Chấn chỉnh việc đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
Tác giả: Phòng VH&TT .Ngày đăng: 03/10/2021 .Lượt xem: 1339 lượt.
Thực hiện Công văn 1971/UBND ngày 16/9/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về việc quản lý, chấn chỉnh hoạt động đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội. Trong thời gian qua, các ngành chuyên môn của tỉnh và thị xã đã thường xuyên theo dõi, nắm thông tin các cá nhân liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook đưa thông tin sai sự thật, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

Ngày 01/10/2021, Phòng VH&TT thị xã Điện Bàn phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã làm việc với các cá nhân liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook đưa thông tin sai sự thật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó:

- Ông L.P.N, sinh năm 1988, thường trú xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn đã sử dụng facebook có tên “Thinh Lê” cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên trang mạng xã hội Facebook có tên “Hội quán FACEBOOK ĐIỆN BÀN” ngày 01/9/2021 với nội dung “Hiện bây giờ nhiều chốt chặn Đà Nẵng không cho sang hàng từ xe QN qua xe ĐN và bắt quay đầu...”.

- Ông Ng.H.T, sinh năm 1984, thường trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn đã cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên trang mạng xã hội Facebook có tên “QUÊ HƯƠNG ĐIỆN BÀN” ngày 01/9/2021 với nội dung “Bắt đầu từ 0h ngày 2 tháng 9 tất cả các chốt liên tỉnh sẽ dừng tiếp nhận mọi việc gửi hàng hóa giữa 2 địa phương tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng”.


   Trong quá trình làm việc các cá nhân đã thừa nhận các nội dung đăng tải trên là sai sự thật, đã gỡ bài ngay sau khi biết thông tin là không chính xác và cam kết không tái phạm, đồng thời đã tích cực hợp tác với cơ quan chức năng, nhận thức được việc làm sai trái của bản thân và vi phạm lần đầu. Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh đến mọi người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng nguồn thông tin, nên lấy từ nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy để tránh thông tin sai lệch, thông tin giả, xấu độc... tránh làm ảnh hưởng đến cộng đồng trong xã hội, dẫn đến vi phạm pháp luật khi đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội.