Điện Thắng Trung sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 29/10/2021 .Lượt xem: 739 lượt.
Đảng ủy xã Điện Thắng Trung vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trong 5 năm qua Đảng ủy xã Điện Thắng Trung đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Cùng với việc tổ chức triển khai học tập các chuyên đề theo từng năm, Đảng ủy xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn cán bộ đảng viên xây dựng kế hoạch học tập làm theo cho từng tập thể và cá nhân; lãnh chỉ đạo 12 Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Hằng năm, 155 Đảng viên của 12 Chi bộ trực thuộc đều đăng kí cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tửởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; trên 80% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Qua thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp cho sự phát triển KTXH – ANQP trên địa bàn


   Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong thời gian đến: Đảng ủy xã Điện Thắng Trung sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trong cơ quan, các Chi bộ về những giá trị đạo đức của Bác; Phát huy tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; biểu dương các điến hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Đảng ủy xã đã khen thưởng cho 5 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.