Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tổng kết tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2021.
Tác giả: Phạm Lộc .Ngày đăng: 12/09/2021 .Lượt xem: 420 lượt.
Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Điện Bàn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2021.

Báo cáo của Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Điện Bàn, Nguyễn Hữu Chương cho thấy: Hưởng ứng tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2021, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Điện Bàn đã huy động được số tiền hơn 15 tỷ 200 triệu đồng, đạt tỷ lệ 150% so với chỉ tiêu đề ra. Qua đó, đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên đến từ các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác và các doanh nghiệp, cá nhân tại địa phương hưởng ứng tham gia. Cụ thể: Hội liên hiệp phụ nữ thị xã huy động 4 tỷ 496 triệu đồng; Hội Nông dân hơn 2,5 tỷ đồng; Thị đoàn 1 tỷ 676 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh hơn 2 tỷ đồng và người dân tham gia gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch hơn 3,3 tỷ đồng. 

Từ nguồn vốn này, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Điện Bàn đã giải ngân được 5 tỷ đồng giúp cho 100 hộ vay, tập trung vào  chương trình chăn  nuôi bò 3B và phát triển kinh tế vườn. Nguồn vốn còn lại ngân hàng chính sách xã hội thị xã sẽ tiếp tục giải ngân trong thời đến.

Tại hội nghị, UBND thị xã tặng giấy khen cho Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Điện Bàn vì có nhiều thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo.