Phường Điện Nam Bắc tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội.
Tác giả: Minh Hậu .Ngày đăng: 27/10/2021 .Lượt xem: 369 lượt.
Chiều ngày 25/10 Hội LHPN phường Điện Nam Bắc đã phối hợp với Công an phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho 100 cán bộ, hội viên phụ nữ của các Chi hội trong toàn phường về công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết liên tịch số 01 của Hội LHPN và ngành Công an về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội"

Thông qua hội nghị, trang bị kiến thức về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) góp phần nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH.


     Thời gian đến, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an phường Điện Nam Bắc sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng, củng cố các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội có phụ nữ tham gia hoặc chủ trì. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng phường không tệ nạn ma túy”; công tác phòng, chống ma túy mại dâm, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức cho phụ nữ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch”, chú trọng tiêu chí gia đình không có trẻ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, xây dựng và nhân rộng các mô hình làm hay, hiệu quả./.