Nội dung chi tiết

421/TB-UBND Về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 12/10/2021 .Lượt xem: 702 lượt. [In bài]
Căn cứ Giấy mời số 13/GM-VPTU ngày 11/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tổ chức buổi tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến, cụ thể:
Download Thông báo số 421/TB-UBND

1.     Thời gian: Vào lúc 08h 00 phút, ngày 15/10/2021 (Thứ Sáu).

2.     Địa điểm:

- Tại điểm cầu của tỉnh: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam.

- Tại điểm cầu của thị xã Điện Bàn: Tại phòng họp Trực tuyến - UBND

thị xã.

3. Để đảm bảo việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Nay, UBND thị xã Điện Bàn thông báo rộng rãi cho công dân trên địa bàn thị xã được biết. Trường hợp công dân có nguyện vọng gặp Thường trực Tỉnh ủy (thông qua điểm cầu) thì thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Công dân liện hệ trực tiếp Ban tiếp công dân thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: Số 24 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Số điện thoại: 0235.3.945.333) để đăng ký tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, kèm các tài liệu liên quan (nếu có).

- Thời gian tiếp nhận việc đăng ký tiếp công dân: Trong ngày 13/10/2021.

4. Ban Tiếp công dân thị xã có trách nhiệm tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và tổng hợp, phân loại gửi thông tin về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 14/10/2021; đồng thời có trách nhiệm liên hệ lại công dân về thời gian, địa điểm cụ thể của buổi tiếp công dân sau khi có phản hồi của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

5. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thị xã thông tin trên hệ thống truyền thanh thị xã; giao UBND các xã, phường thông tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở tại địa phương để các tổ chức, cá nhân được biết và đăng ký tiếp công dân thường kỳ tháng 10 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến.

6. Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã đăng tải thông báo này trên Cổng thông tin điện tử Điện Bàn để các tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện.

Đề nghị các ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện./.[Trở về]
Các tin mới hơn:
31/TB-BQL Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 130 lô đất ở thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Thông báo số 224/TB-UBND ngày 20/5/2022 về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Điện Bàn
Thông báo số 15/TB-VP ngày 19/5/2022 của Văn phòng HĐND&UBND thị xã Điện Bàn về mời chào giá cung cấp hoa tươi phục vụ hoạt động Văn phòng HĐND thị xã
Thông báo số 14/TB-VP ngày 19/5/2022 của Văn phòng HĐND&UBND thị xã Điện Bàn về mời chào giá cung cấp Văn phòng phẩm hoạt động Văn phòng HĐND&UBND thị xã
Thông báo số 218/TB-UBND ngày 17/5/2022 của UBND thị xã Điện Bàn về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam
28/TB-BQL Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 130 lô đất ở thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Thông báo tạm ngừng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp công dân
Thông báo về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại UBND thị xã Điện Bàn (Lần 2)
V/v Tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam
Công nhận kết quả tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
39/KH-HĐND Tổ chức tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến của Thường trực HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
405 /TB-UBND Về Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 09 lô đất tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 04 lô đất tại khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
389 /TB-HĐTDVC Điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn Kế toán, Y tế học đường kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
384 /TB-HĐTDVC Tạm dừng việc tổ chức thi tuyển vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
369 /TB-UBND Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
355 /TB-UBND Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021
2237/SYT-NVD V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2
12380 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện vòng 1 tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021.
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm