12380 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện vòng 1 tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021.
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 13/08/2021 .Lượt xem: 1641 lượt.
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện vòng 1 tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021 (có phụ lục 1,2 kèm theo).
Download Quyết định, Danh sách 1, Danh sách 2, Danh sách 3