Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí số 205 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/11/2021)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 18/11/2021 .Lượt xem: 137 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 18/11/2021, như sau:

    Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam 18.11.2021.doc

I.       TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.  Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

73 (1)

2.022(2)

2.050

2.176

2

Số mẫu xét nghiệm

3.434 (3)

395.563

453.077

562.011

3

Cách ly y tế tập trung

5.943(4)

1.052

40.020

54.642

69.161

4

Cách ly tại cơ sở y tế

549 (5)

80

2.405

2.525

3.460

5

Cách ly tại nhà

10.710 (6)

1.034

48.282

94.153

161.067

             (1) 73 ca bệnh công bố trong ngày, trong đó: 50 ca cộng đồng (Đại Lộc 01 ca, Điện Bàn 33 ca, Hiệp Đức 01 ca, Núi Thành 01 ca, Quế Sơn 06 ca, Thăng Bình 08 ca ), và 23 ca đã được giám sát, cách ly từ trước (04 ca bệnh từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương về và 19 ca bệnh là F1), cụ thể là:

02 ca bệnh tại Đại Hưng,  Đại Lộc, trong đó:

+ 01 ca bệnh là F1, đã được giám sát, cách ly;

+ 01 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây, làm việc tại công ty Sơn Hà - Duy Tân, Duy Xuyên.

33 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại Điện Bàn (Điện An 10 ca, Điện Minh 11 ca, Điện Nam Bắc 01 ca, Điện Nam Trung 02 ca, Điện Phước 04 ca, Điện Phương 02 ca, Vĩnh Điện 03 ca), trong đó: 25 ca là học sinh trường THPT Nguyễn Duy Hiệu và 08 ca liên quan đến những học sinh này (trong đó có 01 ca là công nhân xưởng B, chuyền ST78, công ty giày Rieker và 01 ca là công nhân xưởng may, chuyền 5, công ty Hữu Nghị, đều thuộc khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc).

01 ca bệnh tại xã Ba, Đông Giang: về từ TP Hồ Chí Minh, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

08 ca bệnh tại Duy Xuyên (Duy Sơn 02 ca, Duy Trinh 02 ca, Duy Trung 03 ca, Nam Phước 01 ca), đều là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

01 ca bệnh ca bệnh cộng đồng tại Quế Thọ, Hiệp Đức:đang điều tra nguồn lây.

02 ca bệnh tại Cà Dy, Nam Giang: đều là F1, đã được giám sát, cách ly
từ trước.

06 ca bệnh tại Núi Thành, trong đó:

+ 02 ca bệnh là F1 (Tam Anh Nam và Tam Tiến): đã được giám sát, cách ly từ trước.

+ 03 ca bệnh về từ TP Hồ Chí Minh (Tam Hiệp, Tam Nghĩa và Tam Xuân I): đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

+ 01 ca bệnh cộng đồng (thị trấn Núi Thành): đang điều tra nguồn lây.

06 ca bệnh cộng đồng, chưa được giám sát, cách ly tại Quế Sơn: Quế Châu 04 ca, Quế Minh 01 ca, Quế Xuân I 01 ca.

01 ca bệnh tại Tân Thạnh, Tam Kỳ: là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

13 ca bệnh tại Thăng Bình, trong đó:

+ 08 ca bệnh cộng đồng, chưa được giám sát, cách ly: Bình Nguyên 03 ca, Bình Phục o4 ca, Bình Tú 01 ca.

+ 05 ca bệnh là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước: Bình An 01 ca, Bình Nam 02 ca, Bình Trung 01 ca, TT hà Lam 01 ca).

 (2) 2.022 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 394 ca bệnh cộng đồng, 1.250 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 278 ca xâm nhập từ các tỉnh và 100 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 3.434 mẫu xét nghiệm; kết quả: 73 mẫu dương tính, 3.028 mẫu âm tính, 333 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú:3.190 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 2.753 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 509 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 40 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 3.807  người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 6.903 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

01

BN1057271 – P.T.L (1981), là F1 của BN1052283 (công bố ngày 17/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thanh Ly 1, Bình Nguyên, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

02

BN1057272 – B.T.T.B (2005), liên quan trường THPT Hùng Vương

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Cổ Linh, Bình Sa, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung

03

BN1057273 – T.T.K.D (2009), là F1 của BN1020461 (công bố ngày 14/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Nghĩa Hòa, Bình Nam, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung

04

BN1057274 – T.M.P (2011), là F1 của BN1052259 (công bố ngày 17/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thanh Ly 1, Bình Nguyên, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Thăng Bình

Bình Nguyên

Trường tiểu học Trưng Vương

Hàng ngày

05

BN1057275 – H.Q.T (1972), là F1 của BN1042890 (công bố ngày 16/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Bình Hiệp, Bình Phục, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

06

BN1057276 – N.C.C (1988), là F1 của BN1042890 (công bố ngày 16/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Bình Hiệp, Bình Phục, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

07

BN1057277 – V.T.H (1971), là F1 của BN1042890 (công bố ngày 16/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bình Hiệp, Bình Phục, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

08

BN1057278 – N.A.D (1970), là F1 của BN1042890 (công bố ngày 16/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Bình Hiệp, Bình Phục, Thăng Bình

Đang điều tra dịch tễ

09

BN1057279 – N.V.Đ (2006), là F1 của BN1053956 (công bố ngày 17/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thanh Ly 1, Bình Nguyên, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

10

BN1057280 – H.Q.T (2006), liên quan trường THPT Hùng Vương – Thăng Bình

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: An Thành 1, Bình An, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021

11

BN1057281 – C.C.Q (2006), liên quan trường THPT Hùng Vương – Thăng Bình

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Đồng Xuân, Bình Trung, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021

12

BN1057282 – N.T.M (2012)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Tú Phương, Bình Tú, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

13

BN1057283 – T.H.M (1984)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Khối phố 4, TT Núi Thành, Núi Thành

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Tam Hiệp

Công ty thuộc KCN Chu Lai

Hàng ngày

14

BN1057285 – T.V.H.L (2004)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 12/12, trường THPT Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

15

BN1057286 – T.P.L (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/9, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

16

BN1057287 – L.T.A.T (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/13, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

17

BN1057288 – Đ.N.T (2006)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Bằng An Trung, Điện An, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/13, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

Lớp tiếng anh cô T.G

Sáng ngày 17/11/2021

18

BN1057289 – N.T.Y.N (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/13, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

19

BN1057290 – V.T.T.N (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Hạ Nông Đông, Điện An, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/13, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày, sáng ngày 11/11/2021

20

BN1057291 – L.H.B (2006)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/13, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

21

BN1057292 – N.L.Q.T (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bằng An Trung, Điện An, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/9, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày, sáng ngày 14/11/2021

Quán Simple

Ngày 17/11/2021

Điện An

Tập múa ở công viên Điện An

Sáng các ngày 07/11/2021, 09/11/2021, 13/11/2021

Quán bà Minh

Ngày 17/11/2021

Hội An

Quán trà sữa Summer

Ngày 15/11/2021

22

BN1057293 – L.D.M (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/9, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày và sáng ngày 14/11/2021

Quán Simple

19h ngày 16/11/2021

Tập múa tại quảng trường thị xã

17h30 đến 19h các ngày 12/11/2021 và 13/11/2021

Điện An

Quán ăn vặt bà Minh

17h đến 18h ngày 14/11/2021

23

BN1057294 – N.T.Q.T (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/9, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày, sáng ngày 13/11/2021

Hội thảo tọa đàm sách tại trường Nguyễn Duy Hiệu

15h30 đến 17h ngày 11/11/2021

Lớp học thêm thầy T.

7h ngày 09/11/2021, sáng ngày 16/11/2021

24

BN1057295 – L.Q.B (2006)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/13, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

Quán Simple

10h30 đến 12h ngày 14/11/2021

25

BN1057296 – T.C.H.H (2006)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Khúc Lũy, Điện Minh, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/13, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

26

BN1057297 – Đ.V.K (2006)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/13, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

27

BN1057298 – L.B.Q (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/13, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

Điện An

Quán ăn vặt bà Minh

17h đến 18h ngày 14/11/2021

28

BN1057299 – T.A.H (2006)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/12, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

29

BN1057300 – N.N.N (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khối phố 8A, Điện Nam Trung, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/9, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày, sáng ngày 14/11/2021

30

BN1057301 – Đ.H.T (2006)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hạ Nông Đông, Điện Phước, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/9, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

Lớp học thêm toán thầy T.

Sáng ngày 14/11/2021 và sáng 17/11/2021

Điện An

Lớp học thêm anh văn cô T.

Sáng ngày 10/11/2021 và sáng 15/11/2021

31

BN1057302 – N.V.H (2006)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hạ Nông Đông, Điện Phước, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/13, trường THPT Nguyễn Duy Hiệu

Chiều từ ngày 07/11/2021 đến 10/11/2021, 15/11/2021, 16/11/2021 và sáng 14/11/2021

Quán Simple đối diện trường THPT Nguyễn Duy Hiệu

10h30 đến 12h ngày 14/11/2021

Cô Ân cho thuê quần áo văn nghệ

11h ngày 12/11/2021

Tập múa tại quảng trường thị xã

18h đến 21h các ngày từ ngày 07/11/2021 đến 10/11/2021 và 12/11/2021

32

BN1057303 – N.Đ.D.H (2006)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hạ Nông Đông, Điện Phước, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/13, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

Quán Simple

10h30 đến 12h ngày 14/11/2021

33

BN1057304 – N.T.T (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Triêm Nam, Điện Phương, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/13, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

34

BN1057305 – L.T.Đ (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Đông Khương 2, Điện Phương, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/12, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

35

BN1057306 – P.N.T.G (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khối 2, Vĩnh Điện, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/1, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày, 8h đến 10h ngày 14/11/2021

Tiệm tóc Ngọc Hân, gần ngã  Bưu điện

10h ngày 14/11/2021

36

BN1057307 – N.T.Ngân (1982)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

37

BN1057308 – P.T.Q (1978), là mẹ của BN1057300

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Quảng Hậu, Điện Nam Trung, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Ngọc

Xưởng may thuộc KCN ĐNĐN

7h đến 18h các ngày từ ngày 11/11/2021 đến ngày 15/11/2021 và 7h đến 13h ngày 16/11/2021

Vĩnh Điện

Trung tâm giới thiệu việc làm Vĩnh Điện

14h ngày 16/11/2021

Điện Nam Trung

Chợ Điện Nam Trung

17h30 ngày 11/11/2021

Quán bà Trúc, gần nhà

Sáng ngày 17/11/2021

38

BN1057309 – N.T.A.T (1979)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khối 4, Vĩnh Điện, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

39

BN1057310 – L.T.K.N (1997), là chị của BN1057295

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: ở nhà

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Quán bánh kẹp bên trường THCS Quang Trung

Chiều ngày 15/11/2021

Chè bà Hương, chợ Vĩnh Điện

10h30 ngày 16/11/2021

Tiệm bánh kem Đồng Thuận

Tối ngày 16/11/2021

Quán tạp hóa gần trường TH Kim Đồng

Tối ngày 16/11/2021

40

BN1057311 – L.T.N.A (1996), là chị của BN1057295

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: nhân viên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Nam Phước

Tiệm điện thoại Quan Apple

Từ ngày 11/11/2021 đến ngày 15/11/2021, 13h đến 17h ngày 16/11/2021, ngày 17/11/2021

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Chè bà Hương, chợ Vĩnh Điện

10h30 ngày 16/11/2021

Tiệm thuốc tây Thăng Hoa

16h ngày 17/11/2021

41

BN1057312 – L.T.T (1974)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: nông

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Minh

Quán chị Huệ bán đồ ăn

Ngày 15/11/2021

Quán bà Liên

11h ngày 17/11/2021

Quán café bà Muối, quán mỳ Nhị, quán bún Phúc Nguyên

8h30 ngày 17/11/2021

42

BN1057313 – L.T.H (1990)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khối 2A, Điện Nam Bắc, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Ngọc

Chuyền ST78, xưởng B, công ty sản xuất thuộc KCN Điện Nam Điện Ngọc

7h30 đến 17h30 hàng ngày

Điện Nam Trung

Chợ Điện Nam Trung

Chiều ngày 15/11/2021

Quầy thuốc tây Bích Vân

Sáng ngày 17/11/2021

43

BN1057314 – Đ.M.T (1997), là chồng BN1057310

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn

Đang điều tra dịch tễ

44

BN1057315 – H.P.N (2006)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/7, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

45

BN1057316 – N.N.T.V (2006)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/9, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày

46

BN1057317 – N.T.H.T (2006)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Hạ Nông, Đông, Điện Phước, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Điện Bàn

Vĩnh Điện

Lớp 10/13, trường Nguyễn Duy Hiệu

Buổi chiều hàng ngày, sáng ngày 14/11/2021

Điện Thọ

Quán café chim của anh P.H.L, thôn Châu Thủy

13h đến 14h ngày 16/11/2021

47

BN1057318 – Đ.H.O (2009)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly

48

BN1057319 – T.T.N.T (1997), liên quan quán Nắng Garden

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2

49

BN1057320 – Đ.T.M.G (1998), dịch tễ trở về từ Bình Dương

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Nam Sơn, Tam Hiệp, Núi Thành

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 11/11/2021, lấy mẫu lần 1

50

BN1057321 – H.T.T.P (1988), dịch tễ trở về từ TP.HCM

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Long Bình, Tam Nghĩa, Núi Thành

- Nghề nghiệp: nhân viên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3

51

BN1057322 – D.Đ.D (1996), dịch tễ về từ Cần Thơ

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Tam Xuân 1, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 10/11/2021, lấy mẫu lần 1

52

BN1057323 – N.T.K.L (1976), là F1 của BN ng đình trí

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành

- Nghề nghiệp: buôn bán

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Núi Thành

Bán rau củ quả tại chợ Tân Bình Trung

Ngày 15/11/2021 và 16/11/2021

Tam Tiến

Đám viếng hương anh H., thôn Diêm Điền

18h30 ngày 15/11/2021

Viếng hương cô L., gần nhà

Chiều tối ngày 16/11/2021

53

BN1057324 – T.X.D (2001)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thăng Bình

- Nghề nghiệp: cán bộ phục vụ khu cách ly

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Nhân viên phục vụ khu cách ly

54

BN1057325 – T.T.D.L (1990), là F1 của BN1052284 (công bố ngày 17/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Đại Lộc, Quế Minh, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: giáo viên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế An

Lớp 4A phân hiệu 1, trường tiểu học Quế An

Ngày 16/11/2021

Đông Phú

Điểm tiêm vắc xin TTYT Quế Sơn

7h đến 7h30 ngày 17/11/2021

55

BN1057326 – N.T.T (1964)  là mẹ của BN1052284 (công bố ngày 17/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khánh Đức, Quế Châu, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: nông

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế Châu

Đám giỗ tại nhà ông N.M

Sáng ngày 16/11/2021N.t.n

56

BN1057327 – N.H.H.M (2014) là con của BN1052284 (công bố ngày 17/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khánh Đức, Quế Châu, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế Châu

Lớp 2C trường tiểu học Quế Châu, phân hiệu Khánh Đức

Hàng ngày đến trước ngày 16/11/2021

57

BN1057328 – V.T.K.O (1987) là F1 của  BN1052284 (công bố ngày 17/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Đại Lộc, Quế Minh, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: thợ may

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Đông Phú

Chuyền 1, Công ty may M.H

Hàng ngày

Cây xăng Hồng Thái

7h15 ngày 16/11/2021

Quế Châu

Tạp hóa chị Vân, chợ Đàng

7h30 ngày 16/11/2021

58

BN1057329 – L.T.T (1990) là F1 của  BN1052284 (công bố ngày 17/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Lãnh Thượng 1, Quế Châu, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: thợ tóc

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Đông Phú

Tiệm tóc Lữ Khuyên

Hàng ngày

Chợ Đông Phú mua thịt

Sáng ngày 11/11/2021

Quán xôi bà Cam, ngã 4 gần trường TH Đông Phú

6h đến 7h ngày 12/11/2021

Đám tang bà B.T.M., tổ dân cư 02, TDP Tam Hòa

Từ ngày 13/11/2021 đến ngày 15/11/2021

Điểm tiêm vắc xin tại TT văn hóa huyện Quế Sơn

8h đến 10h ngày 11/11/2021

Quế Châu

Quán bún riêu Hường, Lãnh Thượng 2

7h đến 7h30 ngày 11/11/2021

59

BN1057330 – L.N.T (1993) là F1 của BN1042939 (công bố ngày 16/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Phú Bình, Quế Xuân 2, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: nhân viên bất động sản

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Nam Phước

Cửa hàng cô A

19h ngày 15/11/2021

Cửa hàng điện thoại Duy Sinh

15h ngày 16/11/2021

Nhà thuốc Ngọc Đức

16h30 ngày 16/11/2021

60

BN1057331 – T.Q.K (2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Quế Thọ, Hiệp Đức

- Nghề nghiệp: còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Chỉ tiếp xúc với những người cụ thể

61

BN1057332 – L.T.B (1985), dịch tễ trở về từ TP.HCM

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Xã Ba, Đông Giang

Cách ly từ ngày 14/11/2021, lấy mẫu lần 2

62

BN1057333 – A.N (2002)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Cà Dy, Nam Giang

Cách ly tập trung

63

BN1057334 – A.N (1968)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Cà Dy, Nam Giang

Cách ly tập trung

64

BN1057335 – N.T.T (1998)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 3

65

BN1057336 – P.V.P (1972), là chồng của BN1020481 (công bố ngày 14/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thi Lai, Duy Trinh, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: nông

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 3

66

BN1057337 – P.T.B (1967)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Duy Trung, Duy Xuyên

Đã cách ly

67

BN1057338 – V.T.L (1972)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trà Châu, Duy Sơn, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: nội trợ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2

68

BN1057339 – N.T.B (1968), là F1 của BN970698 (công bố ngày 08/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2

69

BN1057340 – L.N.M.K (2014), là F1 của BN970697 (công bố ngày 08/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Trà Châu, Duy Sơn, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2

70

BN1057341 – N.T.H (1965)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Xuyên Tây, Nam Phước, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 3

71

BN1057342 – T.T.H (1989), là vợ BN998726 (công bố ngày 11/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 09/11/2021, lấy mẫu lần 2

72

BN1057343 – N.T.T.H (1978)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Đông Yên, Duy Trinh, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 3

73

BN1057344 – N.T.A.N (1998)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Tân

Chuyền 30, công ty S.H, Duy Tân

Từ ngày 04/11/2021 đến 17/11/2021

Đại Lộc

Ái Nghĩa

Phòng khám BS Trâm

16h ngày 14/11/2021

Đại Lãnh

Chợ Hà Tân: hàng quần áo, tôm, thịt

8h đến 9h ngày 14/11/2021

Quầy thuốc tây Tố Nữ

19h ngày 16/11/2021

Tạp hóa Trung Sơn

19h50 ngày 16/11/2021

Quán hủ tiếu, không nhớ tên

6h ngày 17/11/2021

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1. Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Quảng Nam có 1.250.469 người có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19; theo Kế hoạch của Chính phủ, mục tiêu đến Quý I/2022 đạt trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19, với lượng vắc xin cần thiết tương đương để tiêm đủ 2 mũi cho 70% dân số của tỉnh là khoảng 1.966.932 liều vắc xin. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 18/11/2021, Quảng Nam mới được phân bổ 1.490.560 liều/1.966.932 liều, Kết quả:

- Vắc xin được phân bổ theo Quyết định: 1.490.560 liều/1.966.932 liều KH, đạt 75,7% KH;

- Số mũi tiêm trong ngày: M1: 1.253; M2: 12.192;

- Vắc xin thực đã nhận: 1.490.560 liều (100% so với Quyết định);

- Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.191.987 mũi tiêm (79,9% so với vắc xin đã nhận);

- Số người được tiêm: 974.387 người tiêm (77,9% số người cần tiêm); trong đó:

+ Đã tiêm 1 mũi: 756.787 người tiêm;

+ Đã tiêm 2 mũi: 217.600 người tiêm (17,4% số người cần tiêm).

2. Thông tin tại các chốt kiểm soát dịch

- Tổ chức kiểm tra 5.460 lượt phương tiện (giảm 2.325 lượt phương tiện); tiên hành đo thân nhiệt 7.197 trường hợp (giảm 92 trường hợp); khai báo y tế 7.105 trường hợp (giảm 432 trường hợp).

- Hướng dẫn thực hiện 439 tờ khai trên phần mềm quản lý di biến động người ra vào từ vùng dịch.

- Điều tiết, hướng dẫn 224 phương tiện, 301 người từ các tỉnh phía Nam trở về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn tỉnh an toàn, trong đó, đã phân loại, tổ chức khai báo y tế và giám sát 71 trường hợp về các địa phương của tỉnh Quảng Nam.

 3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 18/11/2021:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số điểm cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 19.071

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 55,89%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 52,83%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 49,54%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 25,01%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 28,82%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 32,94%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/Huyện

Số Smart Phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng số lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

TỈNH QUẢNG NAM

810.260

364.394

44.97 %

19.235

139

614.174

10.006

6.902

1

Thị xã Điện Bàn

123.379

61.124

49.54 %

4.276

30

140.181

1.008

718

2

Thành phố Tam Kỳ

95.341

50.371

52.83 %

2.771

28

139.094

1.769

1.229

3

Huyện Thăng Bình

87.702

37.124

42.33 %

1.834

28

13.865

414

248

4

Huyện Núi Thành

83.052

35.809

43.12 %

1.226

4

119.185

593

366

5

Thành phố Hội An

57.712

32.253

55.89 %

1.984

9

45.114

217

136

6

Huyện Đại Lộc

67.563

32.049

47.44 %

1.433

9

86.652

5.363

3.844

7

Huyện Duy Xuyên

68.796

31.966

46.46 %

1.520

8

6.143

169

87

8

Huyện Quế Sơn

39.082

16.719

42.78 %

993

3

1.050

8

5

9

Huyện Phú Ninh

38.910

15.138

38.91 %

486

1

1.869

56

35

10

Huyện Tiên Phước

35.915

12.410

34.55 %

462

1

29.615

17

17

11

Huyện Hiệp Đức

19.321

7.508

38.86 %

301

-

3.046

4

2

12

Huyện Bắc Trà My

16.079

5.820

36.20 %

302

-

2.222

12

10

13

Huyện Nông Sơn

12.435

5.262

42.32 %

235

-

5.210

27

18

14

Huyện Phước Sơn

15.918

5.244

32.94 %

324

8

2.664

153

56

15

Huyện Nam Giang

14.851

5.101

34.35 %

251

-

5.269

37

31

16

Huyện Đông Giang

12.560

4.706

37.47 %

453

10

2.976

139

85

17

Huyện Nam Trà My

11.774

2.945

25.01 %

232

-

9.412

16

12

18

Huyện Tây Giang

9.870

2.845

28.82 %

152

-

607

4

3

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 364 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)
Thông cáo báo chí số 363 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022)
Thông cáo báo chí số 362 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022)
Thông cáo báo chí số 361 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022)
Thông cáo báo chí số 359 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022)
Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022)
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022)
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022)
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022)
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Công văn V/v thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã trong tình hình hiện nay.
Thông cáo báo chí số 204 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/11/2021)
Thông cáo báo chí số 203 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/11/2021)
Thông cáo báo chí số 202 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 15/11/2021)
Thông cáo báo chí số 201 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/11/2021)
Thông cáo báo chí số 200 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 13/11/2021)
Thông cáo báo chí số 199 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 12/11/2021)
Thông cáo báo chí số 198 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 11/11/2021)
Thông cáo báo chí số 197 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 10/11/2021)
Thông cáo báo chí số 196 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 09/11/2021)
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm