Mặt trận xã Điện Phước với phong trào xây dựng Nông thôn mới và Khu dân cư Nông thôn mới Kiểu mẫu
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 18/01/2021 .Lượt xem: 142 lượt.
Xã Điện Phước sau sáp nhập có 8 khu dân cư với 3400 hộ và trên 13 nghìn nhân khẩu, tháng 12/2020, xã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là xã giữ vững Nông thôn mới sau 5 năm. Và cũng trong 5 năm qua, xã đã xây dựng thành công 4 Khu dân cư NTM (Mông thôn mới) kiểu mẫu, hiện Khu dân cư Hạ Nông Tây đang chuẩn bị những điều kiện tốt cuối cùng để đề nghị Thị xã công nhận là KDC NTMKM (Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu) vào cuối quý 1 năm nay.

Với vai trò của mình, Mặt trận xã đã vận động các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh việc tuyên truyền đến từng hộ dân để mọi người dân đều nắm được chủ trương để thực hiện. Đồng thời phối hợp với các Hội đoàn thể đảm nhận nhiều phần việc hết sức cụ thể như Hội nông dân phụ trách hỗ trợ cây giống, Phụ nữ và các Hội đoàn thể khác phụ trách xây dựng các tuyến đường tự quản với hơn 5,3km, vận động nhân dân dọn về sinh môi trường thường xuyên…Hưởng ứng sự kêu gọi của Mặt trận và các Hội đoàn thể nhân dân ở các Khu dân cư đóng góp mỗi hỗ từ 1 đến 1.5 triệu đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, tiểu công viên…; bên cạnh đó nhiều hộ dân còn tự nguyện hiến đất và tham gia ngày công để các công trình sớm hoàn thành tiến độ.

Nhằm nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM, KDC NTMKM, phấn đấu xây dựng Điện Phước trở thành xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2022 và xã NTM KM vào năm 2024, Mặt trận xã đã đa dạng hóa các mô hình tự quản tại khu dân cư. Năm 2020, Mặt trận thị xã phát động mô hình “ Mỗi tháng dành một ngày vì mô trường đô thi, nông thôn, sáng xanh sạch đẹp”. Trên cơ sở đó Mặt trận xã đã phát động mô hình “mỗi tháng dành một ngày vì môi trường Nông thôn sáng xanh sạch đẹp” và ra mắt mô hình “Vườn sạch, ngõ đẹp, nhà ngăn nắp”làm điểm tại thôn Hạ Nông Tây và đến nay đã lan tỏa ra toàn 8 khu dân cư trên địa bàn với hàng ngàng hộ gia đình tham gia. Để cụ thể hóa các phong trào này, mặt trận xã phối hợp với hội đoàn thể phát bảng cam kết đến từng hộ gia đình, thông qua các cuộc họp dân tại khu dân cư tuyên truyền các nội dung cần thực hiện. Nhờ việc bám sát cơ sở, Mặt trận xã đã không những làm cho người dân hiểu mà còn chủ động thực hiện tại chính gia đình của mình về các tiêu chí đề ra. Bên cạnh đó, mặt trận xã còn phối hợp với hội đoàn thể để phát động nhiều mô hình khác như: Phụ nữ với mô hình “ Sạch từ nhà, sáng ra ngõ xóm”, “Tuyến đường tự quản”; đoàn thanh niên với mô hình “điện thắp sáng vùng quê”; nông dân với mô hình “Tuyến đường nông dân tự quản kiểu mẫu”; Cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội phụ nữ và Hội nông dân với mô hình “Mang giỏ đi chợ, phòng chống rác thải nhựa”… tất cả đã được người dân hưởng ứng mạnh mẽ, đến thời điểm này các hoạt động đã đi vào chiều sâu, các gia đình đều có ý thức trong việc thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh chung và trở thành nền nếp trong sinh hoạt hằng ngày của các gia đình tại các khu dân cư trên địa bàn. Từ đó góp phần đưa tỉ lệ hộ gia đình người dân tham gia đề án thu gom rác thải tại các khu dân cư lên trên 95%. Bà Trần Thị Nha, người dân Khu dân cư Hạ Nông Tây cho biết: Qua phát động của mặt trận xã và Ban ban công tác mặt trận thôn, đến nay hầu hết chị em phụ nữ trong thôn đều tổ chức cho gia đình phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình; chị em còn mang theo giỏ đi chợ thay vì sử dụng bao ni lông tùy tiện như trước kia. Mới đầu còn chưa quen, nhưng bây giờ nó đã được chị em xem là một nét đẹp trong văn hóa sinh hoạt hàng ngày, chúng tôi cũng sẽ cố gắng duy trì việc này thường xuyên và tuyên truyền đến nhiều chị em khác.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Mặt trận xã đã đẩy mạnh việc thực hiện mô hình “Khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp; gắn với phong trào tình nguyện nhân dân” . Qua mô hình, phòng trào này, những khu dân cư đã xây dựng thành công KDC NTMKM có thể duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, còn đối với những khu dân cư sắp xây dựng thì đây là bước chạy đà có ý nghĩa quyết định trong việc sớm hình thành và hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới Kiểu mẫu. Tuy nhiên, bên cạnh sự nổ lực thì việc xây dựng các mô hình khu dân cư Nông thôn mới Kiểu mẫu vẫn còn một số những khó khăn nhất định, nhất là về nguồn vốn, và cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ nhất định: Bà Nguyễn Thị Yến, chủ tịch Mặt trận xã Điện Phước cho biết: Đối với vai trò của mặt trận hiện nay chúng tôi có hai đề xuất: Thứ nhất là cần cấp trên hỗ trợ thêm kinh phí trong xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới Kiểu mẫu hiện nay. Thứ hai, UBMTTQVN tỉnh, thị xã cần tạo điều kiện cho cán bộ, mặt trận cơ sở đi tham quan, học hỏi các mô hình hay, sáng tạo trong và ngoài tỉnh để học hỏi thêm kinh nghiệm….

Tinh tưởng rằng, với những việc đã thực hiện được trong thời gian qua, Mặt trận xã Điện Phước sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình, chủ động tập hợp các đoàn thể, xây dựng, sáng tạo thêm nhiều mô hình các làm hay để sớm đưa Điện Phước trở thành xã Nông thôn mới Nâng cao và xã Nông thôn mới Kiểu mẫu trong thời gian tới.