39/KH-HĐND Tổ chức tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến của Thường trực HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 07/10/2021 .Lượt xem: 872 lượt.
Trong khi cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn chung về tiếp công dân trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến với các nội dung sau:
Download Kế hoạch số 39/KH-HĐND