Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Hội nghị xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2021
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 15/10/2020 .Lượt xem: 114 lượt.
Sáng ngày 15/10/2020, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã tổ chức Hội nghị xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2021. Ông Trần Úc - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì cuộc họp. Dự Hội nghị có đại tá Nguyễn Quyết Chiến, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam; ông Đặng Hữu Lên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã.
Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các địa phương, trong năm 2021, toàn thị xã có 9.353 thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, số thanh niên đủ điều kiện gọi khám là 3342 thanh niên. Tại cuộc họp, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã đã nghe các địa phương báo cáo, giải trình về những trường hợp thanh niên được miễn nghĩa gọi nhập ngũ và tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2021 của địa phương… Dự kiến chỉ tiêu giao quân giao của thị xã Điện Bàn năm 2021 là 313 thanh niên.
Kết luận cuộc họp, ông Trần Úc - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã đề nghị: Hội đồng NVQS thị xã, Ban chỉ huy Quân sự thị xã cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, địa phương liên quan, nắm và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, nắm chắc nghề nghiệp, công việc, trình độ của các nam thanh niên để chủ động trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng như việc đảm bảo công tác tuyển quân đúng luật, đúng quy trình. Bên cạnh đó, các ban ngành liên quan, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS đến với quần chúng nhân dân, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các thanh niên và gia đình có con em nằm trong diện gọi, khám tuyển NVQS thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với tổ quốc.