Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí số 202 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 15/11/2021)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 15/11/2021 .Lượt xem: 210 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 15/11/2021, như sau:

   Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam 15.11.2021.doc

I.     TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.  Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

41 (1)

1.813 (2)

1.841

1.967

2

Số mẫu xét nghiệm

2.080 (3)

386.001

443.515

552.449

3

Cách ly y tế tập trung

5.517 (4)

99

38.659

53.281

67.800

4

Cách ly tại cơ sở y tế

492 (5)

36

2.234

2.354

3.289

5

Cách ly tại nhà

10.198 (6)

1.128

46.407

92.278

159.192

           (1) 41 ca bệnh công bố trong ngày (BN1033550 đến BN1033590), trong đó: 16 ca cộng đồng (Đại Lộc 04 ca, Núi Thành 01 ca, Phước Sơn 01 ca, Thăng Bình 10 ca)25 ca đã được giám sát, cách ly từ trước (09 ca từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương về, 01 ca bệnh về từ Mỹ và 15 ca là F1), cụ thể là:

04 ca bệnh cộng đồng tại Đại Sơn, Đại Lộc, trong đó: 03 ca bệnh đang điều tra nguồn lây (02 ca là học sinh trường TH và THCS Đại Sơn, 01 ca là giáo viên trường Mẫu giáo Đại Sơn), 01 ca bệnh là F1 chưa được giám sát, cách ly.

04 ca bệnh tại xã Ba, Đông Giang: là người về từ TP Hồ Chí Minh, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

05 ca bệnh tại Duy Xuyên (Duy Trinh 03 ca, Duy Phước 01 ca, Duy Sơn 01 ca): là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

10 ca bệnh tại Núi Thành (Tam Anh Nam 04 ca, Tam Giang 01 ca, Tam Hiệp 01 ca, Tam Hòa 01 ca, Tam Mỹ Tây 01 ca, Tam Nghĩa 01 ca, Tam Xuân II 01 ca), trong đó:

+ 01 ca bệnh đang điều tra nguồn lây tại Tam Hòa.

+ 04 ca bệnh về từ TP Hồ Chí Minh và Bình Dương: được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

+ 01 ca bệnh về từ Mỹ đã hoàn thành cách ly tập trung và cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 3.

+ 04 ca bệnh còn lại là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

01 ca bệnh cộng đồng tại Phước Chánh, Phước Sơn: đang điều tra nguồn lây.

06 ca bệnh tại Quế Sơn (Hương An 01 ca, Quế Phú 03 ca, Quế xuân I 02 ca), đều đã được giám sát, cách ly từ trước, trong đó: 01 ca bệnh về từ TP Hồ Chí Minh và 05 ca bệnh là đối tượng F1.

10 ca bệnh công đồng, chưa được giám sát, cách ly tại huyện
Thăng Bình
, trong đó: 05 ca bệnh là học sinh trường THPT Hùng Vương, 05 ca bệnh còn lại là đối tượng F1.

01 ca bệnh tại Tam Dân, Phú Ninh: người về từ TP Hồ Chí Minh, đã được giám sát, cách ly.

(2) 1.813 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 322 ca bệnh cộng đồng, 1.135 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 261 ca xâm nhập từ các tỉnh và 95 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 2.080 mẫu xét nghiệm; kết quả: 41 mẫu dương tính, 1.663 mẫu âm tính, 376 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 2.460 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 2.767 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 452 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 40 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 3.646  người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 6.552 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

01

BN1033566  – N.T.L (1995),

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Tú Mỹ, Bình Tú, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: lao động tự do

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 2 mũi

Quảng Nam

Thăng Bình

Bình Trung

Chợ Kế Xuyên

Sáng ngày 12 và 13/11/2021

02

BN1033570 – H.T.A (2019), là F1

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Phước Chánh, Phước Sơn

Là đối tượng F1, đã được giám sát, cách ly

03

BN10335719  – T.T.N (1992), là F1

- Giới tính:

- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp:

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Là đối tượng F1, đã được giám sát, cách ly

04

BN1033572  – P.T.Q (1967), là F1

- Giới tính:

- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp:

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

05

BN1033573  – L.V.H (1964), là F1

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên

06

BN1033574  – L.T.H (2005), là F1

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Duy Phước, Duy Xuyên

07

BN1033575  – T.T.H.T (2005), là F1

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Duy Sơn, Duy Xuyên

08

BN1033577  – N.V.T (1974),  F1 của  BN945400, (công bố ngày 04/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Buôn bán

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2

09

B BN1033578  – T.V.Q (2003), về từ Tp Hồ Chí Minh

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Vân Thạch, Tam Hiệp, Núi Thành

- Nghề nghiệp: làm bánh, tư nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Từ TP Hồ Chí Minh về, lấy mẫu lần 3 sau khi hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày và cách ly tại nhà 07 ngày

10

BN1033579  – N.G.H (2016), về từ Bình Dương, ngày 01/11/2021

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Mỹ Sơn, Tam Anh Nam,
Núi Thành

- Nghề nghiệp: còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 3

11

BN1033580  – P.V.T (1946)

- Giới tính:  Nam

- Địa chỉ: Tam Xuân, Núi Thành

Từ Mỹ về, đã hoàn thành cách ly tập trung và cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 3

12

BN1033581  – N.V.T (1975)

- Giới tính:

- Địa chỉ: Tam Hòa, Núi Thành

Đang điều tra dịch tễ

13

BN1033582  – L.T.K.H (1995), F1 của  BN945400, (công bố ngày 04/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam,
Núi Thành

- Nghề nghiệp: Buôn bán

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 2 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3

14

BN1033583  – N.Đ.K (2020), về từ Bình Dương

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Mỹ Sơn, Tam Anh Nam,
Núi Thành

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 3

15

BN1033585  –  H.Q.Đ (2003)

- Giới tính: Nam

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19 Chưa rõ

Đã được giám sát, cách ly

16

BN1033560  –  T.V.V (2005),  liên quan đến ổ dịch trường THPT Hùng Vương -
Thăng Bình

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: An Thành 2, Bình An, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19

Quảng Nam

Thăng Bình

Bình An

Lớp 11/3
(Trường THPT Hùng Vương)

Từ ngày 01/11/2021
đến ngày 12/11/2021

Lớp học thêm Toán cô Tám

8h30 đến 10h00 ngày 10 /11/2021

Lớp học thêm Hóa cô Ly

8h30 đến 10h00 ngày 11/11/2021

Bình Phong

bánh mỳ
Kiều Trang
(gần nhà thờ
Bình Phong)

Sáng 13/11/2021

17

BN1033561  –  N.T.T.L (2005),  liên quan đến ổ dịch trường THPT Hùng Vương -
Thăng Bình

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bình Xá, Bình Quế, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Thăng Bình

Bình An

Lớp 11/3
(Trường THPT Hùng Vương)

Từ ngày 01/11/2021
đến ngày 12/11/2021

Lớp học thêm Toán cô Tám

7h00 đến 8h30 các ngày 10 và 12/11/2021

18

BN1033562  –  N.T.T (2005),  liên quan đến ổ dịch trường THPT Hùng Vương -
Thăng Bình

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Kế Xuyên, Bình Trung,
Thăng Bình

- Nghề nghiệp:

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Thăng Bình

Bình An

Lớp 11/1
(Trường THPT Hùng Vương)

Từ ngày 01/11/2021
đến ngày 12/11/2021

Lớp học thêm Toán cô Dung

7h00 đến 8h30 các ngày 10 và 12/11/2021

Lớp học thêm Anh thầy Việt

8h30 đến 10h00 các ngày 10 và 12/11/2021

Lớp học thêm Hóa cô Hồng

8h30 đến 10h00 ngày 11/11/2021

Lớp học thêm Lý thầy Toán

17h00 đến 19h00 ngày 11/11/2021

19

BN1033563  –  T.T.B (2005),  liên quan đến ổ dịch trường THPT Hùng Vương -
Thăng Bình

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Phương Tân, Bình Nam, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Thăng Bình

Bình An

Lớp 11/3
(Trường THPT Hùng Vương)

Từ ngày 01/11/2021
đến ngày 12/11/2021

Lớp học thêm Toán  thầy Lư

9h30 đến 11h00 ngày 10/11/2021

Lớp học thêm
Anh  cô Thám

7h00 đến 8hh30 ngày 11/11/2021

Lớp học thêm
Hóa cô Ly

8h30 đến 10h00 ngày 12/11/2021

20

BN1033564  – L.H.H.B (2005), liên quan đến ổ dịch trường THPT Hùng Vương -
Thăng Bình

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Tổ 2, Kế Xuyên 2, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Thăng Bình

Bình An

Lớp 11/3
(Trường THPT Hùng Vương)

Từ ngày 01/11/2021
đến ngày 12/11/2021

Lớp học thêm Toán cô Tám

7h00 đến 8h30 các ngày 10 và 12/11/2021

Lớp học Hóa cô Ly

08h30 – 10h00 ngày 11 và 12/11/2021

21

BN1033565  –  H.T.T (1962)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bình Tú, Thăng Bình

Là đối tượng F1, đã được giám sát, cách ly

22

BN1033554  –  V.N.H (1997), từ TP Hồ Chí Minh về

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hương An, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: Chuyên viên tư vấn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 2 mũi

Chuyến bay hãng Pacific Airlines, số ghế 18C, giờ bay lúc 11h 47 ngày 12/11/21, đáp sân bay Đà Nẵng lúc 13h ngày 12/11/21

 - Xe ô tô 7 chổ của hãng xe Hoa Cúc ( biển số xe 92A, 08194, ngồi gần ở ghế phụ, bên cạnh tài xế) đi từ đà nẵng về đến ngã 3 Hương An từ 13h ngày 12/11/2021.

23

BN1033550  –  L.T.H (1993)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ:  Tống Coói,  Xã Ba, Đông Giang

- Nghề nghiệp: Công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 2 mũi

- Đi tàu về từ TP Hồ Chí Minh, ngày 14/11/2021 về tới địa phương, được giám sát, cách ly tại nhà.

- Tàu SE6 toa 5 số ghế 37,38,39,40,41 đi từ Ga Sài Gòn đến Ga Đà Nẵng, khởi hành lúc 15h20 phút ngày 13/11/2021

24

BN1033551  –  L.T.V.N (2012)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ:  Tống Coói,  Xã Ba, Đông Giang

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

25

BN1033552  –  L.T.N.Y (2020)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Tống Coói,  Xã Ba, Đông Giang

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

26

BN1033553  –  L.C.D (2009)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Tống Coói,  Xã Ba, Đông Giang

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

27

BN1033576 –  H.X.H (1985), liên quan đến ổ dịch Nắng Garden – Núi Thành

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hòa Đông, Tam Nghĩa, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Chủ quán Nắng Garden.

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã được giám sát, cách ly tại nhà từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 3

28

BN1033555  –  T.T.N (1957), là F1

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Phương Nghệ, Quế Phú, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: Nông

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đã được giám sát, cách ly từ ngày 07/11/2021

29

BN1033556  –  P.T.Đ (2002), là F1 của  BN1012317 (công bố ngày 13/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Trung Vĩnh, Quế Xuân, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: Lái xe

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Quán cà phê tại quán Bin Anh em

19h00 đến 19h45 ngày 11/11/2021

Quán internet
 Minh Nguyệt

19h50 đến 22h00 ngày 11/11/2021

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021, lấy mẫu lần 1

30

BN1033557  –  Đ.T.N.N (1993), là F1

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Quế Xuân, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: Giáo viên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế xuân 1

Trường mẫu giáo Quế Xuân 1

Từ ngày 11/11/2021 đến 13/11/2021

31

BN1033558  –  P.T.V (1968), là F1 của BN1020448,

(công bố ngày 14/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Hương Đông, Quế Phú, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: Buôn bán

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Quế Sơn

Quế Phú

Quán cà phê của ông Hồ Đức Phú

9h00 đến 10h00 ngày 12/11/2021

Quế Xuân 2

Đám ma tại tiệm bánh Phú Quý

15h00 đến 16h00

Ngày 12/11/2021

Quế Phú

Quán bún nhà bệnh nhân

Từ ngày 02/11/2021 đến 13/11/2021

32

BN1033559  –  N.V.H (1985), F1của BN959798 (công bố ngày 06/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Phương Nghệ, Quế Phú, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: Lao động tự do

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 1

33

BN1033586  –  T.T.D.T (1993), đang điều tra nguồn lây

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Hội Khách Đông,  Đại Sơn,
Đại Lộc

- Nghề nghiệp: giáo viên trường Mẫu giáo Đại Sơn

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Lãnh

Photo Chinh Chiến Thôn Tân An

Ngày 09/11/2021

Đại Đồng

Phòng giao dich ngân hàng Agribank - Hà Nha

Ngày 09/11/2021

Đại Sơn

Quán ăn Bình Liên, Hằng Hiểu, quán nước Bà Dân, quán ăn Tám Cũng, quán mì ông Phan Thành Công, siêu thị mini Thanh Bình
– Hội Khách Đông

Từ ngày 01/11/2021
đến ngày 14/11/2021

34

BN1033587  –  L.T.H (2011), đang điều tra nguồn lây

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ:Hội Khách Tây,  Đại Sơn,
Đại Lộc

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Sơn

Lớp 5A Trường TH và THCS Đại Sơn

Từ ngày 01/11/2021
đến ngày 14/11/2021

Quán ăn cô:
Dương Thị Linh sát cổng trường TH và THCS Đại Sơn

Từ ngày 01/11/2021
đến ngày 14/11/2021

35

BN1033588  –  V.V.T (2010), đang điều tra nguồn lây

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn,
Đại Lộc

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Sơn

Lớp 6/2 Trường TH và THCS Đại Sơn

Từ ngày 01/11/2021
đến ngày 14/11/2021

36

BN1033589  –  Đ.T.L (1966), F1của BN1012323 (công bố ngày 13/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn,
Đại Lộc

- Nghề nghiệp: Nông

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Sơn

Quán chị Cơ -
Hội Khách Đông

Ngày 09/11/2021

Tiêm vắc xin tại trạm Y tế Đại Sơn

Ngày 10/11/2021

37

BN1033590  –  V.Q.C (1997), về từ TP Hồ Chí Minh

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Tam Dân, Phú Ninh

- Nghề nghiệp:

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19

- Chuyến bay VN128, số ghế: 21G từ tp Hồ Chí Minh về sân bay Đà Nẵng ngày 12/11/2021.
- Xe Hoa Cúc  từ Đà Nẵng về đến ngã tư Trường Xuân ngày 12/11/2021

38

BN1033567  –  N.T.H (1991), là F1

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bình Nguyên, Thăng Bình

Là đối tượng F1,chưa được giám sát, cách ly

39

BN1033568   –  T.T.L (1979), Là F1

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Bình Trị, Thăng Bình

- Nghề nghiệp:

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 2 mũi

Là đối tượng F1,chưa được giám sát, cách ly

40

BN1033569   –  N.T.T.T (1990), Là F1

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Bình Phú, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 2 mũi

41

BN1033584  –  T.Đ.Y (2003), về từ TP Hồ Chí Minh

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hòa An, Tam Giang, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Làm bánh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Từ TP Hồ Chí Minh về, lấy mẫu lần 3 sau khi hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày và cách ly tại nhà 07 ngày

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1. Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Quảng Nam có 1.250.469 người có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19; theo Kế hoạch của Chính phủ, mục tiêu đến Quý I/2022 đạt trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19, với lượng vắc xin cần thiết tương đương để tiêm đủ 2 mũi cho 70% dân số của tỉnh là khoảng 1.966.932 liều vắc xin. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 15/11/2021, Quảng Nam mới được phân bổ 1.490.560 liều/1.966.932 liều, Kết quả:

- Vắc xin được phân bổ theo Quyết định: 1.490.560 liều/1.966.932 liều KH, đạt 75,7% KH;

- Số mũi tiêm trong ngày: M1: 16.586; M2: 2.875;

- Vắc xin thực đã nhận: 1.490.560 liều (100% so với Quyết định);

- Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.119.514 mũi tiêm (75,1% so với vắc xin đã nhận);

- Số người được tiêm: 945.285 người tiêm (75,6% số người cần tiêm); trong đó:

+ Đã tiêm 1 mũi: 771.056 người tiêm (61,6% số người cần tiêm);

+ Đã tiêm 2 mũi: 174.229 người tiêm (13,9% số người cần tiêm).

2. Thông tin tại các chốt kiểm soát dịch

- Tổ chức kiểm tra 4.860 lượt phương tiện (giảm 1.580 lượt phương tiện); tiến hành đo thân nhiệt 4.375 trường hợp (giảm 3.746 trường hợp); khai báo y tế 4.243 trường hợp (giảm 1.711 trường hợp); trong đó có 2.337 người từ thành phố Đà Nẵng, còn lại là người từ các tỉnh, thành phố khác.

- Hướng dẫn thực hiện 587 tờ khai trên phần mềm quản lý di biến động người ra vào từ vùng dịch.

- Điều tiết, hướng dẫn 318 phương tiện, 367 người từ các tỉnh phía Nam trở về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn tỉnh an toàn; trong đó, đã phân loại, tổ chức khai báo y tế và giám sát 69 trường hợp về các địa phương của tỉnh Quảng Nam.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 15/11/2021:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số điểm cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 18.879

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 55,54%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 52,37%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 49,05%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 24,81%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 28,63%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 32,56%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/huyện

Số Smart phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

TỈNH QUẢNG NAM

810.260

361.246

44.58 %

18.879

83

587.473

7.245

4.943

1.         

Thị xã Điện Bàn

123.379

60.519

49.05 %

4.192

7

138.133

205

160

2.         

Thành phố Tam Kỳ

95.341

49.931

52.37 %

2.732

9

134.989

734

579

3.         

Huyện Thăng Bình

87.702

36.784

41.94 %

1.812

4

13.068

356

226

4.         

Huyện Núi Thành

83.052

35.620

42.89 %

1.206

5

117.154

560

369

5.         

Thành phố Hội An

57.712

32.053

55.54 %

1.956

8

44.615

84

55

6.         

Huyện Duy Xuyên

68.796

31.676

46.04 %

1.498

10

5.802

99

74

7.         

Huyện Đại Lộc

67.563

31.513

46.64 %

1.396

17

70.778

5.039

3.365

8.         

Huyện Quế Sơn

39.082

16.615

42.51 %

983

1

1.034

-

-

9.         

Huyện Phú Ninh

38.910

15.030

38.63 %

467

5

1.783

10

5

10.      

Huyện Tiên Phước

35.915

12.365

34.43 %

457

1

29.540

12

12

11.      

Huyện Hiệp Đức

19.321

7.482

38.72 %

301

-

3.032

2

2

12.      

Huyện Bắc Trà My

16.079

5.802

36.08 %

294

1

2.187

4

3

13.      

Huyện Nông Sơn

12.435

5.223

42.00 %

232

-

5.192

-

-

14.      

Huyện Phước Sơn

15.918

5.183

32.56 %

311

1

2.538

6

3

15.      

Huyện Nam Giang

14.851

5.063

34.09 %

249

-

5.175

23

19

16.      

Huyện Đông Giang

12.560

4.640

36.94 %

430

7

2.538

67

44

17.      

Huyện Nam Trà My

11.774

2.921

24.81 %

214

6

9.335

32

23

18.      

Huyện Tây Giang

9.870

2.826

28.63 %

149

1

580

12

4

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 364 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)
Thông cáo báo chí số 363 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022)
Thông cáo báo chí số 362 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022)
Thông cáo báo chí số 361 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022)
Thông cáo báo chí số 359 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022)
Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022)
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022)
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022)
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022)
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí số 201 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/11/2021)
Thông cáo báo chí số 200 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 13/11/2021)
Thông cáo báo chí số 199 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 12/11/2021)
Thông cáo báo chí số 198 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 11/11/2021)
Thông cáo báo chí số 197 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 10/11/2021)
Thông cáo báo chí số 196 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 09/11/2021)
Thông cáo báo chí số 195 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 08/11/2021)
Thông cáo báo chí số 194 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 07/11/2021)
Thông cáo báo chí số 193 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 06/11/2021)
Hướng dẫn thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm