Nội dung chi tiết

Công văn về việc phát động tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 16/09/2021 .Lượt xem: 123 lượt. [In bài]
Công văn số 1910/UBND ngày 12/9/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về việc phát động tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2021
Tải về: 1910-2021-UBND.signed.pdf

Nhằm mục đích tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp Nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt các văn bản pháp luật có liên hệ mật thiết đến đời sống xã hội. Ngày 06/9/2021, Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2021 (gọi tắt là Cuộc thi).
Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, tại địa chỉ: http://dienban.gov.vn hoặc địa chỉ http://tuphapdienban.gov.vn. Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương, hội, đoàn thể và Nhân dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn thị xã Điện Bàn, trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến. Cuộc thi được chia làm 03 đợt thi:  
+ Đợt 1 (từ ngày 04/10 đến ngày 10/10): Từ 07 giờ 30 phút, ngày 04/10/2021 đến 17 giờ 00 phút, ngày 10/10/2021.
  + Đợt 2 (từ ngày 11/10 đến ngày 17/10): Từ 07 giờ 30 phút, ngày 11/10/2021 đến 17 giờ 00 phút, ngày 17/10/2021.
+ Đợt 3 (từ ngày 18/10 đến ngày 24/10): Từ 07 giờ 30 phút, ngày 18/10/2021 đến 17 giờ 00 phút, ngày 24/10/2021.
  Để cuộc thi được tổ chức thành công, hiệu quả, thu hút đông đảo người tham gia, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường quan tâm thực hiện các nội dung sau:
      1. Tuyên truyền, phát động và tạo điều kiện toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình hưởng ứng tham gia cuộc thi nghiêm túc và đạt kết quả.
      2. Phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thị xã tích cực tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi.           
3. Chủ tịch UBND các xã, phường: Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch triển khai tuyên truyền rộng rãi nội dung cuộc thi trên địa bàn xã, phường; tùy vào tình hình dịch bệnh Covid-19 ở địa phương có giải pháp phù hợp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các Hội, đoàn thể, trường học, thôn, khối phố và Nhân dân trên địa bàn được biết và tham gia cuộc thi.
4. Kính đề nghị UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội LH Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Thị đoàn: Phối hợp tuyên truyền rộng rãi nội dung cuộc thi và phát động đến toàn thể hội viên, đoàn viên, người lao động và Nhân dân được biết và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do thị xã tổ chức.
  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi./.
 
(Chi tiết về Kế hoạch cuộc thi, hướng dẫn đăng ký tham gia, thể lệ cuộc  thi, tài liệu tham khảo được đăng tải tại địa chỉ: http://dienban.gov.vn, http://tuphapdienban.gov.vn)
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Bộ câu hỏi và gợi ý đáp án Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021"
Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm