Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức kỳ họp lần thứ 15, kỳ họp chuyên đề
Tác giả: Thu Hằng .Ngày đăng: 16/10/2020 .Lượt xem: 249 lượt.
Ngày 16/10/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức kỳ họp lần thứ 15, kỳ họp chuyên đề để xem xét, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ông Đặng Hữu Lên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, ông Ngô Văn Trịnh, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Phan Minh Dũng, PBT TT Thị ủy, ông Trần Úc, PBT Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, ông Phan Ngọc Hải, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, các PCT và Ủy viên UBND thị xã, lãnh đạo các ngành liên quan, TT HĐND, UBND 20 xã, phường.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe UBND thị xã thông qua các tờ trình: Tờ trình thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn điều chỉnh giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Tờ trình về bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án đầu tư công thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn thị xã; Tờ trình về danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án đầu tư công thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn thị xã; Điều chỉnh và bổ sung Danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Báo cáo phương án tiết kiệm, giãn, giảm những nhiệm vụ chi và các giải pháp, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020.
Tại kỳ họp, các ngành chuyên môn và lãnh đạo UBND thị xã đã giải trình những vướng mắc các đại biểu đưa ra. Thông qua 4 nghị quyết về các vấn đề UBND thị xã trình và được đại biểu thảo luận, thống nhất.