Bảo hiểm xã hội và Hội Nông dân thị xã Điện Bàn thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025
Tác giả: Hữu Tú .Ngày đăng: 08/04/2021 .Lượt xem: 481 lượt.
Chiều ngày 07/4/2021, tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội thị xã Điện Bàn, Hội Nông dân thị xã và BHXH Điện Bàn thống nhất ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động Nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2021-2025. Tham dự ký kết, có đ/c Đặng Hữu Tú – Thị ủy viên, Chủ tịch HND thị xã và đ/c Lê Tự Bửu - Giám đốc BHXH Điện Bàn.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2021- 2025, gồm 5 nội dung cơ bản, đó là:  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Hội viên Nông dân về chính sách BHXH và BHYT;  Xây dựng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT do Hội Nông dân thực hiện; Phối hợp tổ chức xây dựng và thực hiện mô hình về BHXH, BHYT; Xây dựng hệ thống tuyên truyền viên BHXH, BHYT do Hội Nông dân thực hiện; Phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với Nông dân.
Với Chỉ tiêu phấn đấu của 02 ngành trong việc chung tay thực hiện Nghị quyết của Thị ủy Điện Bàn nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là: Năm 2021, có ít nhất 280 Hội viên Nông dân tham gia và phấn đấu những năm tiếp theo, có từ 750 đến 1000 Hội viên Nông dân tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện; Đến cuối năm 2025 có 96% Hội viên Nông dân tham gia bảo hiểm y tế.
Hoạt động ký kết là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Cán bộ, Hội viên và Nông dân hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng cũng như quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT để Hội viên, Nông dân tự nguyện, tích cực tham gia BHXH, BHYT;  Phổ biến, tuyên truyền, thực hiện các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho người dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; Tạo điều kiện thuận lợi cho Hội viên, Nông dân tham gia và thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT.