Kết luận nội dung tố cáo đối với Phòng Quản lý đô thị trong hoạt động đấu thầu công trình thi công xây lắp đường ĐH4.ĐB và đường ĐH2.ĐB
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 21/05/2021 .Lượt xem: 461 lượt.
Kết luận số: 199/KL-UBND ngày 21/5/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về Kết luận nội dung tố cáo đối với Phòng Quản lý đô thị trong hoạt động đấu thầu công trình thi công xây lắp đường ĐH4.ĐB và đường ĐH2.ĐB
Tải về: 199-2021-TB-UBND.signed.pdf