UBMTTQVN xã Điện Thắng Bắc tổ chức Hội nghị đối thoại hộ nghèo, cận nghèo.
Tác giả: Thị Nguyệt .Ngày đăng: 07/10/2021 .Lượt xem: 416 lượt.
Sáng ngày 05/10/2021, UBMTTQVN xã Điện Thắng Bắc đã tổ chức Hội nghị đối thoại hộ nghèo, cận nghèo và triển khai cho các hộ đăng ký thoát nghèo theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh; đánh giá việc hỗ trợ sinh kế của các hội đoàn thể cho các hộ nghèo, cận nghèo. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBMTTQVN xã chủ trì Hội nghị.

Theo như kế hoạch xây dựng, hằng năm các hội đoàn thể phối hợp đăng ký giúp từ 1 đến 2 hộ thoát nghèo bền vững bằng hình thức trao phương tiện sinh kế tùy theo nguyện vọng  để các hộ có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, từ nguồn quỹ của Hội Phụ nữ phát động “Việc làm nhỏ, công trình lớn”, Chương trình “Hỗ trợ vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội”.

          

   Cũng trong thời gian này, UBMTTQVN xã và các tổ chức thành viên xã phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời chú trọng đến việc chăm lo vấn đề an sinh xã hội, tặng 50 phần quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân ở trọ thất nghiệp do dịch bệnh Covid-19, các hộ có trẻ em là F0 và các hộ trong khu phong tỏa với tổng  số tiền là 15 triệu đồng.