Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 13 thửa đất, tờ bản đồ số 06, khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 19/05/2021 .Lượt xem: 518 lượt.
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 13 thửa đất, tờ bản đồ số 06, khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư.
Tải về: 
- Thông báo đấu giá: ThongBaoDauGia.pdf
- Giấy xác nhận tổ chức đấu giá: GiayXacNhan_ToChucDauGia.jpg