Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí số 199 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 12/11/2021)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 13/11/2021 .Lượt xem: 145 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 12/11/2021, như sau:

   Tải về: Thong cao bao chi cua BCD Covid-19 tinh Quang Nam 12.11.2021.doc

I.       TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.  Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

45 (1)

1.696 (2)

1.724

1.850

2

Số mẫu xét nghiệm

3.759 (3)

379.373

436.887

545.821

3

Cách ly y tế tập trung

5.367 (4)

211

37.705

52.327

66.846

4

Cách ly tại cơ sở y tế

518 (5)

08

2.096

2.216

3.151

5

Cách ly tại nhà

10.855 (6)

925

44.628

90.499

157.413

             (1) 45 ca bệnh công bố trong ngày (BN1007710 đến BN1007754), trong đó: 06 ca cộng đồng39 ca đã được giám sát, cách ly từ trước (6 ca từ TP.HCM, Bình Dương về và 33 ca là F1), cụ thể là:

-       12 ca bệnh tại Đại Lộc (thị trấn Ái Nghĩa 03 ca, Đại Hưng 05 ca, Đại Lãnh 01 ca, Đại Nghĩa 01 ca, Đại Sơn 01 ca, Đại Thắng 01 ca), cụ thể:

+ 03 ca bệnh sàng lọc cộng đồng tại thị trấn Ái Nghĩa, đang điều tra nguồn lây.

+ 02 ca bệnh có yếu tố dịch tễ về từ TP Hồ Chí Minh (Đại Nghĩa và Đại Thắng): đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

+ 07 ca bệnh còn lại là F1 và người có yếu tố dịch tễ, đã được giám sát, cách ly.

-       01 ca bệnh tại Điện Quang, Điện Bàn: có yếu tố dịch tễ về từ TP Hồ Chí Minh đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

-       08 ca bệnh tại Duy Xuyên (Duy Trinh 06 ca, Duy TRung 02 ca), cụ thể:

+ 01 ca bệnh sàng lọc cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại Duy Trung.

+ 07 ca bệnh còn lại là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

-   01 ca bệnh tại Trà Mai, Nam Trà My: là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

 04 ca bệnh tại Núi Thành (Tam Anh Nam 01 ca, Tam Quang 02 ca, thị trấn Núi Thành 01 ca), đều liên quan đến ổ dịch Nắng Garden Beer Club Núi Thành, đã được giám sát, cách ly từ trước.

03 ca bệnh tại TP Tam Kỳ, trong đó:

+ 02 ca bệnh tại An Sơn là đối tượng F1, liên quan đến nhà hàng San Hô, đã được giám sát, cách ly từ trước.

+ 01 ca bệnh là người nhà chăm sóc bệnh nhân F0 tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

06 ca bệnh tại Phước Chánh, Phước Sơn, cụ thể:

+ 04 ca bệnh là người có yếu tố dịch tễ, đã được giám sát, cách ly từ trước.

+ 02 ca bệnh sàng lọc cộng đồng, đang điều tra nguồn lây.

01 ca bệnh tại Quế Hiệp, Quế Sơn: có yếu tố dịch tễ về từ Bình Dương đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

07 ca bệnh tại Thăng Bình (Bình Nguyên 05 ca, Bình Phục 01 ca, thị trấn Hà Lam 01 ca): đều là người có yếu tố dịch tễ, đã được giám sát cách ly từ trước.

02 ca bệnh tại Tiên Phước: là F1 (Tiên Thọ) và người về từ Bình Dương (Tiên Hà), đều đã được giám sát, cách ly từ trước.

 (2) 1.696 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 286 ca bệnh cộng đồng, 1.081 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 241 ca xâm nhập từ các tỉnh và 88 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 3.759 mẫu xét nghiệm; kết quả: 45 mẫu dương tính, 2.995 mẫu âm tính, 719 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 2.240 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 3.127 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 479 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 39 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 5.081 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 5.774 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

01

BN1007710 – N.T.N.H (2000)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: Sinh viên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Tự cách ly tại nhà từ ngày 01/11/2021 đến ngày 10/11/2021, chỉ tiếp xúc những người cụ thể, lấy mẫu lần 2

02

BN1007711 – P.T.C (1973), liên quan công ty phế liệu Ngọc Lâm

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Phú Bông, Duy Trinh, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2

03

BN1007712 – V.T.T (1969)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thi Lai, Duy Trinh, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: giáo viên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2

04

BN1007713 – L.T.N.H (2017), là con BN998726 (công bố ngày 11/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly y tế, lấy mẫu lần 1

05

BN1007714 – P.V.H (1977), là chồng BN970694 (công bố ngày 08/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Đông Yên, Duy Trinh, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: Trang trí nội thất

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 07/11/2021, lấy mẫu lần 2

06

BN1007715 – P.N.N (2001), là con  BN1007714

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ:  Đông Yên, Duy Trinh, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: sinh viên

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 07/11/2021, lấy mẫu lần 2

07

BN1007716 – P.K.N (2007), là con  BN1007714

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ:  Đông Yên, Duy Trinh, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 07/11/2021, lấy mẫu lần 2

08

BN1007717 – P.V.B.K (2017), là con  BN1007714

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ:  Đông Yên, Duy Trinh, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly y tế từ ngày 07/11/2021, lấy mẫu lần 2

09

BN1007718 – P.D.P (1985), là F1 của BN945411 (công bố ngày 04/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thanh Long, Tam Quang, Núi Thành

- Nghề nghiệp:lao động tự do

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly y tế, lấy mẫu lần 2

10

BN1007719 – V.T.M.T (1996), liên quan nhà hàng SANHO

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khối 7, An Sơn, Tam Kỳ

- Nghề nghiệp: Nhân viên phục vụ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 2

11

BN1007720 – P.T.M.V (2002), liên quan nhà hàng SANHO

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khối 3, An Sơn, Tam Kỳ

- Nghề nghiệp: Nhân viên phục vụ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 2

12

BN1007721 – N.T.N (1988), dịch tễ trở về từ Bình Dương

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trung An, Tiên Hà, Tiên Phước

- Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Cách ly tại nhà từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 1

13

BN1007722 – N.H.S (1966), là F1 của BN897489 (công bố ngày 27/10/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 2, Tiên Thọ, Tiên Phước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 09/11/2021

14

BN1007723 – N.M.T (1983), là F1 của BN980218 (công bố ngày 09/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: thợ hồ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Sơn

Quầy thuốc chị Trang, thôn Hội Khách Đông

Ngày 04/11/2021

Quán café Hai Sương

Ngày 08/11/2021

Cách ly tập trung từ ngày 09/11/2021

15

BN1007724 – N.T.N.Y (2008), là F1 của BN980217 (công bố ngày 09/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thái Chấn Sơn, Đại Hưng, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Hưng

Lớp 8/3 trường THCS Quang Trung

Hàng ngày

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 1

16

BN1007725 – N.H.L (1955)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: Nông

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Hưng

Liên hoan nhà ông N.V.H, thôn Đại Mỹ

Ngày 07/11/2021

Quán ông Đồng

Hàng ngày

17

BN1007726 – T.M.P (1977), là F1 của BN980221 (công bố ngày 09/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Hà Dục Đông, Đại Lãnh, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Lãnh

Chợ thôn Hà Dục Đông: quán ăn bà Nga, hàng chuối cô Tâm

Ngày 06/11/2021

Quầy thuốc Vân Lang,

thôn 14

Ngày 08/11/2021

18

BN1007727 – T.A (1972)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: nông

