Nội dung chi tiết

Thông cáo báo chí số 198 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 11/11/2021)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 11/11/2021 .Lượt xem: 199 lượt. [In bài]
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 11/11/2021, như sau:

I.       TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.  Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

TT

Mục

Số đang được cách ly

Số phát sinh mới trong ngày

Tích lũy

Tính từ 18/7/2021 đến nay

Tính từ 29/4/2021 đến nay

Từ đầu mùa dịch đến nay

1

Số ca bệnh

27 (1)

1.651 (2)

1.679

1.805

2

Số mẫu xét nghiệm

3.156 (3)

375.614

433.128

542.062

3

Cách ly y tế tập trung

5.187 (4)

226

37.494

52.116

66.635

4

Cách ly tại cơ sở y tế

512 (5)

50

2.088

2.208

3.143

5

Cách ly tại nhà

10.502 (6)

266

43.703

89.574

156.488

   (1) 27 ca bệnh công bố trong ngày (BN998701 đến BN998727), cụ thể là:

-       02 ca bệnh tại Tam Thái, Phú Ninh (có yếu tố dịch tễ đến từ Long An): làm việc tại KCN Chợ Lò, Tam Thái, đã được giám sát, cách ly.

-       01 ca bệnh tại Duy Trung, Duy Xuyên: là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

-       01 ca bệnh tại Thạnh Mỹ, Nam Giang: là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

-       09 ca bệnh tại Núi Thành (thị trấn Núi Thành 03 ca, Tam Mỹ Đông 01 ca, Tam Thạnh 01 ca, Tam Giang 01 ca, Tam Hòa 01 ca, Tam Hiệp 01 ca, Tam Anh Nam 01 ca), trong đó: 08 liên quan đến ổ dịch Nắng Garden Beer Club Núi Thành và 01 ca bệnh là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

- 01 ca bệnh tại Điện Bàn (dịch tễ đến từ TP Hồ Chí Minh), xét nghiệm sàng lọc phát hiện tại bệnh viện.

- 01 ca bệnh tại TP Tam Kỳ: ca bệnh đã được cách ly từ trước tại bệnh viện Y học Cổ truyền.

12 ca bệnh tại Nam Trà My (Trà Tập 02 ca, Trà Mai 09 ca, Trà Cang 01 ca): là F1, đã được giám sát, cách ly từ trước.

(2) 1.651 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 280 ca bệnh cộng đồng, 1.047 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 236 ca xâm nhập từ các tỉnh và 88 ca nhập cảnh.

(3) Trong ngày có 3.156 mẫu xét nghiệm; kết quả: 27 mẫu dương tính, 2.766 mẫu âm tính, 363 mẫu đang chờ kết quả.

 (4) Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 2.240 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 2.947 người.

(5) Trong đó: bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: 473 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 39 người.

(6) Trong đó: đối tượng F2: 4.877 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 5.625 người.

2. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam


TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

01

BN998701 – N.H.P (1984)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ nơi ở: Điện Trung, Điện Bàn

- Địa chỉ nơi làm việc: Tân Thạnh, Tam Kỳ

- Nghề nghiệp: NVYT

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Được giám sát, cách ly tại Bệnh viện Y học cổ truyền

02

BN998702 – P.T.T (1986), dịch tễ đến từ Long An

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ nơi ở: Ấp 1B, Thanh Phú, Bến Lức, Long An

- Địa chỉ nơi công tác: KCN Chợ Lò, Phú Ninh

- Nghề nghiệp: Cơ khí

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Thái

Xưởng sản xuất tại KCN Chợ Lò

Từ ngày 03/11/2021 đến nay

03

BN998703 – N.T.L (1980), dịch tễ đến từ Long An

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ nơi ở: Ấp 1B, Thanh Phú, Bến Lức, Long An

- Địa chỉ nơi công tác: KCN Chợ Lò, Phú Ninh

- Nghề nghiệp: Cơ khí

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Thái

Xưởng sản xuất tại KCN
Chợ Lò

Từ ngày 03/11/2021 đến nay

04

BN998704 – N.B.P (2003), là F1 của BN938283, BN938284 (công bố ngày 03/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Khối phố 1, TT Núi Thành, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Tự do

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đã cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2

05

BN998705 – P.T.T.D (1995),  liên quan quán Nắng Garden

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Châu Long, TT Núi Thành,
Núi Thành

- Nghề nghiệp: Nhân viên phục vụ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đã cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2

06

BN998706 – N.Q.D (1993),  liên quan quán Nắng Garden

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Phú Quý, TT Núi Thành, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Nhân viên phục vụ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2

07

BN998707 – N.N.P.N (2005),  liên quan quán Nắng Garden

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Trà Tây, Tam Mỹ Đông, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Nhân viên phục vụ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2

08

BN998708 – V.V.M (2003),  liên quan quán Nắng Garden

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Trung Hòa, Tam Thạnh, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Nhân viên phục vụ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2

09

BN998709 – T.T.N.H (2003), liên quan quán Nắng Garden

- Giới tính:

- Địa chỉ: Đông An, Tam Giang, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Nhân viên phục vụ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đã cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2

10

BN998710 – N.T.L (2004),  liên quan quán Nắng Garden

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Nhân viên phục vụ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly y tế, lấy mẫu lần 2

11

BN998711 – N.T.M (2002), liên quan quán Nắng Garden

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Vân Thạch, Tam Hiệp, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Nhân viên phục vụ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Đã cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2

12

BN998712 – V.V.P (2003), liên quan quán Nắng Garden

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Xuân Ngọc, Tam Anh Nam, Núi Thành

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa rõ

Đã cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2

13

BN998713 – T.H.L.H (2007), là F1 của BN987355 (công bố ngày 10/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn Dung, Thạnh Mỹ, Nam Giang

- Nghề nghiệp: Học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã giám sát cách ly y tế, chỉ tiếp xúc những người cụ thể

14

BN998714 – N.H.T.T (2020), là F1 của BN925470 và BN925471 (công bố ngày 01/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Mai, Nam Trà My

- Nghề nghiệp: còn nhỏ

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly y tế

15

BN998715 – N.H.Đ (1995), là F1 của BN925470 và BN925471 (công bố ngày 01/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Mai, Nam Trà My

Đã cách ly y tế

16

BN998716 – N.X.T (1997)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 4, Trà Mai, Nam Trà My

Đã cách ly y tế

17

BN998717 – N.D.Đ (2008)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 4, Trà Mai, Nam Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly y tế

18

BN998718 – N.T.L (1976),  là F1 của BN925470 và BN925471 (công bố ngày 01/11/2021)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Mai, Nam Trà My

Đã cách ly y tế

19

BN998719 – H.X.N (2009)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Tập, Nam Trà My

Đã cách ly y tế

20

BN998720 – T.Q.H (2000)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Tập, Nam Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly y tế

21

BN998721 – N.V.U (1974),  là F1 của BN925470 và BN925471 (công bố ngày 01/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Mai, Nam Trà My

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa rõ

Đã cách ly y tế

22

BN998722 – T.P.H (2015)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 1, Trà Mai, Nam Trà My

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly y tế, lấy mẫu lần 2

23

BN998723 – N.N.B (2006)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 1, Trà Mai, Nam Trà My

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly y tế, lấy mẫu lần 2

24

BN998724 – N.T.M.T (2001)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thôn 1, Trà Cang, Nam Trà My

Đã cách ly y tế, lấy mẫu lần 2

25

BN998725 – H.T.K.O (2009)

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Thôn 1, Trà Mai, Nam Trà My

- Nghề nghiệp: học sinh

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm

Đã cách ly y tế, lấy mẫu lần 2

26

BN998726 – L.V.C (1989), là F1 của BN980234 (công bố ngày 09/11/2021)

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên

- Nghề nghiệp: Cơ khí

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi

Quảng Nam

Duy Xuyên

Duy Trung

Quán café FC thôn Trung Đông

Buổi sáng hàng ngày

Đón con đi học trường mẫu giáo Duy Trung

Chiều ngày 6/11/2021

Đám giỗ nhà ông L.V.T

10h đến 11h30 ngày 7/11/2021

27

BN998727 – N.T.D (1972), dịch tễ đến từ TP.HCM

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Phường 5, Quận 11, TP.HCM

- Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi

Xét nghiệm sàng lọc dương tính tại cơ sở y tế

Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CỦA TỈNH 

1. Công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Quảng Nam có 1.222.746 người có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19; theo Kế hoạch của Chính phủ, mục tiêu đến Quý I/2022 đạt trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19, với lượng vắc xin cần thiết tương đương để tiêm đủ 2 mũi cho 70% dân số của tỉnh là khoảng 1.966.932 liều vắc xin. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 07/10/2021, Quảng Nam mới được phân bổ 1.490.650 liều/1.966.932 liều, Kết quả:

- Vắc xin được phân bổ theo Quyết định: 1.490.650 liều/1.966.932 liều KH, đạt 75,7% KH;

- Số mũi tiêm trong ngày: 2.860 mũi 1; 7.012 mũi 2

- Huyện tiêm nhiều nhất là Hội An: 222 mũi 1 và 2.038 mũi 2

- Huyện tiêm ít nhất trong ngày: Hiệp Đức, Quế Sơn không tiêm do chưa tới lịch tiêm mũi 2 vắc xin Astrazeneca.

- Vắc xin thực đã nhận: 1.352.150 liều (90,7% so với Quyết định);

- Số vắc xin thực tế đã tiêm: 1.050.495 mũi tiêm (77,6% so với vắc xin đã nhận);

- Số người được tiêm: 913.561 người tiêm (74,7% số người cần tiêm); trong đó:

+ 136.934 đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi (11,2% số người cần tiêm).

+ 481.362 người được tiêm vắc xin VeroCell và chưa ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm chủng.

2. Thông tin tại các chốt kiểm soát dịch

- Tổ chức kiểm tra 6.599 lượt phương tiện (tăng 568 lượt phương tiện); tiến hành đo thân nhiệt 6.652 trường hợp (tăng 1.397 trường hợp); khai báo y tế 6.838 trường hợp (tăng 1.624 trường hợp); trong đó có 4.327 người từ thành phố Đà Năng, còn lại là người từ các tỉnh, thành phố khác.

 - Hướng dẫn thực hiện 586 tờ khai trên phần mềm quản lý di biến động người ra vào từ vùng dịch.

- Điều tiết, hướng dẫn 268 phương tiện, 342 người từ các tỉnh phía Nam trở về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn tỉnh an toàn, trong đó, đã phân loại, tổ chức khai báo y tế và giám sát 85 trường hợp về các địa phương của tỉnh Quảng Nam.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này. Thống kê tình hình triển khai PC-Covid trên địa bàn tỉnh, tính đến 17h00, ngày 11/11/2021:

* Thông tin tóm tắt

- Tổng số điểm cài đặt, sử dụng PC-Covid toàn tỉnh: 17.975

- Tổng số Số smartphone trên địa bàn tỉnh:  810.260

* Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid cao nhất  

+ Hội An (Tỷ lệ cài PC-Covid: 54.98%)

+ Tam Kỳ (Tỷ lệ cài PC-Covid: 51,74%)

+ Điện Bàn  (Tỷ lệ cài PC-Covid: 48,50%)

 - Top 3 địa phương có số liệu cài đặt, sử dụng PC-Covid thấp nhất  

+ Nam Trà My (Tỷ lệ cài PC-Covid: 24,52%)

+ Tây Giang (Tỷ lệ cài PC-Covid: 28,31%)

+ Phước Sơn (Tỷ lệ cài PC-Covid: 32,12%)

* Chi tiết số liệu thống kê cài đặt và sử dụng PC- Covid trên toàn tỉnh

TT

Quận/huyện

Số Smart phone

Số lượt cài PC-Covid

Tỉ lệ cài PC-Covid

Tổng số địa điểm

Số điểm phát sinh trong ngày

Tổng lượt vào/ra

Lượt vào/ra trong ngày

Người vào/ra trong ngày (người thực hiện quét mã)

 

TỈNH QUẢNG NAM

810.260

356.884

44.05 %

17.975

257

547.597

9.508

6.138

1.            

Thị xã Điện Bàn

123.379

59.844

48.50 %

4.057

18

135.222

736

516

2.            

Thành phố Tam Kỳ

95.341

49.334

51.74 %

2.614

41

129.580

1.635

1.144

3.            

Huyện Thăng Bình

87.702

36.394

41.50 %

1.768

4

11.298

132

80

4.            

Huyện Núi Thành

83.052

35.311

42.52 %

1.176

7

114.619

640

230

5.            

Thành phố Hội An

57.712

31.729

54.98 %

1.859

11

43.916

128

82

6.            

Huyện Duy Xuyên

68.796

31.342

45.56 %

1.442

30

5.357

87

37

7.            

Huyện Đại Lộc

67.563

30.559

45.23 %

1.318

17

47.341

5.307

3.655

8.            

Huyện Quế Sơn

39.082

16.486

42.18 %

961

7

997

14

7

9.            

Huyện Phú Ninh

38.910

14.921

38.35 %

459

3

1.726

18

14

10.        

Huyện Tiên Phước

35.915

12.296

34.24 %

450

2

29.448

23

21

11.        

Huyện Hiệp Đức

19.321

7.435

38.48 %

298

1

3.002

3

2

12.        

Huyện Bắc Trà My

16.079

5.773

35.90 %

290

2

2.144

16

11

13.        

Huyện Nông Sơn

12.435

5.162

41.51 %

232

-

5.166

11

6

14.        

Huyện Phước Sơn

15.918

5.113

32.12 %

287

3

2.343

56

30

15.        

Huyện Nam Giang

14.851

5.000

33.67 %

246

3

4.598

172

123

16.        

Huyện Đông Giang

12.560

4.504

35.86 %

175

100

1.205

468

149

17.        

Huyện Nam Trà My

11.774

2.887

24.52 %

201

7

9.151

61

30

18.        

Huyện Tây Giang

9.870

2.794

28.31 %

142

1

484

1

1

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông cáo báo chí số 364 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)
Thông cáo báo chí số 363 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 24/04/2022)
Thông cáo báo chí số 362 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 23/04/2022)
Thông cáo báo chí số 361 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 22/04/2022)
Thông cáo báo chí số 359 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 20/04/2022)
Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/04/2022)
Thông cáo báo chí số 357 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/04/2022)
Thông cáo báo chí số 356 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/04/2022)
Thông cáo báo chí số 355 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 16/04/2022)
Thông cáo báo chí số 353 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/04/2022)
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí số 197 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 10/11/2021)
Thông cáo báo chí số 196 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 09/11/2021)
Thông cáo báo chí số 195 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 08/11/2021)
Thông cáo báo chí số 194 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 07/11/2021)
Thông cáo báo chí số 193 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 06/11/2021)
Hướng dẫn thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Công văn hướng dẫn các trường hợp ra vào Quảng Nam trong tình hình mới
Thông cáo báo chí số 192 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 05/11/2021)
Thông cáo báo chí số 191 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 04/11/2021)
Thông báo các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu áp dụng các biện pháp y tế để phòng, chống COVID-19
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm