405 /TB-UBND Về Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 29/09/2021 .Lượt xem: 1745 lượt.
Hiện nay, tình hình dịch Covid 19 trên địa bàn thị xã cơ bản được kiểm soát. Để đảm bảo công tác giảng dạy và phục vụ năm học 2021-2022, Ủy ban nhân dân thị xã Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã năm 2021 như sau:
Download Thông báo 405 /TB-UBND