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Hưng

Tiệc liên hoan nhà anh Đông, thôn Thạnh Đại

Ngày 07/11/2021

Quán café Phương Hiệp và Hát Cương, thôn An Tân

Hằng ngày

19

BN1007728 – C.N.P.N (2016), dịch tễ trở về từ TP.HCM

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Hòa Bắc, Đại Nghĩa, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã giám sát y tế

20

BN1007729 – N.L.M.T (2016), dịch tễ trở về từ TP.HCM

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Phú Bình, Đại Thắng, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tại nhà, lấy mẫu lần 1

21

BN1007730 – N.T.N.T (2008)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trúc Hà, Đại Hưng, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Hưng

Lớp 8/2 trường THCS Quang Trung

Hàng ngày

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 1

22

BN1007731 – N.N.Q.N (2008)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Hưng

Lớp 8/1 trường THCS Quang Trung

Hàng ngày

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 1

23

BN1007732 – T.T.A.T (1974)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Ái Nghĩa, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: Buôn bán

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Tân

Đại lý chú Minh, chợ Phú Đa

9h đến 16h hằng ngày

Thăng Bình

Hà Lam

Đại lý bán vé Thư

Đại lý tạp hóa Thoa, gần cây cốc

Tam Kỳ

An Sơn

Đại lý xe Sơn Lâm, ngã 4 Nguyễn Hoàng và Trần Cao Vân

Núi Thành

Đại lý vé xe Sanh và quán bánh xèo gần đại lý Sanh

Đại Lộc

Ái Nghĩa

Chợ Ái Nghĩa: hàng thịt heo chị Nga, hàng cá sông

Sáng ngày 09/11/2021

24

BN1007733 – V.Đ.T (2009), là con BN BN1007732

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Ái Nghĩa, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Quảng Nam

Đại Lộc

Ái Nghĩa

Phòng khám BS Thung

Ngày 04/11/2021

Lớp 7, Trường THCS Nguyễn Trãi

Hàng ngày

25

BN1007734 – V.T.V (1974), chồng BN BN1007732

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Ái Nghĩa, Đại Lộc

- Nghề nghiệp: lái xe

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Đại Lộc

Ái Nghĩa

Cây xăng khu 3

Không nhớ rõ ngày

Thăng Bình

Hà Lam

Cây xăng Hà Lam

26

BN1007735 – N.C.L (1990)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Khu phố 4, Hà Lam, Thăng Bình

- Nghề nghiệp: công nhân

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly, xét nghiệm lần 3

27

BN1007736 – Đ.P.Đ (1990)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thanh Ly 1, Bình Nguyên, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly, xét nghiệm lần 3

28

BN1007737 – P.T.B (1984)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thanh Ly 2, Bình Nguyên, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly, xét nghiệm lần 3

29

BN1007738 – V.H.T (1978)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thanh Ly 1, Bình Nguyên, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly, xét nghiệm lần 3

30

BN1007739 – Đ.T.M (1962)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Liễu Trì, Bình Nguyên, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đã cách ly, xét nghiệm lần 3

31

BN1007740 – Đ.N.T (1970)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thanh Ly 1, Bình Nguyên, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Đã cách ly, xét nghiệm lần 3

32

BN1007741 – L.V.S (1990)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Ngọc Sơn Tây, Bình Phục, Thăng Bình

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đã cách ly, xét nghiệm lần 3

33

BN1007742 – L.T.A.N (2005), liên quan quán Nắng Garden

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Trung Toàn, Tam Quang, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Nhân viên phục vụ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2

34

BN1007743 – L.Đ.A.T (2005), liên quan quán Nắng Garden

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2

35

BN1007744 – M.T.Q (2001), liên quan quán Nắng Garden

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Khối phố 3, TT Núi Thành, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Quản lý

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 3

36

BN1007745 – V.T.A (1968)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Hòa Mỹ, Tam Nghĩa, Núi Thành

- Nghề nghiệp: nội trợ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Chăm sóc Fo tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

37

BN1007746 – H.T.N (1967), dịch tễ trở về từ Bình Dương

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Lộc Thượng, Quế Hiệp, Quế Sơn

- Nghề nghiệp: nội trợ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Tự theo dõi sức khỏe tại nhà từ ngày 08/11/2021 đến nay,

lấy mẫu lần 1

38

BN1007747 – T.D.V (1997), dịch tễ trở về từ TP.HCM

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Xuân Kì, Điện Quang, Điện Bàn

- Nghề nghiệp: thợ điện nước

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đã giám sát y tế, lấy mẫu lần 1

39

BN1007748 – N.T.C (2013), là con của BN925465 (công bố ngày 01/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thôn 3, Trà Mai, Nam Trà My

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 3

40

BN1007749 – H.B.N (2012)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 4, Phước Chánh, Phước Sơn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà,

lấy mẫu lần 4

41

BN1007750 – H.M.T (2008)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 4, Phước Chánh, Phước Sơn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà,

lấy mẫu lần 4

42

BN1007751 – H.V.P (2008)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 4, Phước Chánh, Phước Sơn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà,

lấy mẫu lần 4

43

BN1007752 – H.V.N (2007)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Phước Chánh, Phước Sơn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà,

lấy mẫu lần 4

44

BN1007753 – H.N.K (2009)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Phước Chánh, Phước Sơn

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

45

BN1007754 – H.N.H.L (2019)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Phước Chánh, Phước Sơn

- Nghề nghiệp: còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đang điều tra dịch tễ

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1. Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Quảng Nam có 1.250.469 người có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 (người từ 18 tuổi trở lên). Tính đến ngày 12/11 :

- Vắc xin được phân bổ theo Quyết định: 1.490.560 liều/1.966.932 liều KH, đạt 75,7% KH;

- Số mũi tiêm trong ngày: M1: 9.442; M2: 15.253;

- Huyện tiêm nhiều nhất: Núi Thành: M1: 3.276; M2: 0;

- Huyện tiêm ít nhất trong ngày: Hiệp Đức, Đông Giang không tiêm do chưa tới lịch tiêm mũi 2 vắc xin Astrazeneca.

- Vắc xin thực đã nhận: 1.490.560 liều (100% so với Quyết định);

- Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.075.190 mũi tiêm (72,1% so với vắc xin đã nhận);

- Số người được tiêm: 923.003 người tiêm (73,8% số người cần tiêm); trong đó:

+ Đã tiêm 1 mũi: 770.825 người tiêm (61,6% số người cần tiêm);

+ Đã tiêm 2 mũi: 152.178 người tiêm (12,2% số người cần tiêm).

2. Thông tin tại các chốt kiểm soát dịch

- Tổ chức kiểm tra 5.717 lượt phương tiện (giảm 882 lượt phương tiện); tiến hành đo thân nhiệt 6.019 trường hợp (giảm 633 trường hợp); khai báo y tế 4.988 trường hợp (giảm 1.850 trường hợp); trong đó có 3.036 người từ thành phố Đà Nẵng, còn lại là người từ các tỉnh, thành phố khác.

- Hướng dẫn thực hiện 597 tờ khai trên phần mềm quản lý di biến động người ra vào từ vùng dịch.

- Điều tiết, hướng dẫn 268 phương tiện, 342 người từ các tỉnh phía Nam trở về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn tỉnh an toàn, trong đó, đã phân loại, tổ chức khai báo y tế và giám sát 42 trường hợp về các địa phương của tỉnh Quảng Nam.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Kết quả thực hiện tính đến ngày 12/11/2021, cụ thể như sau:

TT

NỘI DUNG

Đã ban hành
Quyết định
phê duyệt

Đã chi hỗ trợ

Số đối tượng

Số tiền
(nghìn đồng)

Số đối tượng

Số tiền
(nghìn đồng)

