Tập huấn công tác Mặt trận năm 2021 và triển khai một số nội dung liên quan.
Tác giả: VP UBMTTQVN thị xã .Ngày đăng: 14/11/2021 .Lượt xem: 399 lượt.
Vừa qua (ngày 10/11 đến ngày 11/11/2021), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức tập huấn công tác Mặt trận năm 2021 và triển khai một số nội dung liên quan cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 20 xã, phường và Trưởng Ban CTMT các khu dân cư (trừ các địa phương có ca F0 trong cộng đồng).

Qua kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 đối với cơ sở; nhận thấy cán bộ Mặt trận cơ sở còn nhiều thiếu sót trong thực hiện công tác Dân chủ - Pháp luật, việc quản lý, sử dụng các nguồn quỹ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức tập huấn để các đơn vị nắm bắt và thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.


Tại buổi tập huấn, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc quản lý, sử dụng quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ, kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời đề nghị các địa phương mở tài khoản cứu trợ của xã, phường để tiện cho việc sử dụng nguồn quỹ. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã cũng đã đề nghị UBND thị xã quan tâm, phân bổ ngân sách cho chi phí phát sinh trong quản lý, sử dụng các nguồn quỹ; quán triệt tuyệt đối không sử dụng nguồn tiền, hiện vật đóng góp cho các chi phí phát sinh trong quá trình vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện theo quy định tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.


Đồng thời, ông Phan Ngọc Hải – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã triển khai các mô hình tự quản ở khu dân cư; thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19; triển khai chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; thông tin chủ trương triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, thị xã; trong đó có dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò đoạn qua thị xã Điện Bàn từ Km 9+500 đến Km 19+500 để cán bộ Mặt trận ở xã, phường và Ban CTMT ở khu dân cư biết, kịp thời nắm bắt thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.