UBND thị xã Điện Bàn Hội nghị tổng kết các Nghị quyết của HĐND thị xã về đào tạo nghề, lao động việc làm; thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.
Tác giả: Ngọc Đức .Ngày đăng: 15/10/2020 .Lượt xem: 357 lượt.
Sáng ngày 15/10/2020, UBND thị xã Điện Bàn Hội nghị tổng kết các Nghị quyết của HĐND thị xã về đào tạo nghề, lao động việc làm; thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Ông Nguyễn Xuân Hà, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND; bà Trần Thị Trị, Trưởng phòng LĐTB-XH thị xã chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có bà Lưu Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Quảng Nam

Theo đánh giá, đến nay, tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu trong các Nghị quyết của HĐND thị xã về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của từng năm và cả giai đoạn chúng ta đều đã đạt và vượt mức đề ra. Trong công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đã đào tạo nghề cho 11.315 lao động, đạt 113,15% chỉ tiêu; giải quyết việc làm cho 31.440, đạt 101% so với chỉ tiêu, bình quân hàng năm thị xã đã giải quyết trên 6.200 lao động. Trong công tác giảm nghèo bền vững, qua thực hiện Chương trình, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 2,71%, với 1.496 hộ (năm 2016) xuống còn 1,30% với 745 hộ (năm 2019); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 3,49% với 1925 hộ (năm 2016) xuống còn 1,57% với 901 hộ (năm 2019). Dự kiến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo là 1,17% với 687 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,38% với 803 hộ. Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận, các hội, đoàn thể và toàn thể nhân dân thị xã còn có sự quan tâm, hỗ trợ của UBND, các ban ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể của tỉnh, sự đồng hành, đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị xã.

Hội nghị đã thảo luận để thống nhất phương hướng nhiệm vụ trình Hội đồng nhân dân trong thời gian tới. Dịp này, UBND thị xã đã khen thưởng cho 10 tập thể và 5 cá nhân có thanh tích trong công tác đào tạo nghề, lao động việc làm và thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.