UBND thị xã Điện Bàn tổng kết 10 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (2010-2020)
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 26/10/2020 .Lượt xem: 327 lượt.
Sáng ngày 22/10/2020, UBND thị xã Điện Bàn tổng kết 10 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020. Ông Nguyễn Minh Hiếu, UVBTV Thị ủy, Phó chủ tịch UBND thị xã và ông Nguyễn Đức Chơi, Trưởng Phòng kinh tế thị xã chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có ông Ngô Tân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Chánh Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam; ông Đặng Hữu Lên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã; ông Phan Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy;…

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp, các lực lượng xã hội và hưởng ứng, chung tay góp sức của nhân dân, thị xã đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Đời sống nông dân, bộ mặt nông thôn trên địa bàn đã có những chuyển biến rõ nét góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Đến cuối năm 2016, thị xã có 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; đến cuối năm 2019, có 39 thôn được công nhận Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu (NTM KM); năm 2020 phấn đấu có thêm 22 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM KM. Tổng nguồn vốn huy động lũy kế dự kiến đến cuối năm 2020 trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thị xã là hơn 2.769 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu ở 13 xã Nông thôn mới đạt 42,39 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,56%; tỉ lệ lao động được đào tạo đạt 78%... nhiều hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, thể hiện sự thay đổi về chất trong công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương…Các xã tập trung tốt cho công tác duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, xây dựng KDC NTM kiểu mẫu. Diện nạo các xã, thôn có nhiều khởi sắc, chuyển biến theo chiều hướng văn minh, cảnh quan ngày càng sáng xanh sạch đẹp và an toàn, chất lượng các phong trào đều đi vào chiều sâu. Kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ; lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, quản lí đất đai, tài nguyên có những chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được cũng cố, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, vai trò chủ thể của người dân tiếp tục được phát huy…
Hội nghị đã dành thời gian thảo luận đề ra những nhiệm vụ giải pháp cho thời gian tới. Dịp này, Thủ tướng Chính Phủ đã tặng Bằng Khen cho ông Phan Minh Dũng (Phó bí thư Thường trực Thị ủy – nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thị xã Điện Bàn), vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chúng sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020”. UBND thị xã Điện Bàn tặng giấy khen cho 20 tập thể và 13 cá nhân vì có thành tích trong phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2010-2020.