Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 10 lô đất ở tại thôn Hà Đông và thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
Tác giả: Trung tâm Phát triển Quỹ đất .Ngày đăng: 13/10/2021 .Lượt xem: 1282 lượt.
Thông báo số 249/TB-PTQĐ ngày 12/10/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 10 lô đất ở tại thôn Hà Đông và thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
Tải về: ThongBaoLuaChonĐV_ThucHienDauGia_249.pdf