Kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã Điện Thắng Trung khoá XIII nhiệm kỳ 2021-2026
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 23/06/2021 .Lượt xem: 592 lượt.
Hội đồng nhân dân xã Điện Thắng Trung khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ I, để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã. Dự Kỳ họp có đồng chí Ngô Văn Trịnh, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND thị xã; đồng chí Trần Thế Kế, UVBTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy.

Theo kết quả bầu cử HĐND xã Điện Thắng Trung khóa XIII, xã Điện Thắng Trung có 26 đại biểu trúng cử vào HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Hữu Kim - PBT Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã, bầu ông Nguyễn Bá Phát giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Kỳ họp cũng đã bầu ông Nguyễn Hữu Nguyện - Chủ tịch UBMTTQVN xã làm Trưởng Ban Kinh tế xã hội; Ông Nguyễn Ba Phát, Phó chủ tịch HĐND xã làm Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã. Bầu lãnh đạo UBND xã, ông Lê Tự Đợi tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND xã; ông Trương Công Nhân tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Quốc Vinh đắc cử Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kì 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp UBMT TQVN xã cũng đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử HĐND xã.