33/TB-HĐND Thời gian tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND thị xã Khóa XI
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 16/12/2020 .Lượt xem: 794 lượt.
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH của thị xã trong năm 2020; đề ra nhiệm vụ năm 2021 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác, Thường trực HĐND thị xã Điện Bàn Khoá XI tổ chức kỳ họp lần thứ 17 trong 02 ngày, từ ngày 22/12/2020 đến ngày 23/12/2020, tại Hội trường Thị ủy Điện Bàn.
Dwwnload Thông báo 33/TB-HĐND