Các khối phố phường Vĩnh Điện tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021) và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021.
Tác giả: Quốc Chính .Ngày đăng: 17/11/2021 .Lượt xem: 725 lượt.
Trong hai ngày 14-15/11, tại nhà văn hóa các khối phố, cán bộ và nhân dân 05 khối phố trên địa bàn phường Vĩnh Điện đã tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021) và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021. Đến dự ngày hội có các đồng chí lãnh đạo phường Vĩnh điện, khối phố và đại diện 50 hộ nhân dân tại mỗi khối phố.

Trong năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bà con nhân dân 05 khối phố phường Vĩnh Điện đã hăng hái tham gia, đem lại nhiều kết quả thiết thực, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát triển, an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững. Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể khối phố đã tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, phát triển kinh tế, giảm nghèo; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Cuộc vận động do các cấp, các ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Năm 2021, trên địa bàn phường có 2.476 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 2.436 hộ đạt gia đình hiếu học, 10 tuyến phố được công nhận Tuyến phố Văn minh đô thị, 5 khối phố được công nhận khối phố Văn hóa, phường được công nhận phường Văn minh đô thị.

 Cũng trong dịp này, các khối phố đã trao giấy khen của UBND phường cho 21 gia đình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị và 21 giấy khen cho hộ tiêu biểu gia đình hiếu học năm 2021, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2022.