432/TB-HĐTDVC Kết quả điểm thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 18/10/2021 .Lượt xem: 1333 lượt.
Kết quả điểm thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
Download Thông báo số 432/TB-HĐTDVC, Ds Kem TB Đơn phúc khảo