Khẩn trương khôi phục cấp điện sau bão
Tác giả: Đặng Minh Tuấn .Ngày đăng: 26/11/2020 .Lượt xem: 1008 lượt.
Điện lực Điện Bàn tập trung toàn bộ nhân lực để kiểm tra và đường dây nhằm sớm khắc phục nhanh nhất việc cấp điện trở lại cho nhân dân do ảnh hưởng sau bão số 13 vừa qua.

Ngày 14, 15/11/2020, do ảnh hưởng bão số 13, với khoảng 16.026 hộ khách hàng mất điện trên địa bàn 6 xã, (Xã Điện Minh 3.476 hộ, 1 phần xã Điện Phương 580 hộ, thị trấn Vĩnh Điện 3.299, xã Điện Thọ 1.156 hộ, xã Điện An 4.486 hộ , và xã Điện Phước 2029 hộ) gây mất điện trên diện rộng.

Sau khi hoàn lưu bão tan, lãnh đạo Điện lực Điện Bàn chỉ đạo, tập trung lực lượng ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng như trung tâm thị xã, Công An, các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm bơm, xử lý nước sinh hoạt. Kiểm tra, khắc phục sự cố để từng bước khôi phục cấp điện cho các địa bàn khác tại thị xã theo tinh thần đảm bảo an toàn về người và thiết bị.
Trước khi đóng điện lại, Điện lực phối hợp với chính quyền địa phương thông báo trên loa cầm tay thời gian đóng điện để khách hàng biết, cùng nhau kiểm tra đường điện trong nhà nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân.
Với sự chuẩn bị và triển khai theo phương án đã được thống nhất khôi phục cấp điện, đến 13 giờ 40 ngày 15/11/2020, đã khôi phục trở lại cho toàn bộ phụ tải quan trọng và khu vực trên thị xã Điện Bàn. Góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân sau ảnh hưởng của bão.