Nội dung chi tiết

Điện Bàn tổng kết cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Tác giả: Ngọc Tuấn .Ngày đăng: 02/06/2021 .Lượt xem: 738 lượt. [In bài]
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 113/2020/UBTVQH14 ngày 7/11/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 27/8/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 09/10/2020 của Thị ủy Điện Bàn về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thị uỷ, Ban Chỉ đạo bầu cử Thị ủy, sự phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBMTTQVN thị xã và sự hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh (cơ quan thường trực UBBC tỉnh). Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tập trung nỗ lực, tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền, UBMTTQVN, UBBC từ thị xã đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt, bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên, các mốc thời gian theo kế hoạch, thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị và triển khai cuộc bầu cử đến tận thôn, khối phố đảm bảo yêu cầu theo luật định.

Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành và trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo bầu cử Thị ủy, UBBC thị xã đã chủ động chỉ đạo các nhiệm vụ công tác bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch bệnh hết sức kỹ lưỡng. Đã xây dựng phương án diễn tập tại 1 khu vực bỏ phiếu cố định, rút kinh nghiệm để triển khai trên toàn thị xã. Ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể công tác bầu cử cho khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, các bệnh viện, người cách ly tại nhà, đảm bảo các cử tri đều được bỏ phiếu và phòng tránh dịch bệnh. Mọi khâu công việc trong cuộc bầu cử từ thị xã đến xã, phường đều tuân thủ khá tốt yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Công tác hiệp thương nhân sự, lập danh sách và niêm yết những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục, thời gian, đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu theo theo quy định; kể cả trong khu vực cách ly tập trung và cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. Việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bầu cử được UBBC thị xã, UBBC xã phường chỉ đạo chặt chẽ, hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo về công tác bầu cử theo đúng quy định hướng dẫn của cấp trên.

Công tác thông tin tuyên truyền, trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử được cấp ủy, UBBC thị xã, xã, phường chỉ đạo chặt chẽ theo đúng thời gian luật định. Hệ thống phát thanh, truyền thanh từ thị xã đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền về công tác bầu cử, thông qua tiểu sử tóm tắt và danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tạo sức mạnh lan tỏa lớn trong nhân dân.  Công tác an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị rất chu đáo.  Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đảm bảo đúng luật định. Tỉ lệ cử tri đi bầu cao đạt 99,96%, đã bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định ở 3 cấp: Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND thị xã.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội:

- Tổng số cử tri của xã, phường: 171.031 cử tri.

- Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 170.922 cử tri.

- Số phiếu phát ra: 170.922 phiếu.

- Số phiếu thu vào: 170.921 phiếu.

- Tỷ lệ số cử tri đã tham gia bỏ phiếu (so với tổng số cử tri): 99,94%.

- Số phiếu hợp lệ: 169.795 đạt 99,34%.

- Số phiếu không hợp lệ: 1.126 phiếu đạt 0,66%.

- Số đại biểu ấn định là 02.

- Số người ứng cử là 04.

- Số người có số phiếu quá nữa và có số phiếu cao hơn tại khu vực bỏ phiếu thị xã Điện Bàn là 02: cụ thể

+ Bà Đặng Thị Bảo Trinh được 108.477 phiếu, đạt 63,89% số phiếu hợp lệ.

+ Ông Vương Quốc Thắng được 103.694 phiếu, đạt 61,07% số phiếu hợp lệ.

 Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:

 Tại đơn vị bầu cử số 01 (gồm các xã, phường Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Phương, Điện Minh, Điện Nam Bắc, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Ngọc và Điện Dương):

- Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 85.857 cử tri.

- Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 85.824 cử tri, đạt tỷ lệ 99,96%.

- Số phiếu phát ra: 85.824 phiếu

- Số phiếu thu vào: 85.824 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 85.105 phiếu, tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: 99,16%.

- Số phiếu không hợp lệ: 719 phiếu, tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: 0,84%.

- Số đại biểu ấn định là: 03.

- Số người ứng cử là: 05.

