Đảng bộ phường Điện Nam Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Tác giả: Hồ Hoàng Nguyên .Ngày đăng: 06/01/2021 .Lượt xem: 1596 lượt.
Ngày 05/1, Đảng bộ phường Điện Nam Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Tại – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường đã trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng  năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân toàn phường, Ban Thường vụ Đảng ủy vừa lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, vừa tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ chính trị năm 2020 và đạt được kết quả trên tất cả các lính vực như sau:Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ổn định. Tổng thu ngân sách 19.946.785.129 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn phường có 95,5% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 3/3 khối phố văn hóa và phường văn minh đô thị, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0.58%. Công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe nhân dân được theo dõi và kịp thời xây dựng các giải pháp thực hiện, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được phường quan tâm tâm và chỉ đạo quyết liệt.Các chính sách an sinh xã hội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa tiếp tục thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, nhất là công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường. Công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị và quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị được duy trì thực hiện tốt, số vụ vi phạm giảm so với cùng kỳ, góp phần vào công tác xây dựng phường theo hướng sạch đẹp, văn minh và hiện đại An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiệm vụ quốc phòng công tác quân sự địa phương được triển khai thực hiện khá tốt, chỉ tiêu giao quân năm 2020 vượt chỉ tiêu trên giao, phân loại cuối năm 100% chi bộ trực thuộc đạt TSVM.  .   Năm 2020, Đảng bộ phường Điện Nam Bắc tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao hơn nưa chất lượng hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy các chi bộ. Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc đạt TSVM , 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ phường đạt tổ chức đảng trong sạch vững mạnh năm 2021. Tại hội nghị, Đảng bộ phường Điện Nam Bắc đã biểu dương khen thưởng 1 chi bộ trong trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 30  Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.