384 /TB-HĐTDVC Tạm dừng việc tổ chức thi tuyển vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 20/09/2021 .Lượt xem: 1166 lượt.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thị xã đang diễn ra phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống không để lây lan dịch bệnh Covid-19 trong diện rộng, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã thông báo tới tất cả các cơ quan, ban, ngành, thí sinh tham dự vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã năm 2021 như sau:
Download Thông báo số 384 /TB-HĐTDVC