- Số người có số phiếu quá nữa và có số phiếu cao hơn trúng cử là: 03, cụ thể:

+ Ông Lê Trí Thanh - được 72.116 phiếu, đạt 84,74% số phiếu hợp lệ.

+ Ông Nguyễn Viết Dũng - được 64.256 phiếu đạt 75,50% số phiếu hợp lệ.

+ Bà Lê Thị Minh Tâm - được 61.493 phiếu, đạt 72,26% số phiếu hợp lệ.

Tại đơn vị bầu cử số 02 (gồm các xã, phường Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Hòa, Điện Tiến, Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước, Điện An và Vĩnh Điện):

-  Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 85.150 cử tri

-  Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 85.074 cử tri, đạt tỷ lệ 99,91%.

- Số phiếu phát ra: 85.074 phiếu

- Số phiếu thu vào: 85.073 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 84.596 phiếu, tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào  99,44%

- Số phiếu không hợp lệ: 477 phiếu, tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: 0,56%

- Số đại biểu ấn định là: 03

- Số người ứng cử là: 05

- Số người có số phiếu quá nữa và có số phiếu cao hơn trúng cử là: 03, cụ thể:

+ Ông Trần Úc - được 66.891 phiếu, đạt 79,07 % số phiếu hợp lệ.

+ Ông Hà Đức Tiến - được 63.057  phiếu đạt 74,54 % số phiếu hợp lệ.

+ Ông Trần Xuân Vinh - được 60.936  phiếu, đạt 72,03 % số phiếu hợp lệ.

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã:

- Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 170.861 cử tri

-  Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 170.753 cử tri, đạt tỷ lệ 99,94%

- Số phiếu phát ra: 170.753 phiếu.

- Số phiếu thu vào: 170.751 phiếu.

- Tỷ lệ % so với số phiếu phát ra: 99,999%,

- Số phiếu hợp lệ: 170.036 phiếu, tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: 99,58%

- Số phiếu không hợp lệ: 715 phiếu, tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: 0,42%

- Tổng số đại biểu ấn định là: 35

- Tổng số người ứng cử là: 55 người

- Tổng số người trúng cử là: 35 người. 

- Số đơn vị bầu đủ đại biểu ấn định là: 20/20 đơn vị

Về cơ cấu người trúng cử đại biểu HĐND thị xã:

- Nữ: 05 đại biểu (14,29%).

- Trẻ tuổi: 06 đại biểu (17,14%).

- Ngoài Đảng: 02 đại biểu (%).

- Tái cử: 14 đại biểu (40%).

- Tôn giáo: 01 đại biểu (2,86%).

- Trình độ chuyên môn: Đại học 28 đại biểu (80%); sau đại học: 7 đại biểu (20%).

- Trình độ chính trị: Cử nhân 2 đại biểu (5,71%), Cao cấp 21 đại biểu (60%); Trung cấp: 10 đại biểu (28,57%).

- Tham gia 2 cấp hội đồng: 21 đại biểu, chiếm tỷ lệ 60%, trong đó 01 đại biểu tham gia HĐND cấp tỉnh và thị xã.

Về thành phần người trúng cử đại biểu HĐND thị xã:

- Cơ quan Đảng: 16 đại biểu, chiếm tỷ lệ  45,71%

- Chính quyền: 11 đại biểu, chiếm tỷ lệ 31,43%

- UBMT và tổ chức thành viên MTTQ: 04 đại biểu, chiếm tỷ lệ 11,43%

- Quân đội, Công an: 02 đại biểu, chiếm 5,71%

- Cơ quan, đơn vị khác: 02 đại biểu, chiếm tỷ lệ 5,71 %

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường:

-  Tổng số cử tri trong danh sách: 170.300 cử tri.

-  Tổng số cử tri đi bầu: 170.207 cử tri, đạt tỷ lệ 99,95%.

-  Số phiếu phát ra: 170.207.

-  Số phiếu thu vào: 170.207.

-  Số phiếu hợp lệ: 168.711, tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: 99,12%.

-  Số phiếu không hợp lệ: 1.495 phiếu, tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: 0,88%.

- Số đơn vị bầu đủ đại biểu ấn định là: 157/162 đơn vị.

- Số đơn vị bầu thiếu gồm 05 đơn vị, cụ thể như sau:

+ Đơn vị bầu cử số 2 thôn Nông Sơn 1 xã Điện Phước thiếu 01 đại biểu.

+ Đơn vị bầu cử số 5 thôn Phong Lục Tây xã Điện Thắng Nam thiếu 01 đại biểu.

+ Đơn vị bầu cử số 6 khối phố Quảng Lăng B, phường Điện Nam Trung thiếu 01 đại biểu.

+ Đơn vị bầu cử số 2 thôn La Huân xã Điện Thọ thiếu 01 đại biểu;

+ Đơn vị bầu cử số 3 thôn Tân Bình xã Điện Trung thiếu 01 đại biểu.

Vậy tổng số đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026 là 494/499 đại biểu.

Về cơ cấu người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã:

- Nữ: 107 đại biểu (21,66%).

- Trẻ tuổi: 119 đại biểu (24,09%).

- Ngoài Đảng: 38 đại biểu (7,69%).

- Tái cử: 309 đại biểu (62,55%).

- Tôn giáo: 03 đại biểu (0,61%).

- Trình độ chuyên môn: Dưới Đại học: 208 đại biểu (42,1%); Đại học 263 đại biểu (52,24%); sau đại học: 23 đại biểu (4,66%).

- Trình độ chính trị: Cao cấp 25 đại biểu (5,06%); Trung cấp: 244 đại biểu (49,39%).

Về thành phần người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã:

- Cơ quan Đảng: 47 đại biểu, chiếm tỷ lệ 9,51%.

- Chính quyền: 129 đại biểu, chiếm tỷ lệ 26,11%.

- UBMT và tổ chức thành viên MTTQ: 107 đại biểu, chiếm tỷ lệ 21,66%.

- Quân đội, Công an: 21 đại biểu, chiếm tỷ lệ 4.25%.

- Cơ quan, đơn vị khác: 190 đại biểu, chiếm tỷ lệ 38,46%.

Tại hội nghị tổng kết chiều ngày 02/6/2021, Uỷ ban bầu cử thị xã Điện Bàn đã đề xuất UBND thị xã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;  Với sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy thị xã, sự vào cuộc của chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thật sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân trong toàn thị xã, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nâng cao công tác tuyên truyền, vận động Nông dân trong thời kỳ CNH-HĐH Nông nghiệp, nông thôn của Hội Nông dân thị xã Điện Bàn
Lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 tại khối phố 5, phường Vĩnh Điện
Sức lan tỏa phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.
Đảng ủy phường Vĩnh Điện tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
Bảo hiểm xã hội thị xã Điện Bàn nỗ lực thực hiện Nghị quyết 116
Phối hợp phát quang hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh theo công văn 7814/UBND-KTN
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng PC-Covid trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Phường Điện Nam Trung trao tặng quà hỗ trợ cho các hộ gia đình có bệnh nhân đang điều trị Covid -19
Điện Phương, tặng quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19.
Điện Bàn, hội nghị trực tuyến, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, công tác chủ yếu năm 2022
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Không được thả diều gần đường dây điện
Lãnh đạo thị xã Điện Bàn thăm, chúc mừng Ban trị sự giáo hội phật giáo thị xã
Những Cử tri đặc biệt
Công an xã Điện Quang triển khai tính năng đăng ký lấy số thứ tự làm CCCD qua Zalo
Sẵn sàng cho ngày hội non sông
Điện Bàn- Nô nức ngày bầu cử QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Phường Điện Ngọc với công tác phòng chống dịch Covid19
Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam làm việc với lãnh đạo thị xã Điện Bàn về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Điện Bàn kích hoạt các chốt kiểm dịch tại khu vực địa bàn giáp ranh với thành phố Đà Nẵng
Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức kỳ họp lần thứ 18 tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm