Tìm hiểu một số quy định về Luật Nghĩa vụ quân sự
Tác giả: Kim Tuyến .Ngày đăng: 21/10/2021 .Lượt xem: 1145 lượt.
Phòng Tư pháp thị xã Điện Bàn thông tin một số quy định về Luật Nghĩa vụ quân sự