Điện Bàn hoàn thành thẩm tra cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và "Vườn - Tường - Đường đẹp" cấp thị xã.
Tác giả: Phan Thanh Hồng .Ngày đăng: 07/10/2021 .Lượt xem: 1634 lượt.
Ban tổ chức cuộc thi nông thôn mới kiểu mẫu thị xã Điện Bàn vừa hoàn thành việc thẩm tra cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và "Vườn - Tường - Đường đẹp" cấp thị xã, qua đó sẽ lựa chọn 5 hộ gia đình có vườn đẹp, 5 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp, 5 tuyến đường đẹp và chọn 5 khu dân cư xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tiêu biểu có thành tích cao nhất trong cuộc thi cấp thị xã để đăng ký dự thi cấp tỉnh.


   Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện, vinh danh các thôn có thành tích nổi bật, tiêu biểu trong thực hiện xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn thị xã, đẩy mạnh việc xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trở thành một phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế - văn hóa - xã hội - môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trở thành những “Làng quê đáng sống”.

   Bên cạnh đó còn phát hiện, vinh danh các hộ gia đình xây dựng hàng rào xanh, trồng hoa, phát triển mô hình kinh tế vườn, vườn mẫu hoặc các nội dung khác về môi trường nông thôn.


   Để việc xây dựng đi vào thực chất, góp phần xây dựng nông thôn mới được bền vững, hiệu quả ở nông thôn nhằm tạo được phong trào thi đua đến từng thôn, từng khu dân cư, từng hộ gia đình, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các xã, bảo đảm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao và bền vững hơn.


   Đồng thời lựa chọn được các thôn tiêu biểu, điển hình nhất trong thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thị xã để làm điểm và tiếp tục nhân rộng trong thời gian đến; Các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng thành công “Xã đạt chuẩn NTM nâng cao” và “Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu” trên địa bàn thị xã trong thời gian tới./.