình Nam.

+ 04 ca bệnh là F1 đã được giám sát, cách ly tại Bình An, Bình Phục, Bình Quế và Bình Trung.

02 ca bệnh cộng đồng tại Tiên Cẩm, Tiên Phước: đang điều tra nguồn lây.

(2) 2.125 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 448 ca bệnh cộng đồng, 1.294 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 282 ca xâm nhập từ các tỉnh và 101 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 6.554 mẫu xét nghiệm; kết quả: 40 mẫu dương tính, 6.234 mẫu âm tính, 280 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 4.048 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 2.812 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 577 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 42 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 4.981  người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 6.925 người.

2. Tình hình dịch bệnh thị xã Điện Bàn

Từ 18 - 20/11 (trong 3 ngày), Điện Bàn ghi nhận 67 ca (trong đó có 43 ca là học sinh và giáo viên Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, 5 ca là học sinh Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân, 19 ca là các F1 có liên quan đến các F0 Trường Nguyễn Duy Hiệu.

3. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


 

TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

01

BN1077689 – N.C.T (2005), liên quan trường THPT Hùng Vương – Thăng Bình

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Bình Xá, Bình Quế, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021

02

BN1077690 – H.L.P (2006), liên quan trường THPT Hùng Vương – Thăng Bình

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: An Phước, Bình An, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021

03

BN1077691 – N.T.N.H (2006), liên quan trường THPT Hùng Vương – Thăng Bình

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Kế Xuyên 2, Bình Trung, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021

04

BN1077692 – P.T.Văn (1952)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Tất Viên, Bình Phục, Thăng Bình

Cách ly y tế tại khoa lây – TTYT huyện Thăng Bình từ ngày 15/11/2021

05

BN1077693 – L.V.C (2003)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Đông Tác, Bình Nam, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

06

BN1077694 – N.T.T.V (1975), là hàng xóm của BN1072761 (công bố ngày 19/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

07

BN1077695 – N.T.H.Y (2006), liên quan trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khối 5, Vĩnh Điện, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 10/3

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

08

BN1077696 – L.T.N.H (2006), liên quan trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 10/2

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

09

BN1077697 – T.T.A.T (2012), là F1 của BN1057299 (công bố ngày 18/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh lớp  4C - Trường Trần Quốc Toàn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

10

BN1077698 – H.T.K.L (1975),  giáo viên trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thanh Quýt 4, Điện Thắng Trung, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: giáo viên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện An

Điện máy Kim Mã

Sáng 17/11/2021

Điện Nam Trung

Điểm tiêm vắc xin bệnh viện Vĩnh Đức

9h ngày 17/11/2021

Điện Thắng Trung

Chợ Điện Thắng Trung: quầy trái cây chị Tuyết

Chiều ngày 18/11/2021

11

BN1077699 – N.T.L.C (2006), liên quan trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khối 3, Vĩnh Điện, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 10/1

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

12

BN1077700 – N.B.H (2006), liên quan trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khối 3, Vĩnh Điện, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 10/1

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

13

BN1077701 – N.T.B.T (2012), trường tiểu học Phan Ngọc Nhân

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Điện Nam Bắc, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 4E

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

14

BN1077702 – Đ.T.B.T (2006), liên quan trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Quảng Hậu, Điện Nam Trung, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 10/6

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

15

BN1077703 – N.N.A.D (2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Điện Nam Bắc, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

16

BN1077704 – N.L.G (2006), liên quan trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 10/1

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

17

BN1077705 – N.Đ.M.H (2005), liên quan trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Ngọc Tam, Điện An, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 11/3

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

18

BN1077706 – P.P.N.T (2000), là F1 của BN1057292 (công bố ngày 18/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Bằng An Trung, Điện An, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quanrb Nam

Điện Bàn

 

Quán mỳ Thủy Thành

Sáng ngày 15/11/2021, sáng 16/11/2021

Cách ly tại nhà từ chiều ngày 17/11/2021

19

BN1077707 – L.V.C (2003)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Trung Lương, Tam Mỹ Tây, Núi Thành

- Nghề nghiệp: nông

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 4

20

BN1077708 – B.T.D (1996)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Phú Quý 1, Tam Mỹ Đông, Núi Thành

- Nghề nghiệp: nội trợ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 4

21

BN1077709 – L.T.L (1996)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trung Lương, Tam Mỹ Tây, Núi Thành

- Nghề nghiệp: giáo viên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 4

22

BN1077710 – Đ.X.B (2005)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Nghề nghiệp: ở nhà

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 4

23

BN1077711 – V.V.H (1991)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Vĩnh An Bắc, Tam Xuân 2, Núi Thành

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3

24

BN1077712 – D.T.H.T (2004)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thạch Kiều, Tam Xuân 2, Núi Thành

- Nghề nghiệp: buôn bán

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3

25

BN1077713 – L.T.T (1996), dịch tễ trở về từ Bình Dương

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Vân Thạch, Tam Hiệp, Núi Thành

- Nghề nghiệp: lái xe

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

26

BN1077714 – D.H.C (2003)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Trung Toàn, Tam Quang, Núi Thành

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

TT Núi Thành

KCN
Nam Chu Lai

Từ ngày 16/11/2021 đến sáng ngày 19/11/2021

27

BN1077715 – H.K.L (1995)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trà Lý, Tam Mỹ Tây, Núi Thành

- Nghề nghiệp: nhân viên bảo hiểm

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3

28

BN1077716 – N.T.H (1983), là vợ của BN1072781 (công bố ngày 19/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bến Trễ, Cẩm Hà, Hội An

- Nghề nghiệp: nội trợ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Hội An

Sơn Phong

Tiệm bán Hamburger đối diện trường tiểu học Sơn Phong

Sáng ngày 16/11/2021 và 17/11/2021

Quán bún Bi đường Lý Thường Kiệt

Sáng ngày 18/11/2021

 

Quán café Bình Minh

Sáng ngày 16/11/2021 đến 18/11/2021

Tân An

Hàng trái câu đường Nguyễn Trường Tộ, đối diện bánh ướt Nở

Sáng ngày 18/11/2021

Hàng cá và thịt bò, chợ Tân An

Sáng ngày 18/11/2021

29

BN1077717 – H.K.Q (2020), là con của BN1057344 (công bố ngày 18/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

30

BN1077718 – N.C.K (2015), là F1 của BN1057344 (công bố ngày 18/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà từ ngày 09/11/2021

31

BN1077719 – B.T.T (1985)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: buôn bán

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung, xét nghiệm lần 3

32

BN1077720 – P.C.V (1978), dịch tễ trở về từ TP.HCM

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Phú Bình, Quế Xuân 2, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: lái xe

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Thăng Bình

Bình Nguyên

Quán mỳ Giao Thủy, gần sát hạch

18h ngày 17/11/2021

Quế Sơn

Quế Xuân 2

Bãi đậu xe gần trụ sở UBND xã Quế Xuân 2

18h30 ngày 17/11/2021

Quán sửa xe gần TYT Quế Xuân 2

11h ngày 18/11/2021

Quầy thuốc chị Hà, gần TYT Quế Xuân 2

11h45 ngày 19/11/2021

 

Hớt tóc Minh Tú

10h45 ngày 18/11/2021

Duy Xuyên

Nam Phước

Quán mỳ ngã 3 Nam Phước. gần TYT Nam Phước

7h15 ngày 19/11/2021

33

BN1077721 – H.H.T.T (2010)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Quế Thọ, Hiệp Đức

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 6 - Trường Nguyễn Văn Trỗi

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

34

BN1077722 – T.T.D (1987)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Quế Thọ, Hiệp Đức

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Đang điều tra dịch tễ

35

BN1077723 – B.B.L (2004)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hà Ra, Thạnh Mỹ, Nam Giang

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 03/11/2021, xét nghiệm lần 4

36

BN1077724 – T.V.H (2003)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Trà Đốc, Bắc Trà My

- Nghề nghiệp: Sinh viên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Sơn

Lớp 47B ngành thú Y Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam

Ngày 17/11/2021

 

 

Xe buýt chuyến Tam Kỳ - Bắc Trà My

Từ 9h00 - 11h15, ngày 17/11/2021

Bắc Trà My

TT Trà My

Quán café Góc Phố (Sau chợ Bắc Trà My)

Từ 11h15 – 18h,  ngày 17/11/2021;

Từ 15h30 – 17h ngày 18/11/2021

Chợ Bắc Trà My

Khoảng 15h ngày 18/11/2021

37

BN1077725 – B.K.S (1991), dịch tễ trở về từ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

- Giới tính: nam

- Địa chỉ: Trà Đông, Bắc Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Đã được giám sát, cách ly

38

BN1077726 – B.T.K.O (2014)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Lãnh, Tiên Cẩm, Tiên Phước

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Tiên Phước

 

Lớp học thêm nhà cô N.T.T.

Ngày 15/11/2021 và 17/11/2021

Tiên Cẩm

Lớp học thêm anh văn cô Th.

14h ngày 13/11/2021

Tiên Hà

Đám giỗ nhà ông N.T.T.

Ngày 17/11/2021

39

BN1077727 – Đ.T.Y.Y (1995)

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Cẩm Lãnh, Tiên Cẩm, Tiên Phước

- Nghề nghiệp: buôn bán

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể

40

BN1078514 – H.T.T.T (2004),  liên quan trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn

- Giới tính: nữ

- Địa chỉ: Triêm Trung 1, Điện Phương, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 10/2

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã được giám sát, cách ly

 

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1. Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Quảng Nam có 1.250.469 người có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19; theo Kế hoạch của Chính phủ, mục tiêu đến Quý I/2022 đạt trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19, với lượng vắc xin cần thiết tương đương để tiêm đủ 2 mũi cho 70% dân số của tỉnh là khoảng 1.966.932 liều vắc xin. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 20/11/2021, Quảng Nam mới được phân bổ 1.490.650 liều/1.966.932 liều, Kết quả:

- Vắc xin được phân bổ theo Quyết định: 1.490.650 liều/1.966.932 liều KH, đạt 75,7% KH;

- Số mũi tiêm trong ngày: M1: 3.142; M2: 4.444;

- Vắc xin thực đã nhận: 1.490.650 liều (100% so với Quyết định);

- Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.211.050 mũi tiêm (81,2% so với vắc xin đã nhận);

- Số người được tiêm: 979.144 người tiêm (78,3% số người cần tiêm); trong đó:

+ Đã tiêm 1 mũi: 747.238 người tiêm;

+ Đã tiêm 2 mũi: 231.906 người tiêm (18,5% số người cần tiêm).

2. Thông tin tại các chốt kiểm soát dịch

- Tổ chức kiểm tra 4.972 lượt phương tiện (giảm 729 lượt phương tiện), tiến hành đo thân nhiệt 6.368 trường hợp (tăng 363 trường hợp); khai báo y tế 6.252 trường hợp (tăng 427 trường hợp).

- Hướng dẫn thực hiện 443 tờ khai trên phần mềm quản lý di biến động người ra vào từ vùng dịch.

- Điều tiết, hướng dẫn 199 phương tiện, 231 người từ các tỉnh phía Nam trở về nh phía Bắc qua địa bàn tỉnh an toàn; trong đó, đã phân loại, tổ chức khai báo y tế và giám sát 67 trường hợp về các địa phương của tỉnh Quảng Nam.

 3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 20/11/2021:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số điểm cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 19.374

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 56,10%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 53,06%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 49,90%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 25,11%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 28,86%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 33,14%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/Huyện

Số Smart Phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng số lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

 TỈNH QUẢNG NAM

810.260

366.430

45.22 %

19.374

173

624.180

11.510

7.187

1

Thị xã Điện Bàn

123.379

61.565

49.90 %

4.306

36

141.189

1.382

936

2

Thành phố Tam Kỳ

95.341

50.590

53.06 %

2.799

25

140.863

1.851

1.251

3

Huyện Thăng Bình

87.702

37.342

42.58 %

1.862

37

14.279

487

209

4

Huyện Núi Thành

83.052

35.952

43.29 %

1.230

7

119.778

559

381

5

Thành phố Hội An

57.712

32.377

56.10 %

1.993

7

45.331

163

111

6

Huyện Đại Lộc

67.563

32.376

47.92 %

1.442

15

92.015

6.336

3.903

7

Huyện Duy Xuyên

68.796

32.153

46.74 %

1.528

9

6.312

139

93

8

Huyện Quế Sơn

39.082

16.796

42.98 %

996

7

1.058

45

22

9

Huyện Phú Ninh

38.910

15.190

39.04 %

487

2

1.925

51

22

10

Huyện Tiên Phước

35.915

12.440

34.64 %

463

2

29.632

28

21

11

Huyện Hiệp Đức

19.321

7.537

39.01 %

301

-

3.050

4

1

12

Huyện Bắc Trà My

16.079

5.830

36.26 %

302

4

2.234

8

8

13

Huyện Nông Sơn

12.435

5.301

42.63 %

235

3

5.237

11

5

14

Huyện Phước Sơn

15.918

5.275

33.14 %

332

3

2.817

65

32

15

Huyện Nam Giang

14.851

5.130

34.54 %

251

2

5.306

100

56

16

Huyện Đông Giang

12.560

4.762

37.91 %

463

5

3.115

184

81

17

Huyện Nam Trà My

11.774

2.956

25.11 %

232

7

9.428

81

52

18

Huyện Tây Giang

9.870

2.858

28.96 %

152

2

611

16

3

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 364 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)
Thông cáo báo chí số 363 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022)
Thông cáo báo chí số 362 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022)
Thông cáo báo chí số 361 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022)
Thông cáo báo chí số 359 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022)
Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022)
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022)
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022)
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022)
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí số 206 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/11/2021)
Thông cáo báo chí số 205 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/11/2021)
Công văn V/v thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã trong tình hình hiện nay.
Thông cáo báo chí số 204 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/11/2021)
Thông cáo báo chí số 203 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/11/2021)
Thông cáo báo chí số 202 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 15/11/2021)
Thông cáo báo chí số 201 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/11/2021)
Thông cáo báo chí số 200 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 13/11/2021)
Thông cáo báo chí số 199 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 12/11/2021)
Thông cáo báo chí số 198 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 11/11/2021)
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm