Đảng ủy phường Điện Nam Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 15/11/2016 của Thị ủy
Tác giả: Minh Hậu .Ngày đăng: 13/11/2021 .Lượt xem: 519 lượt.
Sáng ngày 11/11/2021, Đảng ủy phường Điện Nam Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 15/11/2016 của Thị ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt Chi bộ”

Tại hội nghị, Đảng ủy phường đã báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 15/11/2016 của Thị ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt Chi bộ”. Đánh giá chung nhận thức của Cấp ủy và đảng viên về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên só sự chuyển biến tích cực, sâu sắc hơn. Hầu hết các Chi bộ đều duy trì tốt nề nếp, chế độ sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; nội dung sinh hoạt từng bước được cải tiến, bám sát yêu cầu thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng. Công tác sinh hoạt tư tưởng gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều Chi bộ thực hiện nghiêm túc với cách làm phong phú, sinh động; nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt Chi bộ, đảng viên được phân công công tác ngày càng tăng.


   Nội dung sinh hoạt Chi bộ đã có nhiều đổi mới hình thức trong sinh hoạt đảng. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ đã quán triệt chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tháng qua và đề ra nhiệm vụ của tháng tới. Các chi bộ đã tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập, thảo luận nhiều chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường hơn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung thảo luận, giải quyết những vấn đề thiết thực của chi bộ và những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên; thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên; kịp thời đề nghị biểu dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc. Trong năm thông qua nhận xét đánh giá hằng năm và tăng cường giáo dục những đảng viên có thiếu sót, trong sinh hoạt đảng.