TỔNG

1. DN/Hộ KD hỗ trợ

4.286

102.018.256,16

4.010

86.359.776,16

2. Số người được hỗ trợ

167.558

156.808

3. Số người được hỗ trợ thêm

919

919.000,00

761

761.000,00

I

Hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN

DN

3.012

41.929.717,76

3.012

41.929.717,76

người

127.517

127.517

II

Hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Số DN

2

214.658,40

2

214.658,40

người

31

31

III

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bỗi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (Doanh nghiệp, cơ sở SXKD)

Số DN

0

0

0

0

người

0

0

IV

Người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương

Người nghỉ việc < 30 ngày

người

698

1.294.790

680

1.261.400

Người nghỉ việc >=30 ngày

người

493

1.829.030

328

1.216.880

Hỗ trợ thêm đối với lao động nữ đang mang thai

người

70

70.000

46

46.000

Hỗ trợ thêm đối với lao động đang nuôi con, chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 06 tuổi

người
 (trẻ em)

592

592.000

502

502.000

V

Người lao động ngừng việc

Hỗ trợ ngừng việc

DN

19

94.000

16

56.000

người

94

56

Hỗ trợ thêm đối với lao động nữ đang mang thai

người

5

5.000

2

2.000

Hỗ trợ thêm đối với lao động đang nuôi con, chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 06 tuổi

người
 (trẻ em)

34

34.000

26

26.000

VI

Người lao động bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Số người được hỗ trợ

người

33

122.430

33

122.430

Hỗ trợ thêm đối với lao động nữ đang mang thai

người

0

0,00

0

0,00

Hỗ trợ thêm đối với lao động đang nuôi con, chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 06 tuổi

người
(trẻ em)

14

14.000

14

14.000

VII

Hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế

Người điều trị Covid-19 (F0)

người

524

627.940

510

609.780

Người cách ly y tế (F1)

người

1.941

1.991.000

1.685

1.712.880

Hỗ trợ thêm đối với trẻ em dưới 16 tuổi điều trị Covid-19, cách ly y tế

người
 (trẻ em)

204

204.000

171

171.000

VIII

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch

Viên chức hoạt động nghệ thuật

người

0

0,00

0

0,00

Hướng dẫn viên du lịch

người

161

597.310

161

597.310

IX

Hộ kinh doanh

Hộ KD

1.244

3.732.000

971

2.913.000

X

Hỗ trợ DN vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

Vay vốn trả lương ngừng việc

DN

5

678.200

5

678.200

người

201

201

Vay vốn trả lương cho
người lao động khi phục hồi sản xuất

DN

3

341.040

3

341.040

người

87

87

Vay vốn trả lương phục hồi sản xuất cho người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

DN

1

395.920

1

395.920

người

101

101

XI
(theo NQ 45 của HĐND tỉnh)

Hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

người

27.937

41.437.350

18.852

28.711.850

Người cách ly tập trung

Người cách ly tập trung không thuộc đối tượng quy định tại Điều 25 QĐ 23 và đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định tại mục b, khoản 5, Điều 1, NQ 16

người

7.740

6.732.870

6.566

5.598.710

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 364 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)
Thông cáo báo chí số 363 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022)
Thông cáo báo chí số 362 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022)
Thông cáo báo chí số 361 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022)
Thông cáo báo chí số 359 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022)
Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022)
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022)
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022)
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022)
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí số 198 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 11/11/2021)
Thông cáo báo chí số 197 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 10/11/2021)
Thông cáo báo chí số 196 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 09/11/2021)
Thông cáo báo chí số 195 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 08/11/2021)
Thông cáo báo chí số 194 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 07/11/2021)
Thông cáo báo chí số 193 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 06/11/2021)
Hướng dẫn thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công văn hướng dẫn các trường hợp ra vào Quảng Nam trong tình hình mới
Thông cáo báo chí số 192 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 05/11/2021)
Thông cáo báo chí số 191 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 04/11/2021)
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm