Nội dung chi tiết

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 18/11/2021 .Lượt xem: 1659 lượt. [In bài]
Căn cứ Quyết định số 18955 /QĐ-UBND ngày 12 /11/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về Phê duyệt kế hoạch và điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 03/11/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021, UBND thị xã Điện Bàn thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021, cụ thể như sau:

   Tải về: 495-2021-TB-UBND.signed.pdf
           kem TB 495.pdf
        PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.doc

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm bổ sung đội ngũ công chức có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức; đủ về số lượng, đúng cơ cấu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền cơ sở trong tình hình mới.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn phải bảo đảm công khai, công bằng, khách quan, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu, ngạch dự tuyển: chuyên viên, mã ngạch 01.003; mã ngạch 01.004 đối với chức danh TP-HT, trong đó:

- Công chức Văn phòng - Thống kê: 12 chỉ tiêu;

- Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: 05 chỉ tiêu;

- Công chức Tài chính - kế toán: 07 chỉ tiêu;

- Công chức Tư pháp - hộ tịch: 02 chỉ tiêu;

- Công chức Văn hóa - xã hội: 09 chỉ tiêu.

* Cụ thể tại các xã, phường như sau:

TT

Đơn vị

Văn

phòng

- thống

ĐC-XD- ĐT&MT (xã)

Tài chính

- kế

toán

pháp

- hộ tịch

Văn hóa - xã

hội

Tổng cộng

1

Điện An

2

2

2

Điện Dương

1

1

3

Điện Hòa

1

1

1

3

4

Điện Minh

2

1

1

4

5

Điện Nam Bắc

1

1

2


TT

Đơn vị

Văn

phòng

- thống

ĐC-XD- ĐT&MT (xã)

Tài chính

- kế

toán

pháp

- hộ tịch

Văn

hóa - xã hội

Tổng cộng

6

Điện Nam Trung

1

1

7

Điện Phong

1

1

1

1

4

8

Điện Phước

1

1

2

9

Điện Phương

1

2

2

5

10

Điện Quang

1

1

11

Điện Thắng Nam

1

1

2

12

Điện Thắng Trung

1

1

13

Điện Thọ

1

1

2

14

Điện Trung

1

1

1

3

15

Vĩnh Điện

1

1

2

TỔNG CỘNG

12

5

7

2

9

35

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.

1. Đối tượng dự tuyển:

Những người có nguyện vọng vào làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển công chức xã, phường trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2021 phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Điều 6, Điều 11 Quyết định số 03/2020/QĐ- UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

3. Điều kiện chung

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức.

- Là công dân Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

- Có đơn dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức đang công tác xác nhận;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục.

- Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

4. Điều kiện cụ thể về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Về trình độ đào tạo, ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cần tuyển dụng; Riêng đối với danh Tư pháp - hộ tịch yêu cầu trình độ chuyên môn từ trung cấp Luật trở lên. Cụ thể:

4.1. Vị trí công chức Văn phòng - Thống kê:

Ngành đào tạo có liên quan: Văn thư, lưu trữ, hành chính, quản lý nhà nước, quản lý nhân sự, văn phòng, ngữ văn, triết học, kinh tế chính trị, thống kê, công nghệ thông tin, quản trị học, quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, quản trị văn phòng; các nhóm ngành về luật, kinh tế, văn hóa, xã hội.

4.2. Vị trí công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường:

Ngành đào tạo có liên quan: Các nhóm ngành về địa chính, trắc địa, quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị, kiến trúc, giao thông, tài nguyên, môi trường, luật, nông nghiệp, phát triển nông thôn, thủy lợi.

4.3. Ví trí công chức Tài chính - kế toán:

Ngành đào tạo có liên quan: Các nhóm ngành về Tài chính - kế toán, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, kế toán - tin học, quản trị kinh doanh.

4.4. Vị trí công chức Tư pháp - hộ tịch:

Ngành đào tạo có liên quan: từ Trung cấp Luật trở lên.

4.5. Vị trí công chức Văn hóa - xã hội:

Ngành đào tạo có liên quan: Các nhóm ngành về Văn hóa, văn hóa - thông tin, thể thao, du lịch, báo chí, truyền thông, lịch sử, bảo tàng, triết học, ngữ văn, Việt Nam học, đông phương học, lao động, xã hội học, tiền lương, bảo hiểm, công tác xã hội, chính sách xã hội, bảo trợ xã hội, hành chính; nhóm ngành về luật, kinh tế.

* Ưu tiên: Người đăng ký dự tuyển có các chuyên ngành địa chính, kiến trúc, xây dựng, quản lý quy hoạch ở các Phường; Địa chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quản lý quy hoạch ở các xã Nông thôn mới có thể đăng ký dự tuyển vào chức danh Văn phòng - thống kê để tạo nguồn cho các xã, phường.

IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức cấp xã:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm/ thang điểm 100 vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm/ thang điểm 100 vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm/ thang điểm 100 vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản a Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức, nội dung: Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển theo 02 vòng, cụ thể như sau:

1.1. Vòng thi thứ nhất (vòng 1):

Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi.

+ Nội dung: về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Thời gian thi: 60 phút;

- Phần II: Tin học 30 câu hỏi.

+ Nội dung: về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn.

+ Thời gian thi 30 phút;

b) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên;

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

1.2. Vòng thi thứ hai (vòng 2):

Thi môn: nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của từng chức danh công chức cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thời gian thi: 180 phút.

d) Thang điểm: Bài thi có thang điểm 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) tại phần IV cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 phần V bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);

b) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) trong tuyển dụng công chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

c) 03 phong bì có dán tem và ghi rõ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại;

d) 03 ảnh màu cỡ 4 x 6cm (ghi tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của cá nhân được đựng trong phong bì cỡ 24x32cm.

* Lưu ý:

- Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào 01 (một) chỉ tiêu (theo chỉ tiêu vị trí việc làm cần tuyển trong Thông báo này), nếu vi phạm quy định này sẽ không được tham gia thi tuyển hoặc hủy kết quả thi tuyển.

- Hồ sơ dự tuyển phải đảm bảo tính chính xác, trung thực. Nếu phát hiện sai sự thật thì sẽ không được dự tuyển hoặc kết quả tuyển dụng sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và không được đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại thị xã Điện Bàn.

- Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

2. Lệ phí tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: 400.000 đồng/01 thí sinh.

Lệ phí tuyển dụng nộp cùng lúc tại địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/11/2021 đến hết ngày 16/12/2021 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ và lệ phí về Phòng Nội vụ thị xã Điện Bàn, địa chỉ: số 22 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (tầng 2 - trụ sở UBND thị xã Điện Bàn).

* Lưu ý: Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi nộp hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng:

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn sẽ có thông báo đến thí sinh (gửi giấy báo về cho thí sinh theo địa chỉ đăng ký và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND thị xã Điện Bàn tại địa chỉ: http://dienban.quangnam.gov.vn).

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND thị xã Điện Bàn; cổng thông tin điện tử thị xã tại địa chỉ:  http://dienban.quangnam.gov.vn; Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thị xã; trụ sở UBND các xã, phường.

Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ thị xã (số điện thoại 02353.767.989) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần để được hướng dẫn./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quyết định điều chỉnh, công bố hình thức thi tuyển công chức cấp xã vòng 1
Thông báo về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
140 /TB-BQL Tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn.
Các tin cũ hơn:
324 /TB-UBND Về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
64 /TB-UBND Về việc Tiếp nhận công chức về làm việc tại UBND thị xã
Thông báo số 123/TB-UBND ngày 27/2/2020 của UBND thị xã Điện Bàn về việc xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của thị xã Điện Bàn năm 2020
Công ty Cổ phần Théo Hòa Phát Dung Quất tuyển dụng lao động như sau:
Văn phòng HĐND&UBND thị xã Điện Bàn tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.
27/TB-HĐTT Thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2017
1376-SNV-CCVC về việc thay đổi mã ngành dự tuyển
141 / TB-UBND Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Điện Bàn năm 2016
Danh sách trúng tuyển Hợp đồng ngành Giáo dục huyện Điện Bàn tháng 11 năm 2015
Tuyển dụng giáo viên theo hợp đồng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo thuộc UBND thị xã Điện Bàn năm 2015
    
1   2  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm