Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026.
Tác giả: Hồng Hoa .Ngày đăng: 12/08/2021 .Lượt xem: 827 lượt.
Sáng ngày 12/8/2021, tại Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, Đoàn Hội thẩm nhân dân (HTND) tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Ngô Văn Trịnh – UV.BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã và ông Lê Minh Tân – Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn.

Đoàn Hội thẩm nhân dân thị xã Điện Bàn được HĐND Thị xã khóa XII bầu chọn gồm 20 ông, bà đang công tác ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị xã và cán bộ hưu trí của thị xã. Theo đó, HTND tái cử có 11 ông, bà, HTND tham gia lần đầu có 09 ông, bà, có 04 vị HTND là cán bộ hưu trí.


  Tại chương trình, ông Ngô Văn Trịnh –  đại diện cho HĐND thị xã điều hành việc thảo luận, thống nhất nhân sự, hiệp thương chọn cử các ông, bà tham gia Trưởng đoàn, Phó đoàn Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, ông Nguyễn Phi Long – Cán bộ hưu trí, nguyên Trưởng đoàn HTND thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ 2016 – 2021 được Hội nghị tín nhiệm bầu chức vụ Trưởng đoàn HTND Thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Trương Đắc Hưng – Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã, nguyên Phó Trưởng đoàn HTND thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ 2016 – 2021 được Hội nghị tín nhiệm bầu chức vụ Phó Trưởng đoàn HTND thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ 2021 – 2026.


  Cũng tại chương trình, ông Ngô Văn Trịnh – UV.BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã và ông Lê Minh Tân – Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn đã tặng hoa chúc mừng các ông, bà đã trúng cử chức danh Trưởng, Phó đoàn HTND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.