Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020; phát động và kí giao ước thi đua năm 2021
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 07/04/2021 .Lượt xem: 106 lượt.
Sáng ngày 07/4/2021, Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động, kí giao ước thi đua năm 2021

Ông Trần Úc - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng thị xã chủ trì Hội nghị; Dự hội nghị có ông Đặng Hữu Lên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã.
Năm 2020, phong trào thi đua của thị xã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, phát triển cả chiều rộng và bề sâu, đều khắp trên các lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tế vừa lao động sản xuất vừa phòng chống dịch bệnh. Từ trong các phong trào thi đua nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nêu gương như: Phường Vĩnh Điện, Phường Điện Ngọc, xã Điện Tiến,... Phong trào thi đua đã trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Qua phong trào, toàn nền kinh tế đạt được kết quả quan trọng:  Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt trên gần 21.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 56,2 triệu đồng/người/năm; Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả; Các ngành thương mại, dịch vụ phát triển đáp ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Công tác quy hoạch – xây dựng cơ bản; quản lý tài nguyên môi trường; tài chính - ngân sách được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều điểm sáng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng được đảm bảo; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao tính ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong lao động sản xuất;…

Việc bình xét khen thưởng cơ bản đảm bảo tính chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, có nhiều đổi mới rõ nét, chất lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng ngày càng tăng lên.
Nhân dịp này, UBND thị xã tặng giấy khen cho 9 đơn vị dẫn đầu khối thi đua; 64 tập thể và 234 cá nhân; công nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho 54 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đoàn kết - sáng tạo - thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.