637 /TB-UBND Về việc đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thái Sơn, thị xã Điện Bàn
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 30/12/2020 .Lượt xem: 923 lượt.
Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thái Sơn, thị xã Điện Bàn, một số nội dung như sau:
Download Thông báo 637 /TB-UBND